2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Kryt ulice Úvoz pod Kraví horou


Text a foto: Kamil Pokorný, 2007


O rozsáhlých podzemních chodbách pod Kraví horou věděli jen nejstarší pamětníci a nejmladší školáci z nedaleké školy, když ještě do chodeb po vyučování pronikali úzkou plazivkou nad ulicí Úvoz. Adrenalin byl už jen prolézt tímto otvorem dovnitř...Nebylo vůbec jednoduché vypátrat o vzniku a účelu tohoto podzemního ojedinělého komplexu jakékoliv informace. V archivech, jak už to tak bývá, veškeré informace o podzemí chybí, nalezli jsme jen plány trochu podobných a větších komplexů pod stejným kopcem, které však ještě nebyly fyzicky objeveny. Pokud se je ovšem vůbec podařilo stihnout postavit. V archivu najdete totiž často plány - projekty, které se již nestihly do konce války uskutečnit.

Přesnější informace nám poskytl až pan Ing. Pavel Zikan, který byl za války ještě jako 17 - letý student nasazen spolu s ostatními studenty v Technische Nothilfe a 2. listopadu 1944 převelen přímo na stavbu tohoto podzemního komplexu.

Stavba byla zahájena již v září 1944 a téměř 40 studentů z gymnázia Moravských Budějovic a také kluci z Kyjova a Slovácka byli rozděleni na tři party, aby vykonávali pomocné práce na současné ražbě a stavbě tří rovnoběžných vstupních štol.

Studenti převážně vyváželi důlní vozíky po kolejnicích. Odborné práce dělali příslušníci vojenských jednotek Waffen SS, především zdění štol betonovými tvárnicemi, které jim studenti naváželi do podzemí. Ve štolách byla natažena hornická krytá světla.

Postupovalo se asi o 6 metrů za den tak, že čeští střelmistři navrtali vždy do čelby štoly asi metrové otvory. Na profil štoly bylo navrtáno do kamene asi 10 děr, do kterých se pak vložily poměrně bezpečné nálože průmyslové trhaviny. Studenti po signálu utekli ven a střelmistři nálože odpálili, asi pětkrát za den. Studenti vždy pak odváželi vytěžený materiál a naváželi tvárnice na zdění stěn a klenutí štol, byla to velmi těžká práce.

V lednu 1945 byly vstupní štoly propojeny hlavní kolmou chodbou a prostory krytu se dále zvětšovaly vyražením dvou spojek ke druhé rovnoběžné kolmé štole. Studenti pak v největších mrazech až -20oC museli v půlmetrovém sněhu ručně vrtat tři větrací otvory z povrchu do štol, do hloubky skrze skalní nadloží přes 10 m!

Kryty byly určeny úředníkům z blízké Veveří ulice, v době poplachů před nálety stály u všech vstupů stráže SS s automaty a žádné civilisty dovnitř nepouštěly, takže v době těžkého náletu spojenců na Brno 20.listopadu 1944 se uvnitř skrývali jen studenti a příslušníci Waffen SS. Němečtí úředníci z Veveří ulice doběhnout nestihli. Nálet tehdy probíhal v husté mlze a bombové koberce byly shazovány jen podle radaru. Padalo to velmi blízko, celá Údolní ulice byla také zasažena.

Po válce byly jistou dobu kryty využívány jako sklad zeleniny a pak při úpravách terénu byly vchody zahrnuty. Větrací otvory ústící do dnešních zahrádek prostory dobře odvětrávaly po celá desetiletí. Jeden ze vstupů do podzemí byl později nadšenci vyhrabán a opětovně zasypáván a tak to bylo po mnoho let až do roku 2003. Co vše následovalo, jste si již mohli přečíst na několika mých stránkách, viz např. ZDE.


Několik mých záběrů s použitím vlastního nasvícení:

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto
...cca 1998...


 • Aleš Svoboda o tomto krytu - na stránce: kravihora.hvezdarna.cz + mapa krytu

  Stránka o našich prvních průzkumech tohoto podzemního systému:ZDE.

  Pokud se budete chtít jako skupinka v rámci přátel nebo rodiny do těchto prostor podívat, pokusím se to domluvit, kontaktujte mne:


  ZPĚT o stránku

  Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
  Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
  Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
  Badatelská společnost Agartha

  webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
  © 2002 - 2022

  Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)