2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Co skrývá Špilberk

Jižním svahem kopce Špilberk se kdysi čerpala voda do hradní vodní nádrže nahoru u východních hradeb.

Je tu několik zděných chodeb, místností a prostor a ještě se máme dostat do dalších. Nedaleko odsud jsme však naměřili ještě i jiné chodby pružinou, bude tu ještě mnoho překvapení a mnoho nalezených podzemních prostor chodbovitého typu.

Špilberk je na chodby zlatý důl, však prý býval propojen kdysi se všemi kostely a kláštery...

Odsunuli jsme plech, přikrývající vstup do šachty zpevněné skružemi, po stupačkách slezli na úroveň svislého potrubí a ze dvou stran byly otvory ve zdi. V jižním otvoru pokračovala zděná chodba s valenou klenbou směrem na sever se zbytky elektrického vedení, po pár metrech zahnula vlevo a probouraným otvorem bylo možno posvítit do dalších prostor. Zde chodba končila.

Na druhé straně u vstupu byl náznak klenby a možného pokračování na jih, to však bylo zasypáno sutí a hlínou. Vrátili jsme se do šachty a po kolenou potrubí přelezli do severního otvoru. Prostor pokračoval jednak rovně a pak se lomil doleva do dalších dvou místností a odbočoval vpravo, kde jednu stěnu tvořil skalní masiv, a jednak pokračoval chodbou hned doleva.

Chodba byla rovněž zděná a klenutá, polozasypaná sutí. Po kolenách jsem se deset metrů proplazil až k rohu, nízká chodba se lomila ostře vlevo, tam bylo suti ještě více, postupně až po klenbu.

I tudy lze předpokládat původní pokračování chodby, tedy opět směrem na jih. Jedna z podzemních místností měla dutou zděnou podlahu, zkusili jsme ji probourat, na onom místě však byl prostor hluboký jen snad 20 cm.

Celý kopec dle předběžného měření skrývá několik chodeb, řeklibychom spíše podzemní systém chodeb, a velice se těšíme na další důkladné průzkumy této lokality.

Lokalitu nebudeme záměrně zatím blíže popisovat.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)