2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Alec Maclellan, badatel hledající Agarthu

napsal:

"Příběhy o jeskyních a prastarých tunelech podnítily můj zájem. Jednou při putování Yorkshirem a údolím Wharfy mne zaujaly významné jeskyně, známé četnými pozůstatky jeskynního medvěda a také mamuta, ale také olověné doly, které zde objevili již Římané.

Asi tak na půl cesty mezi vesničkami Kettlewell a Starbotton, kde je údolí sevřeno ostrými nepřerušovanými hřebeny kopců, jsem ve svahu nad sebou letmo zahlédl vchod do jeskyně. Vchod byl velmi malý a úzký. Posvítil jsem do otvoru a přede mnou byla pouze tma, ve které se ozývalo žbluňkání vody kapající ze stropu jeskyně. Jakmile jsem vstoupil dovnitř, opřel se do mě proud chladného vzduchu. Vydal jsem se za silným kuželem světla mé baterky. Zdálo se mi, že chodba pomalu klesá, aniž by bylo možné sledovat nějaké zakřivení. Ohlédl jsem se, ale za mnou byla neproniknutelná tma. Nejméně deset minut uplynulo, když jsem se zastavil a ptal sám sebe, jak dlouho mám ještě pokračovat. Připadalo mi, že jsem se ocitl v jednom z těch podivných tunelů zdejší oblasti. Už jsem téměř vykročil zpátky, když mě cosi zmrazilo na místě. Jak jsem se otáčel, abych si posvítil na zpáteční cestu, zahlédl jsem koutkem oka v chodbě pod sebou mdlou záři, doposud zřejmě přehlušenou proudem elektrického světla. V jisté vzdálenosti přede mnou cosi nezřetelně zářilo. Na chvíli jsem zaváhal, zda se nemám vrátit zpátky.

Zdálo se mi, že světlo svítí stále jasněji. Postupoval jsem dopředu, světlo baterky sklopené dolů k nohám. Téměř nedýchaje jsem pokročil nějakých dvacet metrů, když jsem začal rozeznávat, že světlo má zelenou barvu a pulzuje. Nedokázal jsem postřehnout ani si představit, kde je zdroj tohoto světla. V podzemním tichu jsem navíc rozeznal jemné bzučení a zem pod mýma nohama začala mírně vibrovat. Během několika okamžiků zesílilo kmitání světla i vibrace natolik, že jsem měl strach, že se chodba zřítí a pohřbí mě. To pomyšlení mě konečně vytrhlo z pocitů naprostého zmatku a bez dalšího uvažování jsem se otočil a uháněl cestou zpět. Nezastavil jsem se, dokud jsem celý udýchaný nevyřítil ven z jeskyně do záře a tepla slunečného dne. Popadal jsem dech a naprosto vyčerpaný jsem se svezl k zemi a pokoušel popadnout dech. Usilovně jsem se snažil pochopit, co se mi vlastně stalo. Nemohl jsem se mýlit - viděl jsem zelené světlo a cítil zemětřesení. V této oblasti doly nebyly dávno v provozu, ani tudy neprojížděly žádné vlaky podzemními tunely. Na místo jsem se již nikdy nevrátil a pochybuji, že bych to byl schopen někdy udělat. Své zážitky jsem probíral s příbuznými a přáteli. Vše, co mi řekli, potvrdilo, že to nebyla žádná iluze a že jsem zažil to, co dalo vznik pověstem ve West Ridingu v Yorkshiru. Pověstem vyprávějícím, že někde dole v údolí je vchod do podzemního světa."


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)