2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Špilberk chystá zpřístupnění náslechových chodeb již roky…


Text a foto pro měsíčník Newexpress: Kamil Pokorný © 2008


Brno prožívá výraznou proměnu: Jeho dříve tušené podzemí se začíná zpřístupňovat veřejnosti. Pozadu nezůstává ani brněnský hrad Špilberk, i když, je to tak docela pravda? Se zpřístupněním dalších špilberských chodeb zaspal dobu a otálí již několik let.foto
Špilberk má čím se pochlubit!

Průlom snad nastal v dubnu letošního roku. Sice velmi pozvolný a opatrný, ale nastal. Noviny a televizi obletěly zprávy o Špilberku, odkrývající svá tajemství. A o možnosti unikátního zážitku – využít zpřístupnění nově postaveného jihozápadního bastionu včetně podzemí. Ovšem pouze zkušebně, na jediný víkend! A to ještě nikoli pro davy zvědavých brňanů a turistů, ale jen velmi tiše pro malé skupinky předem objednaných lidí (počtu max.15), které mohou pouze v celou hodinu být provedeny odhalenými prostorami. Po celém areálu nikde ani cedule, všude klid, normální „provoz“, pokud by člověk předem nevěděl a následně se nevyptával, že musí na pokladnu kasemat, ani se o tak zajímavé možnosti nedozví.

Stejně opatrná je samotná realizace prohlídky chodeb a bastionu: trasa je již osvětlena. To je vše. Chybí jakýkoli popis, jakákoli jediná informační tabule. Návštěvníci byli potěšeni možností podívat se do konečně zpřístupněných prostor, a poměrně obsáhlým výkladem průvodce. Jsou však i zklamáni, proč všechno to otálení a nezájem pružněji dokázat odkrýt tak zajímavé skutečnosti opravdu široké veřejnosti!

Bastion, neboli předsunutá část vnějšího opevnění hradu, byl znovu dostavěn před třemi lety. Zbytky původních základových zdí tehdejšího bastionu byly dosud skryty až osm metrů v podzemí, pod úrovní současného terénu parku a pod sutinami původních hradeb. Archeologové odkrývali tyto fragmenty postupně pět let. Začalo to při odkrývání a hloubení základů pro novou stavbu bastionu.

Překvapením bylo nalezení fragmentů původních náslechových chodeb. Takové se našly i při dřívější stavbě severozápadního rohového bastionu s depozitáři a kotelnou hradu, ale tehdy na chodby nebyl brán ohled a zabetonovaly se při stavbě základů. Mezi tím se změnili lidé i celková situace a současný objev fragmentů chodeb se již nenechal přehlédnout, naopak, musely se zásadně měnit plány stavby nového bastionu tak, aby se šetrně zakonzervované fragmenty náslechových chodeb zakomponovaly do prohlídkové trasy bastionem, což také oddálilo jeho dostavbu.

Jihozápadní raně barokní bastion hrál velmi důležitou úlohu při obraně Brna před Švédy. Ochraňoval střelce a děla před útokem. Obránci jej postavili během dvou let před návratem švédského vojska v květnu 1645. Bastion pak posloužil obraně západní strany hradu, kterou před tím chránily jen nevelké kamenné bašty. Na jihozápadní bastion se soustředil největší nápor Švédů. Podařilo se jim podkopat až pod samotnou špici bastionu.

Velitel obránců Raduit de Souches (pomník na vyhlídkové terase hradu) s pomocí zedníků a truhlářů zbudoval uvnitř bastionu příčnou bariéru v podobě příkopu, která další švédské útoky zastavila.

Po obléhání prošel bastion mnoha obnovami. Obohatil se rovněž o podzemní galerii (průchozí vojenský prostor) s náslechovými chodbami, umožňujícími sluchem v podzemí sledovat přibližné manévry nepřítele. Bastion padl definitivně až pod palbou napoleonských vojsk v roce 1809.

Zbytky úseků náslechových chodeb pohřbily sutiny zdí bastionu a opevnění, dokud nebyly v našem novém tisíciletí odkryty a po dokumentaci zakonzervovány ke zpřístupnění veřejnosti. Kdy se však dočkáme opravdového zpřístupnění pro širokou veřejnost, zůstává otázkou.


foto
Vstupní prostor k náslechovým chodbám

foto
Pokračujeme k chodbám nově zaklenutou prostorou jižně

foto
Sestupujeme k chodbám

fotofoto
Konec jedné náslechovky a jdeme dál...

fotofoto
Zakonzervovaná klikatá chodba

fotofoto
Za koncem další náslechovky byste se po čtyřech metrech prokopali ven ze svahu

fotofoto
Ještě pohled zpět

fotofoto
Cesta k točitému schodišti

fotofoto
Rychle fotit, prohlídka je mi v patách...

fotofoto
Prohlídka pomalu končí

fotofoto
Cesta k depozitářům i nad bránu průjezdu

foto
Vpravo boční nebo únikový vstup k průjezdu...


 • Náslechové chodby pod tímto bastionem jsem zachytil již před jejich odkrytím virgulí a potom dokumentoval jejich objevování: zde

  Pokud máte někdo zajímavější záběry, rád je sem přidám s vaším jménem...


  ZPĚT o stránku

  Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
  Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
  Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
  Badatelská společnost Agartha

  webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
  © 2002 - 2022

  Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)