Podzemi, historie a archeologicky pruzkum

Tyto obory spolu uzce souvisi... Pri pruzkumu nalezenych sklepeni a chodeb, casto polozasypanych navazkou skrze proborenou klenbu, prichazi na radu archeologove, kteri s nadsenim precedi kazdou lopatku hliny a casto nalezaji podivuhodne predmety, jejichz urceni nebyva zdaleka jednoduche. A naopak... Pri archeologickych pruzkumech se stane, ze je pri odkryvani svrchnich vrstev objevena zdena klenba, a pod ni...

Pruzkum si vynucuje stavebni aktivita, postihujici historicka jadra mest, v nichz rostou nove banky a obchodni centra. Situlace vedla k tomu, ze se od roku 1993 ve vetsim mnozstvi archeologicky zkoumalo mnoho lokalit svedcicich o zivote v dobe jiz od 13. stoleti. Stavebni upravy se nevyhnuly ani casto zanedbanym arealum klasteru, kostelu a hradu. Mnohe liniove stavby, jako plynovody, vodovody. telefonni kabely a kanalizace, narusily celou radu vyznamnych mist a lokalit.

V Brne se prevazna vetsina odkryvu odehrala od roku 1993 predevsim v obvodu nekdejsich hradeb, v mensim rozsahu se pak dotkla i historickych predmesti, a byla ucinena dalsi podstatna zjisteni, umoznujici objasnit proces vzniku stredovekeho mesta, i raz jeho stredoveke zastavby.

Nyni se pruzkum presouva a soustredi do lokalit, kde se chystaji nejvetsi stavebni promeny a zasahy, jednim takovym bylo v roce 2000 namesti Svobody a potom napriklad Jakubske namesti, nebot u obou se muzeme tesit na jejich zasadni promenu.

Prohledneme si pro zajimavost a pro predstavu nekolik mist centra Brna zkoumanych archeology...


Josefska 8, 1995. Vapenka a zdeny vyrobni objekt ze 13. stoleti.


Frantiskanska, 1994. Stredoveke jimky a zbytky zdiva ze 13. az 16. stoleti.


Zerotinovo namesti, 1995. Tahovy kanal cisterny z 15. stoleti.


Starobrnenska 10, 1996. Novoveka odpadni jimka.


Velky Spalicek, 1997. Podlaha suterenu drevohlineneho domu ze 13. stoleti.


Kostel sv. Janu, 1997. Napis na krypte o zalozeni tohoto pohrebiste roku 1494.


Mestsky park na Kolisti, 1994. Studna ze 14. - 15. stoleti.


Josefska 10, 11996. Vyzkum podsklepeneho domu z 15. stoleti.


Jakubske namesti, 2002. Pohrebiste pouhe centimetry pod asfaltovym kobercem...


Spilberk, 2002. Archeologicky pruzkum probihal i pri stavbe zakladu noveho jihozapadniho bastionu a nalezene chodby budou konzervovany...


Spilberk 2002. Archeologicky pruzkum u jizni hradby, byla nalezena podzemni mistnost.


Ona mistnost s mohutnou klenbou barokniho pevnostniho stavitelstvi...


Vnitrek mistnosti s bocnim schodistem zasypanym suti, jak uz to tak holt byva...navrat