2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Megalitické stavby a jejich smysl

Proč kdysi lidé vynakládali takové úsilí a fyzickou námahu na stavbu kruhů a řad nebo i osamělých menhirů? Vždyť by to mohla být práce spíše pro obry, když se podíváme na některé mohutné kameny a stavby.

Nejprostším účelem megalitů a dolmenů bylo pohřbívání. Svědčí o tom archeologické nálezy.

Dalším účelem kamenných sestav byla astronomická pozorování a související upřesňování kalendáře. Je to potvrzeno nalezenými systémy azimutů jako pomyslných spojnic určitých prvků staveb.

Místa megalitických staveb byla často obřadními místy. Obřad byl tehdy mnohem více rituálem sil a vzájemného uspořádání prvků, než slov a formulí. Obřad znamenal postup nutný k tomu, aby bylo dosaženo jevů prospěšných tehdejšímu životu, včetně proseb a je podporujících obětí.

Fyzikální měření zjistila, že anglické menhiry jsou zdrojem elektromagnetického záření, ultrazvuku (především při východu Slunce) a v některých případech také radioaktivního záření. Z toho vyplynulo, že disponují energií projevující se v těchto formách. Hraje zde roli energetická vlastnost konkrétního kamene a jejich počet a celkové uspořádání pak zesiluje celkový účinek stavby. Jaký účinek?

Všeobecně se má za to, že megality umožňovaly lidem přínos energie a tím také léčení. Záleží potom také na konkrétním geometrickém uspořádání - o vlivu tvarových zářičů a jejich nebezpečí se tu na stránkách zmiňuji i jinde.

Pokud mohl existovat sloup energie mezi megalitickou stavbou a kosmem, mohl být nosičem informací a druidi nejspíše uměli využívat i tento princip k věštění. Bývalo to mnohem robustnější spojení s informačním polem, než jaké dnes běžně využívají dnešní věštkyně.

Častým spojením s místem s takovou kamennou stavbou nebo menhirem samotným, se čato váží zážitky nepochopitelného bloudění po lese. Zda šlo o záměr, nebo je to vlivem rotující výřivé energie, že nám trochu posune směr i vnímání, to je otázka.

Podle legend o některých z kamenů, jde o jakési uzávěry na přívodech vody. Když byly odstraněny, došlo k záplavám (v Bretani např. došlo skutečně k záplavám v návaznosti na ničení kamenů křesťany.)

Kamenné řady a jejich možná hlavní účel? Tím zdaleka není jenom zobrazování a vymezení hranice mezi pozemky. Soustředění a zesílení energie, kterou jsou schopny kameny přijmout, a její vyzařování do určitých míst, kde mohou podpořit zdárný průběh lidského snažení.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)