2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Exorcismus - historie

O Exorcismu a posedlosti „zlými silami a duchy“ máme zprávy již od prvního století a samotná bible obsahuje textů o zlém duchu a otroctví v jeho moci několik set.

Praxe „provádění exorcismů“, tedy „vyhánění duchů“, se od počátků rozvíjela vždy dvěma směry: Přímé osvobozování posedlých, a udělování exorcismů při křtu, tedy jakési očisty – odvádění duší křtem, což byl velmi silný prostředek boje proti moci zlého ducha. Poslední dobou se na tento základní rozměr křtů zejména u dětí zapomínalo, přestože v prvních staletích se na exorcismy kladl velký důraz.

Římské právo mělo tendenci všechno regulovat a normovat a tak se stalo, že byli exorcisté zařazeni do stupňů svátosti jako jedno z nižších svěcení. V roce 1550 byl exorcistát v anglikánské církvi zrušen a v katolické po 2. vatikánském koncilu. Východní církve odmítly tuto službu institucionalizovat a vždy na ni nahlížely jako na osobní charisma ve smyslu, že může exorcismus vykonávat každá osoba.

Od šestého do dvanáctého století se praxe udělování exorcismů na Západě i Východě rozvíjela a bylo velmi mnoho exorcistů, proto vznikla i škola exorcismu, kdy staří exorcisté vykonávali své dílo za doprovodu mladých adeptů ve výkonu této služby a ti pak měli mnoho osobních zkušeností z praxe. Dnes dochází k tomu, že kněz, který je pověřen vykonávat i exorcismus, je vhozen do vody aby se naučil plavat zcela sám. Tehdy praxe udělování exorcismu tvořila nedílnou součást pastorační aktivity církve, což dnes neplatí.

Dvanácté až patnácté století je velmi temnou stránkou církve a osoby, které bylo třeba podrobit exorcismu, vymýtání a příslušné péči, začaly být pronásledovány a upalovány na hranicích. I Jana z Arku byla označena (z politických důvodů) za čarodějnici, odsouzena a upálena na hranici, aniž by někdo vykonal exorcismus.

1252 - papež Inocenc IV. v rozhodnutí dovoluje podrobovat heretiky mučení

1326 – papež Jan XXII. ustanovuje poprvé inkvizici, která měla vyhledávat

Od šestnáctého do sedmnáctého století exorcismy ustoupily do pozadí zcela a na prvním místě bylo kruté pronásledování.

Od osmnáctého století po dnešek – odkloněn zájem od záležitostí spjatých s působením zlého ducha a nástup okultismu mnoha druhů. Ateismus, materialismus a konzumismus podporovaný ve školách nejen v režimu minulém, podporuje zájem mnohých o tyto síly a jevy, namísto poskytování správných a potřebných informací o podstatě a ochraně.

V celé historii se ukazoval fakt, že mnoho církevních „svatých“, ačkoli nebyli jmenováni jako exorcisté, dokázali vyhánět zlé duchy.

Lidé dnes vnímají exorcistu tak trochu jako podivnou bytost, někoho, kdo je z části mágem a z části bláznem.

Nahlédněme do Itálie. V roce 1993 se konalo celonárodní setkání italských exorcistů a v posledních letech bylo v Itálii ustanoveno více, než 150 církevních exorcistů. V Itálii je s exorcismem mnoho zkušeností. V Trevisu například byla paní posedlá zlým duchem. Její manžel pak vypovídal: „Ztratili jsme celkem deset let, než jsme našli biskupa, který by nám uvěřil a doporučil exorcistu, jenž by vysvobodil mou manželku z moci zlého ducha. Prožili jsme deset let utrpení, kdy před námi duch zavíral dveře a tropil další nepříjemnosti“.

Následující část...


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)