Špilberk - Tramvajová štola

    Text a foto: Kamil Pokorný (původní starý článek)

Vchod do této štoly se nachází u Mendlova náměstí, v proluce u ulic Pekařská a Úvoz, ale je tam nepříjemný vrátný, chtěl po nás povolení ke vstupu a posmíval se našim nízkým botům, že je tam hodně vody a bez holinek nemáme šanci. Přitom jsou tam jen časté kaluže, štola má mirný spád a tak tam ani více vody být nemůže, i tak vytéká ven. Měli jsme jednou štěstí a dostali se dovnitř.

Štola byla ražena asi před třemi desetiletími, jako průzkumová za účelem ražby tunelu pro trasu tramvají skrze celý kopec. Je dlouhá více než 400 metrů, mírně se stáčí do pravého oblouku a mírně stoupá, vede těsně několik metrů okolo hradní studny, pod hradem, a vyústit měla někde na protilehlé straně směrem k Bílému domu a odlehčit přetížené dopravě na Pekařské a Husové ulici. Téměř celou délkou vedou středem štoly důlní koleje. Tato štola má ocelové zrezivělé výztuže a po stěnách a hlavně pod stropem štoly jsou na výztuž naskládány železobetonové dílce tvaru širších prken, často jsou poškozené. Vysí tu zbytky konstrukcí, velký ventilátor, ve dvou odbočkách se nachází slepé komory s betonovými krychlemi, ke kterým rovněž vedou důlní koleje. To vše pro průzkum statiky a dalších vlastností podloží.

Na několika místech u stropu prosakuje vápencová voda, díky čemuž se zde tvoří krápníkové krasové povlaky a útvary, a také dno kaluží tu je místy bílé s tvrdým drsnějším bílým povrchem, jak se vapenec usazuje. U kaluží jsme nalezli i jeskynní perly - bílé kulaté krásně zaoblené kamínky.


Štola ražena skrze kopec Špilberk


Ze stěn tu prosakuje hodně vody,
odtékající po zemi


Zůstal zde i důlní větrák


Křižovatka s odbočkou


Výztuhy jsou poměrně zachovalé


Roste tu syntr jako v jeskyních


Odkaz na novinový článek z 15.5.2006 s aktuálními informacemi o zpřístupnění a budoucnosti štoly: zde.


navrat