2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Kontaktování místa

Skvělou metodou, jak zjistit duchovní sílu, přebývající na určitém místě, je jeho asociativní pozorování. Vnímejte místo na kterém se nacházíte. Vnímejte a zaměřte se na pocity a emoce, které ve vás ono místo probouzí a vyvolává. Co ve vás evokuje? Co vám připomíná? Jaký charakter myšlenek tu převládá?

Je důležité ono místo správně procítit. V ideálním případě sami se stát součástí tohoto místa a rozplynout se v něm. Přivlastnit si vnitřně ono místo a zjistit tak jeho emoce, přání a motivace. Posaďte se klidně a vzpřímeně na zem a prociťujte tíhu půdy v oblasti klína. Pokuste se o duchovní výměnu.

Stejně jako s člověkem můžete mluvit v duchu i s místem, podobně jako v modlitbě. S tím rozdílem, že zde však nevzýváme, ale rovnoprávně komunikujeme. Ohlaste zde svůj příchod a tam, kde cítíte nejsilnější zhuštění éterických sil místního ducha (či astrální bytosti) se na pár metrů odstupu přibližte a znovu v duchu zaklepejte. Představte sebe a své úmysly, a pak, je - li vám to dovoleno, pomalu po krůčcích pohybujte do středu éterického fenoménu. Klaďte v duchu otázky a vyčkejte, jaké emoce a myšlenky se vám objeví jako odpověď. Při troše cviku se tak můžete s místem bavit jako s člověkem.

Nikdy se však nepokoušejte něco si zde vynutit. Uplatňujte ve svém zájmu běžná pravidla slušného chování jako ve styku s člověkem, protože i ducha místa můžete ranit, sklíčit nebo rozzlobit. Některá místa jsou povídavá, jiná mlčenlivá, každé mluví po svém.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)