2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Megalitické stavby a schopnosti kamene

Jednoduché tvary megalitických kamenných staveb vzbuzují pozornost svou strohostí. Také je však zajímavé uvědomovat si své pocity v blízkosti kamenů a těchto staveb.

Dochovaly se v různých částech světa svatyně a celé chrámy se zřetelně náboženským účelem. V jejich funkci hrály roli určité formy energie, podobně jako u kostelů a katedrál.

Na našem území se rovněž nachází menhiry, kameny postavené vertikálně. Menhir je kámen vztyčený, často delší. Malé i velké kameny bývají uskupeny do řad, soustav řad i kruhů. Velký počet menhirů byl ve středověku zničen, většinou z popudů katolické církve.

Dalším typem megalitické stavby je dolmen. Dva až šest svislých prvků nese strop - kamennou desku.

Nejdokonalejší megality byly uspořádány kruhově a oválně, počet kamenů se různí a kruh bývá doplněn příkopem a systémem jamek. Větší četnost megalitů hovoří o tom, že tu mimo jiné kdysi existovaly nejstarší z druidských učení.

Schopnosti lze poznat a určit na základě jejich podstaty. Kámen je tvořen horninou a ta zase nerosty a minerály. Nerosty vznikají přechodem magmatu a vulkanických tekutin a plynů do tuhé fáze procesem krystalizace. Krystaly jsou jedním z klíčů k pochopení energetických jevů v kosmu. Mít klíč ještě ale neznamená vědět, do kterého zámku patří.

Krystaly vznikají ochlazením tekuté nebo plynné hmoty a jejím vystavením tlaku. Dochází přitom ke snížení energie a zpomalení pohybu strukturních prvků, molekul. Strukturní prvky se zastaví v rovnovážné poloze (dle chemického složení) co do vzájemného odpuzování a přitahování. Tím je dán tvar a vzhled krystalu. Už to je záhada. Jsou totiž souměrné v několika svých osách a často mají shodné úhly stran v určitých velikostech.

Piezoelektrický jev

Krystaly mají zajímavé elektrické vlastnosti. Vlivem vnějšího elektromagnetického pole se polarizují, tedy v určitém místě krystalu vzniká elektrický náboj. Totéž se mnohdy děje při působení tlaku nebo tahu. Jde o piezoelektrický jev, kterého je hojně využíváno u mikrofonu nebo přenosky gramofonu. Jev funguje i opačně a proto se tyto krystaly využívají jako zdroje vysokých frekvencí zvuku v reproduktorech a v generátorech ultrazvuku.

Pyroelektrický jev

Jestliže zahřejeme například krystal turmalínu, objeví se polarizované elektrické náboje na protilehlých koncích krystalu. Jde o tepelný zdroj stejnosměrného proudu a jeho velikost je úměrná velikosti krystalu nebo zahřívání.

Optické jevy a absorbce

Podmínky šíření světla v krystalech jsou jiné než v amorfním prostředí, Rychlost světla závisí v krystalu na směru, kterým se světelné částice pohybují. Krystaly také samozřejmě světlo absorbují, pohlcují a dle zákona o zachování energie je logické, že onu světelnou enegii spotřebovávají neboli transformují, přeměňují a pak vydávají v jiné podobě.

Kámen tedy může mechanické, tepelné namáhání a světlo převést na elektromagnetickou energii nebo akustický efekt.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)