2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Kruhové chrámy

Na mnohých místech země se zachovaly podivuhodné kruhové kamenné stavby, jejichž dávná stavba musela být velice časově i fyzicky náročná.

V roce 1978 chemik Dr. Robins uskutečnil experiment na jedné z kruhových svatyň v Anglii, nazývané Rollright.

Pomocí přenosného ultrazvukového detektoru zkoumal vztah slunečního záření a proudu elektronů uvolňovaných z kamenných mas svatyně.

Zjistil, že spolu se stoupající sluneční aktivitou sílilo ultrazvukové vlnění mezi tzv. Královským menhirem, umístěným asi 70 metrů od základního kamenného kruhu svatyně a řadou menhirů, kterým se říkalo "šeptající rytíři". Po určité době byla zjištěna stoupající ultrazvuková aktivita i uprostřed kamenného kruhu a nakonec se vytvořilo silové elektrické pole, které synchronně kmitalo s ultrazvukem. Jakmile však člověk vstoupil do kruhu, kmitání prý náhle přestalo. Podobný rušivý vliv měly i kovové předměty.

Dr. Robins vyslovil hypotézu, že v kamenných kruhových svatyních megalitických civilizací vznikalo centrum aktivované energie, schopné vyvolávat i zvláštní psychické efekty u senzibilnějších jedinců. Vyplynul závěr, že dávní stavitelé těchto svatyň nejspíše znali tyto fyzikální efekty a uměli je nějakými způsoby využívat.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)