Co skrývají štoly pod vrchem Hády


Zejména lidé ze sídlišť Vinohrady a Líšeň si cestou pod kamenolomem kopce Hády všímají za plotem rezervace Kavky betonové stěny se dvěma portály velikých štol, jejichž konec se ztrácí v dáli ve tmě…

Starší lidé si mohou vzpomenout, že tyto podzemní tunely souvisely s odvozem vytěženého vápence z Růženina lomu do starého lomu, nazývaného Džungle. Pro mladší kolemjdoucí však zůstává přinejmenším záhadou, kam až asi zamřížované tunely směrem pod kopec vedou, a co se v nich skrývá.

Měli jsme před časem štěstí a kamarád nám tehdy nadšeně volal, že šel okolo a vstupy do podzemí viděl otevřené. Nedočkavě jsme se v podzemní výstroji bez sebemenšího překonávání překážek ihned pohodlně dostali dovnitř do otevřených vchodů a trasy obou tunelových štol prošli a zdokumentovali.

Po asi padesáti metrech štoly mírným obloukem zatáčí doleva, pokračují ražené ve skále již jako holé štoly bez betonových stěn a klenby a zakrátko končí větracím výstupem ve skružích vzhůru.

Původně tunely ústily do krytého lomu Džungle, odkud se odvážel vytěžený kámen. Jednou štolou vyjížděla nákladní auta naložená ven a druhou pravděpodobně dovnitř, aby se nesrazili. Mnoho let je však severní lom zasypán a štoly ukončeny pouze větracími otvory vzhůru, jejichž skruže přesahují více než o 6 metrů povrch plochy pod lomem hlavním.

Pod tíhou mnohých pověstí, například o tajném uložišti radioaktivního odpadu, jsme byli plni očekávání, co nás v tunelech čeká. Žádné bedny radioaktivního odpadu jsme naštěstí nenašli, štoly jsou prázdné, ale nebyli jsme zklamáni. Je to zajímavé a především i fotogenické podzemní dílo, byť jednoduché.Vstup současnou rezervací Kavky pod vrchem HádyObě štoly vedou nejprve rovnoběžně rovněPotom se plynule lomí doleva (pohled zpět) a přechází v neobetonovanou částNa konci levé štoly je novější klenutá výztuž a ukončení, původně byly oba tunely průjezdné až do lomuVracíme se zpět pravou štolou do betonové části a venPohled přímou částí směrem ven, jižně (na obzoru by bylo sídliště Vinohrady)


Uvítali bychom dobové fotografie, zkušenosti a zážitky ze stavby nebo provozu tunelů - štol, a také informace o tunelech nebo štolách podobných, z celé České republiky.


Připojte se do diskuze, nebo nechejte vzkaz, váš názor,
pripominky a dotazy na navstevni knize: www.agartha.cz