2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Stromy jako čerpadla síly

Tak jako člověk, i strom představuje jakousi živou "axis mundi" světovou osu. Strom má v určitém rámci schopnost zacházet kreativně s éterickými silami. Obecně lze říci, že stromy představují ohromná éterická čerpadla. Stahují éterické síly z kosmu do Země a vedou vzhůru zemní síly. Tím přispívají k čištění těla a harmonizaci životního prostředí i na éterické úrovni: obracejí éterické síly spotřebované lidskými emocemi a obnovují je.

Jak se naučit vnímat a čerpat sílu stromů?

Postavte se ke stromu, který je vám příjemný, nejprve břichem, později zády ke kmeni. Stůjte rovně (myslete na vlákno se závažím uvnitř svého těla) zatímco váš jazyk leží na patře a oči jsou zavřené. Obejměte kmen. Dýchejte do břicha a soustřeďte se tam. Zhluboka se nadechněte, během výdechu vtéká vaše pozornost do kmene stromu. Vnímejte, jaké emoce ve vás strom vyvolává. Pokud jsou příjemné, pokračujte takto:

Soustřeďte se do břicha a s výdechem nechte svou pozornost klesnout k hrázi. Nadechněte se a představte si, že vám dech plyne po páteři nahoru až k temeni. Vydechujte a nechejte energii plynout po přední straně zpět do břicha. Jazyk přitom stále tiskněte k patru. Pokračujte dále v nadechování podél zad a vydechování podél přední strany, až budete nasyceni kvalitou stromu. Ještě jednou se soustřeďte do břicha a ukončete cvičení. Nezapomeňte poděkovat bytosti stromu. Poté si můžete vyzkoušet toto cvičení i zády ke kmeni stromu.

Tolik návod pana Stefana Bronnleho. Rád bych dodal, že pro začátek, pro takové první ochutnání energie stromu stačí opřít se o kmen a zhluboka dýchat. A trochu si zarelaxovat, vypnout neposednou mysl, nebo ji zaměřit na představivost (vizualizování) tak, abychom při nádechu nasávali z kmene energii - jakoby světlo, a při výdechu toto očišťující světlo posílali (tedy vše negativní včetně nemocí, nálad i emocí) dolů do země.

Stačí minutka - dvě, nebo dle chuti tři, pět, abychom pocítili skutečnou úlevu a osvěžení. Není třeba pro to dělat nic zvláštního. Strom kolem sebe má silnou auru, energii, a o tu je schopen se s námi podělit. Pokud bychom to měli definovat konkrétněji, tato aura stromu, obalující kmen ještě minimálně ve vzdálenosti 40 centimetrů, ale i metru a více, zcela přirozeně čistí a harmonizuje naši unavenou a oslabenou auru, respektive navyšuje a vylaďuje její kmitočet.

Ne nadarmo se dříve sedávalo na kulatých lavičkách zhotovených kolem kmene staré lípy a jiných stromů. Lidé dříve mnohem více využívali těchto přirozených léčebných prostředků a zdrojů vitální síly, byť možná podvědomě. Zkrátka je to ke staré lípě přitahovalo a bylo jim pod ní najednou lépe. A není divu...


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)