Brno: Denis - kryt pod PetrovemText a foto: Kamil Pokorný, letní exkurze 2006

(První mimořádná prohlídka krytu pro veřejnost proběhla dne 20.9.2008 - možná o tom doplníme stránku, zážitky byly rozporuplné - ti větší fandové byli zklamáni, protože strojovny se vzduchotechnikou a Dieselagregátem přístupny nebyly, naopak fragmenty z královské kaple stále ještě nejsou přemístěny do nových špilberských depozitářů a jsou vyskládány v bočních chodbách krytu, ani nouzové šachty se spadlými naprosto urezlými žebříky nejsou obnoveny, město tak asi ukazuje, že tento kryt již nemá plnit svůj účel v případě ohrožení? Nebo prostě na to nezbývají finance... Koho zajímalo o tomto krytu více, měl prostě smůlu, mladí studenti a studentky nevěděli samozřejmě naprosto nic. Pozitivní tedy určitě je to, že si běžný člověk mohl tyto kryty alespoň po omezené vytyčené trase projít.)

foto
Kryt mimořádně otevřen veřejnosti 20.9.2008
Každému, kdo projíždí tramvají pod Petrovem, padne zrak na zamřížované tmavé vstupy v úpatí skalnatého masivu Petrovského kopce blízko tramvajových zastávek. Pro naprostou většinu brňanů však bylo to, co je uvnitř, dosud naprostým tabu.


Situace se naštěstí nedávno změnila, po postupném odtajnění těchto zastaralých a nevyhovujících podzemních objektů. Úkrytové prostory by posloužily obyvatelům z nejbližšího okolí, nádraží, snad dočasně, v případě náletů, aby se skryli. Otázka je, nakolik by bylo vnitřní zařízení včetně vzduchotechniky funkční. O všech nouzových výstupech to zatím říci nelze.

foto
Nasvíceno ručními blesky při dlouhé expozici ze stativu

Situace odtajnění využil se svými fotografy brněnský sklepmistr Aleš Svoboda, a těmto krytům věnoval ve své knize kapitolu, včetně přiloženého plánku půdorysu. Plán vyzděných klenutých štol o profilu 3 x 3 metry má tvar obdelníku, kde čtyři rovnoběžné štoly mají mezi sebou pravidelné propojky. Kryt má tři boční vstupy (od tramvají) a čtyři únikové šachty, kolmé vzhůru. V některých je však žebřík k výstupu vzhůru zcela urezlý a nepoužitelný. Člověk se k těmto strategickým informacím logicky nedostane, ale tajně doufáme (ikdyž nevěříme), že město Brno má pro krizové situace namyšleno jiné řešení v nějakých modernějších a funkčních prostorách, kde by mohli lidé přežít. Ikdyž, spíše lze pochybovat. Pokud někdo pustí aktuálnější informaci, velmi rád celou stránku a text upravím tak, aby co nejpravdivěji vystihoval aktuální stav krytu, přichystaného pro záchranu tisíců lidí z okolí nádraží.

Budování krytu probíhalo ve třech etapách. S výstavbou se započalo hned po skončení druhé světové války, kdy bylo vyraženo asi 350 metrů chodeb a vstup byl jenom jeden. Druhá etapa skončila v roce 1950 s vyražením dalších 320 metrů a zřízením druhého vstupu. Třetí etapa byla dokončena do roku 1955 výstavbou třetího vstupu a propojením všech únikových a nouzových východů. Kapacita úkrytu byla tehdy projektována pro cca 2500 osob.

foto
Navzájem kolmé chodby pod Petrovem

Kryt byl vybudován jako součást protiletecké civilní ochrany proti klasickým tříštivým pumám, tlakovým vlnám, světelnému záření a pronikavé radiaci. Byl vybaven filtroventilačním zařízením s prachovými a protichemickými filtry s částečným ohřevem nebo chlazením vzduchu. Měl chránit před otravnými biologickými i chemickými látkami, radioaktivními aerosoly, s možností uzavření, hermetizace vnitřních prostor bez nebezpečí průniku zamořeného ovzduší z venku. Pro obnovu vzduchu byla ventilace doplněna sto dvaceti kyslíkovými lahvemi s kapalným plynem a při plně obsazené kapacitě krytu by lidé v tomto vnitřním režimu mohli přečkat tři až čtyři dny.

Kryt má náhradní zdroj elekrické energie (Diesel – agregát), a vlastní vodárnu, napájenou dvěma chráněnými studnami o hloubkách 5 a 12 metrů s velmi kvalitní pitnou vodou. Sociální vybavení krytu tvoří toalety, umývárny, sprchy, zásobníky vody, očistné komory a kanalizace. Při normálním režimu bez nutné hermetizace, lze v krytu přežít i tři měsíce, problémy by však nastaly s dodávkou nekontaminovaných potravin. Pro eliminaci negativních dopadů na psychiku dlouhodobě ukrývaných osob v uzavřeném prostředí je zde i rozhlas po drátě, telefon a (snad i) vyprošťovací prostředky.

Prostory krytu i technické vybavení z padesátých let jsou pravidelně kontrolovány a jejich údržba je financována z městského rozpočtu. Prošlé lhůty chemických filtrů, kyslíkových bomb, zkorodovaná technická zařízení a zastaralé detekční i provozní přístroje nesplňují nároky na současné bezpečnostní požadavky. Kryt by tak pro svůj nevyhovující stav mohl sloužit spíše jako technické muzeum.


Několik záběrů, pořízených při jedné náhodné příležitosti:

(Záměrně omezena kvalita)

foto
Místy uložené bedny s filtry a další výbavou

foto
Chodby se vzduchotechnikou

foto
Je to takové malé bludiště

foto
Chodby jsou většinou obíleny

foto
Složené bedny s filtrama atd.

foto
Zbyl čas na světelné experimenty

foto

foto
Vzduchotechnika

foto
Další pohled

foto
Touto nouzovou šachtu už by nikdo nevylezl...

foto
Nouzový výstup směrem ke Kapucínům

foto
Krytové kliky zajištěny zevnitř

foto
Výstup do starých sklepů

foto
Označené toalety

foto
Sklady

foto
Petrolejky

foto
Umývárna

foto
Sprchy

foto
Vstup do strojovny

foto
Obří bojler, ohřívač vody

foto
Diesel - agregát, zálohový zdroj energie

foto
Kontrolní a spínací panel vyrobené energie, zajímavý exponát z 50. let

foto
Prostory s uloženými fragmenty Královské kaple

foto
Po barevném nasvícení je chladná scéna oživena

foto
Další varianta světel

foto
A ještě jeden nápad...Pro měsíčník Newexpress, 61. díl o brněnském podzemí

Pokud někdo vlastní dobové fotografie se záběry do štol před dobudováním krytu, do míst, kde se pak stavěl kryt, nebo z jeho stavby, velice prosíme o nahlédnutí!!!
Odměníme se.

Zájemce o navštívení krytu společně žádáme o pochopení, exkurze do těchto prostor byla naprosto vyjimečná a prostory trvale hlídá bezpečnostní systém.

>>> Zpět nahoru - tlačítko HOME na klávesnici...


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)