2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Zásahy do podzemí v Kartouzském klášteře

Jedno krásné letní dopoledne jsme šli s kamarádem Radkem Soudkem po městě, a Radek potkal svého kamaráda. Ten mu ihned sdělil horký tip: Před Kartouzským klášterem dělníci při stavbě kolektoru nakopli nějakou větší starou chodbu! Ihned jsme se tam rozjeli.

Klášter Kartuziánů svoji úlohu plnil nepřetržitě od roku 1375 do zrušení v Josefínské době. Jak by se dalo u takových objektů očekávat, nachází se tu několik starých původních podzemních chodeb a sklepení, některá jsme již dříve mohli přímo navštívit. Když jsme však zaslechli čerstvou informaci o objevené chodbě, na kterou dělníci narazili při budování betonové chodby kolektoru (chodba s uloženými datovými a ostatními technickými sítěmi mimo plyn), uvědomili jsme si, že v tomto podzemí kláštera jsme jistě nebyli a nažhaveni jsme ihned jeli do Králova pole ke klášteru.

V takovém okamžiku, byť jsme podobných už zažili snad desítky, vám stoupne adrenalin a vidina, že se v Brně snad konečně objeví delší a větší podzemní chodba a že snad právě nyní se naskytla možnost vkročit do ní a nafotit si ji, vám nedá spát a pokud možno, ženete se ihned na místo objevu. Strach, že bude ihned a za ticha raději zasypána, aby její průzkum nezdržoval termíny stavby, vás nenechá na pokoji. Zpravidla také podobné odkrývky prostor trvají půl dne, jeden den, a ihned se rychle řeší, chodba na vás nepočká týden. Proto člověku nezbývá, a Radek to tak svědomitě dělá – mít u sebe alespoň menší svítilnu a fotoaparát a stativ raději neustále, neboť, jak říká i Aleš Svoboda, přední znalec brněnského podzemí, staré sklepy nám den za dnem zanikají pod rukama. A podobné, náhodně odkryté podzemní prostory, ještě rychleji.

Přišli jsme ke klášteru a zamířili k výkopu, vidíme právě betonovaný tubus budoucího kolektoru, směřující kolmo pod přední zeď kláštera, pod níž se na nás usmívá sluncem ozářená oranžová cihlová klenba, tedy veliký otvor v ní. Ihned se nakláníme, abychom si potvrdili myšlenku, v kterou oba tajně doufáme – že v otvoru nespatříme hlínu a suť, ale volný prostor, nejlépe pokračující alespoň desítky metrů.

Ano, zdá se, že volný prostor pokračuje za okraj probořené klenby a tak chvatně nasazujeme přilby, svítilny a sestupujeme na úroveň širokého otvoru. Klenba je podepřena dřevěnými kmeny a pečlivě vyztužena. Obcházíme výztuž a snažíme se rozkoukat, ještě oslněni venkovním sluníčkem a za svitu baterek matně rozeznáváme pokračování chodby. Kontrolujeme stav klenby, cihel a spár, zda není prasklá nebo narušená a nespadne na nás. Je ale v pořádku, ani výztuž tu nebyla další již potřeba, a tak pokračujeme dále. Z hlavní chodby vidíme odbočky a vzápětí zjišťujeme, že jde o hezký klenutý starý klášterní sklep, tvořený dvěma širšími chodbami, třikrát propojenými menšími zaklenutými chodbami.

foto
Společně pod klášterem

Vytahujeme stativ, blesky a trávíme tu s Radkem asi půl hodiny nasvěcováním a dokumentačním focením těchto historických prostor ze všech zajímavých úhlů. Radek pak, jako obvykle, ještě sklep zakreslí schematicky a zaměří míry, je lépe vše udělat ihned, protože nikdy nemáte jistotu, že se sem ještě druhý den dostanete. Já se ještě mezitím procházím a vnímám a fotím spíše umělecké záběry, využívající prosvítající venkovní přirozené světlo, záběry rámované stínem temné klenby a pohádkově jemně nasvětlené staré schodiště, po němž za chvíli vystoupáme na dvůr kláštera.

Na dvoře vidíme staveniště a hluboký výkop, který dvůr protíná. Ve výkopu už je opět částečně hotový betonový tubus pokračujícího kolektoru a vzpomeneme si, že přece pod dvorem procházelo několik starých chodbiček. Radek ještě před nedávným časem stihl navštívit a zdokumentovat i ty menší, nyní plnící úlohu starých zanesených zděných stok. Obcházíme výkop a zanedlouho náš zrak padne samozřejmě na výkopem ukousnuté zděné klenby dvou těchto chodeb. Musely ustoupit nově budovanému technickému podzemí, tak, jak se to děje tolik často i v centru Brna.

Napadá nás, že i dnešní navštívený sklep bude přerušený betonovou chodbou kolektoru, protože mu stojí v cestě. Ještě, že jsme jej stihli nafotit. Po nás už to asi nikdo jiný nestihne, jestli nezůstane tento sklep zachován alespoň jako průchozí součást nového kolektoru.

Pokud víte ve svém okolí a jakémkoli nepoužívaném starém podzemí, prosím, informujte nás na telefon 608/400550, bylo by škoda jej alespoň nevyfotit, než bude zapomenuto a nebo zasypáno.

Více o brněnském podzemí na mých stránkách http://brno.agartha.cz/

(Článek v tomto znění mi vyjde v měsíčníku Newexpress okolo 23.9.2005)


foto
Čelní pohled na klášter, pod nějž vede kolmo tubus kolektoru (výkop) a šipka ukazuje průraz do sklepení

foto
Detail průrazu s pohledem do chodby

foto
Pohled k severu, od konce chodby sklepa k průrazu

foto
Já fotil a Radek nasvětloval prostory bleskama

foto
Z ruky nejsou záběry tak zajímavé, není nad dbré nasvícení při delší expozici ze stativu...

foto
Pohled západně k průrazu a do tubusu kolektoru

foto
Záběr s využitím pouze venkovního světla

foto
Výztuž u průrazu a pohled chodbou jižně

foto
Vstupní původní schodiště, východně na dvůr

foto
Výkop s kolektorem, pohled východně

foto
Detail staré chodby přerušené výkopem

foto
Vedle ještě podobná přerušená chodbička

foto
Pohled západně k vjezdu do kláštera

foto
U vrat kláštera bylo i schéma stavební situace


Rádi přijmeme pozvání do jakéhokoliv historického sklepení a zajímavě jej nafotíme. Zvláště oceníme přístup pod zámky a hrady, kde objevování často již nebrání otázka povolení, ale jen odhodlání a odvahy. Zkrátka jsme parta nadšenců, kteří to udělají rádi za vás...


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)