2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Nabízíme poradenství a pomoc lidem...

Zejména v těchto oblastech:

Detekce a hledání vodních pramenů a žil ve vašem terénu a pod domy a všemi stavbami. Někdo potřebuje pomoci najít vodu k určení místa pro kopání studny, a někdo má naopak trápení s vodními žilami pod svým domem, jako nežádoucím zdrojem patogenních zón... V zásadě je detekce možná i dálkově nad situačním nákresem nebo mapkou, ideální je však měření v terénu na místě samém.

Detekce nežádoucích patogenních zón a jiných negativních vlivů na zdravý pobyt v místnostech a domech a doporučení ke vhodnějšímu uspořádání nábytku z více hledisek. Nebo rušení těchto zón a další všeobecné rady.

Detekce a přeměření rezonančních a technických polí a jejich vlivu, návrh řešení problému a eliminace jejich škodlivosti.

Detekce a doporučení vhodných a pozitivních léčivých míst pro pobyt nebo stavbu domů, altánů, atd.

Podpora a další očištění kladných vibrací těchto pozitivních míst několika rituálními a jinými metodami, a jejich ochrana

Geomantie obecně, tedy detekce a hledání vody, plynů, ropy, kovů (i ztracených), minerálů a ukrytých předmětů i po zemřelých, detekce ukrytých pokladů nejen třetí říše.

Paranormální a všechny nevysvětlitelné jevy, jejich detekce, řešení příčin, čištění a svěcení prostor od nežádoucích zůstatkových a zbytkových energií, astrálních a jiných bytostí a fenoménů, "odprovodění" zdržujících se zemřelých a bludných duší.

Detekce a odhalení, zmapování a zdokumentování starých chodeb a sklepů, dutin, zapomenutých prostor a studní jako skrytých pastí, a potencionálního nebezpečí. Často se netušeně skrývá ještě mnoho studní pod chodníky i v centrech dnešních měst, a jejich klenba po statické stránce během staletí dávno přestala být spolehlivá - viz četné a neustálé propady čas od času do dávno zapomenutých a netušených prostor starých sklepení, nebo hlubokých studní.

Detekce podzemních prostor a přítomnosti vody v nich jako potencionálního nebezpečí (pozůstatky záplav).

Hledání, mapování a záchrana obávaných tajných chodeb a úkrytů a podobných prostor jako technické památky i pro příští generace.

Nejenom v období záplav bychom rádi byli nápomocni městům a obcím z hlediska detekce vzniklých dutin a kavern, neboť jak v Praze, tak i v jiných městech byla náměstí a kolem žijící lidé bezprostředně ohroženi a měli strach jen vykročit z domu...

Bádání a dokumentace ve všech těchto, a souvisejících oblastech ku obecnému prospěchu a vyvýšení životních hodnot a kvalit.

Toto vše vykonáváme bezplatně, jako nezištnou pomoc lidem potřebným nebo kompetentním.

Proto nemůžete očekávat, že vyhovíme všem požadavkům, jelikož nejsme výdělečná společnost.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2018

Již přes 15 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)