2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Cvičení ke zvýšení citlivosti

Stromy mohou mnohému člověka naučit, i prohloubit schopnosti poznat vlastní řeč vnímání. Jednotlivé stromy se velmi liší hlavně podle druhů, nakolik slouží jako vodiče kosmických, nebo zemských energií. Na zemském pólu se nachází ponejvíce tis, na kosmickém pólu pak cesmína. Přesně vyváženě uprostřed se nachází lípa.

Cvičení spočívá v tom, že cvičící přistupuje střídavě k těmto třem druhům stromů a vnímá jemné rozdíly, jak na něj tyto jednotlivé stromy se vzájemně nejrozdílnějšími energiemi působí. Lze pozorovat, jak se váha pocitově rozděluje v těle, jak volně nebo úzkostně se člověk cítí, klteré tělesné orgány se v tom či onom případě dostávají do rezonance a pod.

Opakovanými cvičeními tohoto druhu může člověk postupně poznat mluvnici své vlastní řeči těla a citů. Každý člověk totiž reaguje na stejné jemnohmotné fenomény jinak, protože naše silová pole mohou být rozdílně nabitá, nebo dokonce rozdílně pólovaná. V nadsmyslovém vnímání neexistuje žádná všeobecně platná řeč.

Jinou možností je cvičení pro dvojice. Partneři sedí proti sobě. Jeden z nich si zvolí barvu, která mu je v tu chvíli nejblíže, a svým citem a vnitřní vizualizací ji silně vysílá ke svému partnerovi. Ten se pokouší poselství rozluštit ve smyslu citového vnímání. Až se oba vystřídají, vymění si zkušenosti a poznatky.

Další možností je pak vydávání různých tónů, které by se měly pomalu měnit. Přitom by se měl snažit jednotlivě je vycítit, určit příslušné místo rezonance v těle a najít odpovídající barvu a možná i čakrové centrum, které k tomuto tónu patří a také na něj reaguje. Přitom je obzvláště důležité sledovat kvalitu doprovodných pocitů, každý tón by měl být vycítěn a slyšen srdcem, nikoli fyzickýma ušima.

Obdoba je použití barev místo tónů. Cvičící si vybere jednu barvu a tu vizualizuje (představuje si ji, promítá) do okolí mimo vlastní tělo. Pak se pokusí vyciťovat, jako kvalitu má tato barva, zda působí teple nebo tvrdě, nepříjemně nebo přátelsky atd.

V dalším stupni by měl tuto barvu promítnout všude do vlastního těla, aby pozoroval a vnímal, jak barva působí na jeho jednotlivé části.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)