2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Kterak Brno o sklepy přichází, aneb:
Zničení sklepa – barokní lednice u sv. Anny

Text: Kamil Pokorný, 5/2007
Foto: Michal Doležel

Projíždíme – li Pekařskou ulicí, možná nás ani nenapadne, kolik podzemních prostor se tu skrývá, objeví, ale i nechává zaniknout novými stavbami. Náš zrak nejdříve padne na mohutnou stavbu na Provaznickém vršku, zastiňující i chrám Petrova. I tam se nacházely zajímavé sklepy, o těch však příště.

Pod Provaznickým vrškem se nyní nachází zatravněná plocha s podobiznou plechového čápa. Při ústí Anenské ulice do ulice Pekařské, pod jižní část trávníku, vybíhala široká barokní chodba s mohutnou cihlovou klenbou. Byla objevena před několika lety průzkumnou šachtou, jejíž dřevěný poklop zůstával delší dobu přístupný u chodníku.

Když jsme tehdy sestoupili šachtou po žebřících, překvapila nás šíře chodby a výše její valené klenby. Tato chodba je patrně pozdně barokního původu. Když jsme se při svitu baterek rozkoukali, pokračovali jsme jihozápadně pod neporušeným klenutím, kde jsme si povšimli průchodu do další chodby podobného profilu směrem na jih, tedy pod silnici a pod budovu nemocnice sv. Anny. Zajímavé tu byly ve zdivu použité veliké kameny v jižní zdi. Když jsme si prohlíželi udusanou podlahu, spatřili jsme náznaky jakési kolejnicové výhybky – snad se sem něco kdysi naváželo vozíky. Po několika metrech jsme prošli do třetí chodby, lomící se opět západně, ovšem menšího profilu oproti předešlým. Přesto člověk mohl jít narovnán a šíře jistě přesahovala metr. Uvědomili jsme si, že jsme již při vstupu do třetí chodby museli podejít nemocniční venkovní zeď a nacházíme se tak pod areálem nemocnice. Byli jsme zvědaví, kam nás chodba přivede.

Klenba této chodby byla v horším stavu, některé zetlelé cihly z nesoudržné klenby již vypadly. Hluboké ticho občas přerušilo nějaké kovové cvakání, připomínající mi Špilberské hradní kolektory. Opatrně jsme chodbou pokračovali a zvyšující se teplota a pak pohled na jakési potrubí obalené silnou izolací a stříbrnými plechy v dáli nám potvrdily, že tato chodba vede asi do kotelny nemocniční budovy. Kotelnou jsme tehdy s kamarádem prošli, vše bylo přístupno a otevřenými dveřmi se ocitli u širokého vnitřního schodiště budovy, vedoucího do suterénů. Schodištěm jsme vyšli do přízemí budovy a s baterkami, rukavicemi a ve špinavém oblečení od pavučin a hlíny prošli vstupním křídlem a vchodem kolem nechápajících lidí přímo před hlavní budovu nemocnice U sv. Anny.

Když jsme pátrali po historii tohoto sklepení, ukázalo se, že sklep vznikl jako lednice pro potřeby nemocnice u sv. Anny podle projektu stavitele Františka Vyhnala z roku 1868 prodloužením staršího sklepa. Původní sklepy byly zřejmě součástí areálu zaniklého kláštera u sv. Anny. Vzhledem k charakteru prostor sklepa – úzké a pak prostorné, lomené chodby, si nemohu odpustit myšlenku, zda se tehdy nejednalo o účelové – únikové klášterní chodby. Napovídá tomu i zajímavá historie:

Počátkem 14.století se na Starém Brně nacházel knížecí dvůr nazývaný Královská zahrada. Zde král Jan Lucemburský na přání své choti Elišky Přemyslovny založil ženský dominikánský klášter. Už v roce 1317 stál v Královské zahradě kostel svaté Anny a místo původní tvrze byly vybudovány klášterní budovy. Řádové sestry zde žily v přísném klášterním režimu a věnovaly se manuálním pracím a dívčí škole. Území kláštera se postupně rozrůstalo v tzv. území sv.Anny, jež sahalo až ke svrateckému náhonu. Správa kláštera se však postupně potýkala s řadou problémů, z nichž nejvážnějším asi bylo obléhání Brna Švédy v roce 1645, kdy byl klášter vyloupen. V blízkém okolí kláštera se nacházely ještě další církevní stavby, a sice špitál s kostelíkem sv.Jana Křtitele na severní straně nynější ulice Pekařské, založený v roce 1238 . Dále na tzv. Provaznickém vršku mezi Pekařskou a Anenskou stával kostelík Všech svatých. V roce 1782 císař Josef II. zrušil klášter dominikánek, rok později rozhodl o zřízení špitálu u sv.Anny. A tak roku 1785 začíná rozsáhlá přeměna kláštera v nemocnici, se začleněním některých sklepů.

Je smutné, že historická sklepení musí v dnešní době ustupovat novější zástavbě tak často, bez konzervace a využití, mnohdy i po nové sanaci. O zajímavých, ale rovněž zbořených sklepech nedaleko, u Sedmi švábů, jsem tu již psal dříve. A mezi nimi se nachází vrch – Provaznický vršek. Zde se rovněž sklepy likvidovaly, o tom ale zase na další stránce.

Aktuální záběry z dubna 2007:

fotofoto
Červeně, a v pravo detailně, kudy vedly chodby

fotofoto
Detaily ubořené chodby

fotofoto
Klenba ve stěně: zbyteček lednice zakonzervován

foto
Ukousnutá vstupní chodba do lednice

foto
Starý záběr do Pekařské k nemocnici

foto
Ještě starší záběr do místa objektu nemocnice

foto

foto

Článek otištěn v novinách NEWEXPRESS r.2007

Pokud chcete upozornit na další ničené sklepy, informujte nás prosím. Pokud to uděláte ještě včas, možná se je podaří zachránit, nebo alespoň zdokumentovat před zničením.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)