Serial Alese Svobody pro mesicnik KAM v Brne
8.dil - podzemi Pekarske ulice

Nazev Pekarska ulice vznikl pravdepodobne neporozumenim lidoveho hanliveho nazvu Bekynska; podle bekyni mnisek klastera dominikanek (u sv. Anny). Puvodne se ulice delila na nekolik casti. Jeji nezastavena nejhorejsi cast se nazyvala "Pred Brnenskou branou", nizsimu useku pri dnesni odbocce do ulice Anenske se rikalo "Velka pekarska" a cast prochazejici podel klastera dominikanek se nazyvala "Proti sv. Anne". Zapadni cast ulice smerujici ke starobrnenskemu klasteru se podle komendy johanitu (zvanych tez krizovnici) nazyvala "Krizovnicka". Od roku 1850 se nazev "Pekarska" pouziva po cele jeji delce.

Puvodni stezka, vyslapana podel upati spilberskeho kopce, stoupala kolem kostelu od brodu az k hradbam mesta velmi prikre. Vyskove prevyseni, ktere tehdy cinilo vice nez tricet metru, zdolavaly povozy obchodniku jen velmi obtizne, a v nejvyssi casti dokonce s pomoci zvlastni rampy. V prubehu doby byla Pekarska ulice nekolikrat snizovana a upravovana a zapustene chodniky v jeji horni casti svedci o slozitosti techto reseni i v dnesni dobe.

Souvisla domovni zastavba zacina vytvaret ulicni charakter teto cesty az zacatkem 19. stoleti. Tehdy byla vybudovana silnice od Brnenske brany ke sv. Anne a cele uzemi s Pekarskou ulici bylo po zboreni bran pripojeno k mestu. Velke sklepni arealy a dlouhe chodbovite prostory, hloubene v mohutnych sedimentech az na skalni jadro kopce, prostupuji severni stranu ulice od nejvyssi az po nejnizsi cast.

Pekarska ulice c. 80 je tvorena budovami se dvorem, zasahujicimi hluboko do svahu pod Pellicovou ulici. Stoji v mistech, kde se ve 13. stoleti nachazelo "Krizovnicke uzemi", zahrnujici spodni cast Pekarske ulice, v okoli dnesni krizovatky s ulici Krizovou. Tehdy zde staval spital s kostelikem, hrbitovem a hospicem (krcmou). Toto historicky mimoradne pozoruhodne misto koupil roku 1238 brnensky mestan Rudiger se svou zenou Hodavou a vlastnim nakladem (70 hriven) zde postavili budovu upravenou na spital. Ten mel slouzit nemocnym, starym i nemajetnym mestanum, ale i cizincum a pocestnym, prichazejicim na mestske trhy. Po smrti sve manzelky vstoupil Rudiger do rytirskeho radu johanitu a areal spitalu se stal johanitskou komendou se spitalem sv. Ducha. Nezbytnym prislusenstvim spitalniho ustavu byla svatyne. Stala osamocene, v miste dnesni parcely domu c. 80.

V blizkosti kostela a spitalu stavala take stara krcma s nazvem "U bileho krize". Zacatkem 19. stoleti bylo uzemi byvaleho spitalu s kostelem a hospodou prestaveno na pivovar, ktery prevzal nazev puvodniho hostince. I tehdy byla jeho soucasti hospoda stejneho jmena se znakem bileho maltezskeho krize. Cast prostor v patre pivovaru slouzila jako divadelni a spolecenske mistnosti a dodnes jsou zde ve velkych salech dochovany parketove podlahy.

Rozsahla sklepeni jsou jedinymi pozustatky puvodni zastavby. Nachazi se zde nejvetsi a nejdelsi labyrint sklepnich chodeb a prostor, klenutych mohutnymi valenymi klenbami, ktere dosahuji mimoradnych vysek. Vstup do techto mist je mozny z urovne prizemi domovniho dvora, dalsi uroven sklepu je pristupna z vyssich pater dvorniho traktu. Po padesati metrech chuze prazdnymi sklepy se ocitneme v prostoru o rozmerech 32 x 9 m s vyskou klenby 45 m. Tento prostor, z nehoz vedou dalsi chodby a stoly, je zakoncen skalnim masivem spilberskeho kopce a lezi jiz hluboko pod urovni domu v Pellicove ulici. Proto zde musela byt klenba zesilovana betonovou skorepinou, aby unesla tlak celeho svahu s novou domovni zastavbou. Mohutne sklepy navazujici v tesnem sledu za sebou vytvorily navzajem propojene prostory v delce temer jednoho kilometru. Prikra schodiste a chodby v ruznych urovnich propojuji sklepeni zahloubena do sprasi i do skalniho jadra svahu pod Pellicovou ulici. Behem pruzkumu zacatkem devadesatych let byly objeveny dalsi podzemni prostory a lze predpokladat, ze jejich pocet jeste stale neni konecny

Sklepy pod Provaznickym vrskem byly objeveny v roce 1997, ale majitele dvou poslednich domu, ktere pod opernou cihelnou zdi jeste tehdy staly, je zrejme uzivali. Svedci o tom technicke instalace a puvodni vstupy, ktere jsou dnes zazdeny.

Provaznicky vrsek vystupuje na prikrem uboci spilberskeho kopce jako osamoceny skalni suk s temer nedotcenym prirodnim terenem z doby zalozeni mesta. Na temeni Provaznickeho vrsku staval kostel Vsech svatych s pozdejsimi hospodarskymi objekty s nazvem Statek kostela Vsech svatych, s vlastnim rychtarem a konsely. Za svedskeho oblehani v roce 1645 byl kostel vypalen a zboren, statek zanikl a uzemi bylo vcleneno do Pekarske ulice. Pri pruzkumu v roce 1998 byly v mistech byvaleho kostela objeveny sklepni prostory a studna s pristupovymi chodbami. Tyto sklepy byly ve velmi spatnem technickem stavu a z bezpecnostnich duvodu byly (krome studny) zality cementopopilkovou smesi.

V miste usti ulice Anenske do Pekarske vznikl v roce 1865 po odbourani provoznich objektu stare nemocnice trojuhelnikovy cip zastavby. Pod zapadni stenou Provaznickeho vrsku stalo pet domu, ktere tvorily cast ulicky U svate Anny. Na prelomu 17. a 18. stoleti zde bydleli prevazne remeslnici: krejci, pekar, reznik, lakyrnik. Pri likvidaci poslednich zbytku zdi domu c. 7 v r. 1998 byly u paty operne zdi objeveny dva zazdene vstupy. Po jejich uvolneni bylo mozno vstoupit do skalnich sklepu ve dvou urovnich nad sebou. Pravy, mensi sklep je hrube tesan do jiz znacne naruseneho skalniho masivu Provaznickeho vrsku. Ve stredni casti stropu jsou patrne stopy po vetracim otvoru, ktery snad ustil az na temeni kopce. Druhy, vetsi sklep je na rozdil od prvniho proveden velmi peclive, vcetne zlabku pro odvedeni prosakujici vody. Ta zbarvila castecne narusenou skalni hmotu ruznobarevnymi odstiny a vytvorila zde neobvykly a velmi chladny prostor. Stari sklepu vsak nelze presne urcit, stejne tak jako jejich mozne budouci vyuziti.

V dalsi casti exkurze brnenskym podzemim vstoupime do podzemi augustinianskeho klastera pod Moravskym namestim.

Text - Ales Svoboda
Foto - Baran, Francan


Sklepeni pod Provaznickym vrskemSklepni komplex domu Pekarska c. 80dalsi dil serialu Alese Svobody