2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Úkryty v brněnských Akátkách
- spíše přibývá otazníků, než reálných potvrzení


Text a foto: Kamil Pokorný © 2008


Lesopark Akátky (dříve zvaný Podsedky) se nachází pod brněnským sídlištěm Vinohrady, v severovýchodní části městského území Židenice. Vyskytuje se zde smíšená listnatá i jehličnatá vegetace. Lesopark využívají k procházkám obyvatelé obou městských částí a často i lidé odjinud.Na své si přijdou i nadšenci, kteří zde pátrají po úkrytech a pozorovatelnách z války. V nižší části lesoparku se ještě nachází řada betonových „zvonů“ s chráněným pozorovacím průhledem, úzkým snad několik málo milimetrů a protějšími malými vstupními dvířky, rovněž z betonu, kterými pozorovatel do betonového zvonu prolezl. Takto chráněn mohl voják za relativního bezpečí masivního úkrytu pozorovat blízké okolí.

V té době se pod lesoparkem přestal těžit písek a ve Velkém písečňáku, na jehož místě se dnes nachází různé firemní unimo buňky a sklady, se vybudovalo několik vstupních štol do podzemního systému. Nedávno nám především starší pamětníci, a nejen z Brna, znovu popisovali své zážitky, kdy ještě ve svém mládí, a to již po válce, prolézali s kamarády těmito vstupy do dalších hlubokých betonových štol o délce asi tři sta metrů.

Některé vstupní štoly byly zatopeny vodou a levá – severní štola, měla i dle jiných pramenů pokračovat až pod nynější víceproudou vozovku, směrem na obchodní centum Okay a Lerk. Potvrdil nám to i bývalý potapěč, který ve štole kdysi proplouval na člunu.

Pravá štola naopak měla z Velkého písečňáku pokračovat do systému krytových chodeb směrem k Židenickému hřbitovu. Bohužel, Velký písečňák, kde se již písek netěžil, se potom zavážel, aby se vyrovnal terén, na kterém také pak vzniklo zahrádkářské pásmo. Chodby hloubené za války se tak nyní nachází v hloubce minimálně deseti metrů a bez možného vstupu.

Snad ještě dříve se přestalo těžit i v horním Malém písečňáku, který se mohl nacházet přibližně blízko dnešní restaurace Sherwood, postavené ve střední části lesoparku. Více lidí se shodlo, že tam dříve byly vstupy do několika propojených chodeb, vyhloubených ručně v pískovci. Nedávno mi poslal laskavý pán, dnes žijící v Litoměřicích, zajímavý mail:

„V oblasti našeho klukovského zájmu byl v jižní části Akátek tzv. Malý písečňák s podzemním systémem a několika vchody (5 - 7). Hloubené chodby byly široké cca 80 cm a bylo tam více místnůstek. Celková délka chodeb mohla být 200, možná 300 m. Největší hloubka písečňáku mohla být 15 - 20 m. Někdy koncem 70. let byl Malý písečňák celý zavezen a na jeho místě jsou dnes zahrádky…“

Pokud nadšenec prolézá lesopark důkladněji i mimo cesty, všimne si ručně hloubených krytů nad severní strží, v blízkosti již zmiňované vozovky. Vstupy do úkrytu lze pozorovat, i když projíždíte po silnici, a nejlépe z vyšších oken městské hromadné dopravy. Tyto malé kryty si zde před více lety vyhloubili mladí nadšenci, aby si v nich hráli. Jeden z nich pak začal navštěvovat i speleologickou skupinu a ve svém nadšení spolu s přáteli vyhloubili hlubokou díru válcového tvaru. Díra se dodnes nachází poblíž zahrádek. Na jejím dně tehdy pokračovali s ručním hloubením chodby, kde potom měli nějaký čas své tajné posezení, čajovnu, aby se skrytě setkávali, nerušeni vzdáleným okolím, ale to je již několik let zpět. Informovala mne o tom jejich tehdejší kamarádka, která tam také ráda chodila čajovat. Stránku o této záležitosti jsme vytvořili již dříve: zde.

Tato stránka je publikována i v měsíčníku Newexpress, 1/2008.


foto
Horní část lesoparku Akátky připomíná i energeticky místo
snad ještě keltských obřadů, vyzkoušejte zdejší energie sami na sobě...

foto
Mimo veřejné cesty se nachází zajímavá zákoutí a skalnaté výběžky

foto
Tunýlek pod víceproudou silnicí

foto
Bokem nad silnicí vykukuje ústí krytu

foto
Vnitřní prostory jsou hloubeny ručně

foto
Další vstup do jiného krytu

foto
Odbočující prostora vlevo

foto
Pohled ke vstupu

foto
Stejný záběr bez použití blesku

foto
Tato betonová stěna patří mezi podivná místa s nejasným účelem

foto
Jeden z pozorovacích zvonů

foto
Dolní prostranství - velmi hluboko se snad někde zde nachází spleť štol budovaných za války...


2/2008: Nutno doplnit, že pátrat po zdejších krytech začal již před lety Radek Soudek z Řečkovic a postupně se dozvídal některá svědectví o tom, že se zde skutečně větší kryty (systém betonových štol) se vstupy z písečňáku nacházely. V poslední době jsem se náhodně k dalším informacím dostal také a především po vytištění této stránky v brněnském měsíčníku Newexpress se ozvali další pamětníci s upřesňujícími informacemi, potvrzující systém chodeb za války a nějakou dobu po ní, někteří si dokonce přesně pamatují, jak se písečňák a jednotlivé vchody postupně zavážely, jak se do nich špatně lezlo a brzy už vůbec nebyl vstup možný. Škoda, že se štoly nachází tak hluboko. Podle svědectví pamětníků jich nebylo zase tolik, aby stálo zato do takové hloubky dnes kopat a o zahájení fyzického průzkumu naše společnost proto neuvažuje. Držíme palce Radkovi, pokud se mu bude chtít tu hloubku kopat :)


Pokud někdo ještě pamatuje na tyto kryty, jejich umístění, atd., PROSÍME, aby nám napsal.
Týká se to i jiných lokalit a zejména písečňáků, ve kterých bylo snadnější
takové kryty hloubit.


 • Seznam dalších krytů, postupně uváděných na našich stránkách.


  ZPĚT o stránku

  Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
  Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
  Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
  Badatelská společnost Agartha

  webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
  © 2002 - 2022

  Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)