2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Energetické soustavy v krajině

Energie má svou úlohu ve všech způsobech využívání megalitů. Při obřadech, při zabezpečení těl mrtvých, při fixaci astronomických směrů i stimulaci a ochraně zemědělských plodin. Také v komunikaci se subjekty a místy nesoucími informace. Je to logické, uvědomíme - li si, že vše je energie, nějaká její forma. Od látek pevného skupenství až po nehmatatelné mentální myšlení.

I dávní obyvatelé našich krajin hojně využívali zemskou a kosmickou energii v její přeměněné podobě jako energii konkrétních míst. Výsledkem byly celé soustavy energetických míst včetně přírodních (skal, vrcholků, pramenů a silných stromů) vhodně do systému zakomponovaných, včetně umělých - megalitických staveb, které mezi sebou spontánně vytvářely energetické linie. Dokonce se zdá, že byla preferována místa s určitou vzdáleností, odpovídající jisté potřebné frekvenci energetického záření. Tyto vzdálenosti byly patrně upřesňovány na dálku pomocí geneze vln s konstantním kmitočtem a hledáním místa, kde se dařilo přijmout vlnu úplnou. Generátorem mohl být kámen, i mysl druida.

Prameny a studánky jsou místa s nejsnazším výstupem zemské energie a bývaly náležitě využívány k léčení, a také k věštbě, o čemž svědčí legendy vyprávějící o spatření obrazců z budoucnosti na vodní hladině.

Menhiry jako osamocené energetické "jehly" působily ve smyslu pole jen v omezeném okolí. Jejich soustředěná energie jim umožňovala navazovat spojení s jinými body v okolí, a pravděpodobně také k získávání a uchovávání informací v obrazové podobě. Spojovacích linií mezi menhiry pak mohlo být využíváno i mentálně pro přenos zpráv a rovněž jejich spojení s informačním polem samotné Země, i kosmu. Druidové u nich nejspíše meditovali, aby obdrželi rady a věštby. Vysoké úrovně do kamenů přicházejících přírodních energií umožňovaly také kvalitní doplňování lidské bioenergie (aury) a jistě také léčení, právě působením a vnější úpravou lidského biopole.

Kamenné kruhy neboli cromlechy svým tvarem byly schopny funkci menhirů v určitých směrech zvyšovat. Vytvářejí silný sloup energie a velké energetické pole i mimo kruh. Střed kamenného kruhu disponuje všemi funkcemi menhiru, ještě mnohotvárnějších a na vyšší úrovni. Meditace uvnitř takového kruhu pak přechází do skutečného mentálního splynutí s vesmírem, případně vyššími bytostmi. Vně pak působí cromlech jako ochrana území před škodlivými účinky negativních geopatogenních zón, a telurických proudů a záření. Povzbuzuje také růst rostlin a jejich odolnost. Velikost kruhového pole je přitom závislá na půměru cromlechu a bývá měřitelná v rozmezí desítek metrů až několika kilometrů!

Kamenné řady pak bývaly určené spíše pro cílené předávání transformované energie na větší vzdálenosti v soustředěném paprsku, vzniklém sečtením energií jednotlivých kamenů. Pokud zde bylo více rovnoběžných řad, velikost síly se ještě násobila.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)