2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Grabštejn a přístupné podzemí hradu

Díky informacím z časopisu Správy památkové péče a z internetu, jsme se dověděli, že na hradě Grabštejn bylo zpřístupněno podzemí, dokonce i s únikovou chodbou. Karel Pokorný, který ji stále v Česku marně hledá, zaplesal, a Jarda Hrouda domluvil naši návštěvu.

Tento státní hrad v okresi Liberce má nemilou historii, nejstarší dochované části původního hradu pochází ze 13. století, v 16. století se však ani tento hrad nevyhnul renesančním přestavbám a úpravám. Roku 1622 byla navíc zapálena jeho věž, a ve čtyřicátých letech 19. století vyhořela od blesku znovu a tehdy byly zasaženy také střechy a horní patro. Následné opravy v roce 1848 přinesly další změny a úpravy a v celém 1. patře došlo ke snížení stropů. Po konfiskaci v roce 1948 byl hrad využíván vojenskou správou a po převzetí areálu v roce 1970 krajským střediskem státní památkové péče nebyly zahájeny záchranné práce a tak další desetiletí neudržovaný a vyklizený hrad rychle chátral a situace se změnila až po roce 1989, kdy se pozornost nutně soustředila nejprve na opravu vážně poškozených krovů a zajištění střech.

Mezi podařené pozitivní úpravy patří i dokončené konzervační úpravy památkově hodnotných a atraktivních sklepních prostorů. Sklepení hradu jsou přizpůsobena skalnatému podloží tak, že místy nad okolní terén vystupují a místy sahají až dvě patra pod zem, jejich vznik spadá nejspíše do 13. století. Na mnoha místech lze ve sklepech vidět původní základy starého gotického paláce. Zajímavostí zde je, že nížeji ložené sklepy jsou starší než výšeji ložené sklepy renesanční, protože tomu bývá naopak.

Jak je smutným a nepochopitelným zvykem našich předních odborníků přes hrady a památky, zejména pana Durdíka a dalších, v jejich objemných a těžkých knihách popisujících každičký hrad, nenarazíte téměř nikdy na sebemenší zmínku o sklepení hradu, byť je tam sebevíce rozsáhlé. Tito odborníci jakoby se báli popisovat podzemní prostory a sklepy hradů. Pan Durdík byl až nedávno ze všech stran a mnoha připomínkami dotlačen k tomu, že se o existenci hradních sklepů a podzemí zmínil v dodatku ke svému dílu, ale zase jen ve smyslu, že tento pojem existuje a podzemím hradů se myslívá sklepení nebo hradní cisterny. Podobně se staví i popis podzemí Grabštejna v časopise Správy památkové péče, když je tam psáno v čísle 1/2003 na str. 11 doslova toto: "Úzká a nízká chodba, jejíž konec se ztrácí ve tmě, je možná pozůstatkem legendami opředených tajných chodeb, nebo odvodňovacím kanálem." Nechápu, jak mohou pracovníci památkové péče popsat že se konec chodby ztrácí ve tmě, když je tam po pár metrech zával. Asi neměli s sebou baterku ani svíčku, vlastně ani nevěřím, že se do oné chodby vůbec osobně spouštěli. Pokud tam jen strčili otvorem shora hlavu, pak je jasné, že se jim konec "ztrácel ve tmě". Místo konkrétního průzkumu se zároveň obratně vyhnuli jednoznačnému určení této štoly, pouze připustili legendy o tajných chodbách a nebo účel odvodňovací...

Je dost možné, že dolní sklep byl využíván jako ledárna a štola vyražena jako odtoková. Pokud ústila ven, mohla pro případ potřeby plnit rovněž účel únikovky. Je však další otázkou, zda až za vnější hradby, protože momentálně dle zachycení virgulí a potvrzení pana kastelána se konečný zával nachází poblíž venkovní stěny hradu, v místě případného původního příkopu, kde by skutečně šlo spíše o vhodné odvodnění sklepní ledárny.

Nabídli jsme vyčištění závalu a vyústění štoly na povrch, k čemuž se však váže souhlas památkářů a vhodné vyřešení mříží na vzniklý vstup zvenčí. Mohla by to být zajímavá atrakce pro turisty, mít možnost projít původní únikovkou, pan kastelán v zásadě není proti, ale vlastní práce by muselo předcházet odsouhlasení těchto prací a vyřešení uzamykatelného vhodného vstupu.

Po prohlédnutí si těchto sklepů a chodby měl pro nás pan kastelán milé překvapení a zavedl nás na výše položené druhé nádvoří a ukázal poklop, který by nás mohl zajímat. Neváhali jsme a zvedli jej. Spatřili jsme šachtu a boční pokračování, jímž jsme se protáhli dále, prostor zahnul a míjeli jsme točité kamenné schodiště, na které jsme se dívali zespod a viděli, že je zde nejspíše zasypáno jeho další klesání dolů. Pokračovali jsme kolem něj a zahnuli na šikmou suť, po níž jsme sklouzli až k probořenému otvoru ve zdi a seskočili z něj do místnosti za průjezdem. Zajímavé propojení...

Ještě dlouho bychom si povídali s ochotným a vstřícným kastelánem, ale museli jsme již spěchat na další domluvenou exkurzi v Českém Dubu. Tímto mu ještě znovu děkujeme i za správné pochopení pro naši zálibu v historickém podzemí.

Všem doporučujeme návštěvu nádherných vyčištěných sklepů s exponáty, včetně nahlédnutí do únikové chodby - do tmy skrze mříž...

foto
Grabštejn na starší rytině

foto
Současný letecký záběr

foto
Příchod ke Grabštejnu

foto
Vstup do podzemních sklepení, jež byla nedávno vyčištěna a zpřístupněna veřejnosti

foto
Sestupujeme dolů do dvou místností

foto
První sklepní místnost ve skále

foto
Spojovací chodba do druhé místnosti s vyznačením místa kde je mříž a navazuje úniková chodba

foto
Mříž je nám otevřena a spouštíme se do této nízké štoly

foto
Štola se mírně stáčí vpravo a hned vlevo a končí závalem

foto
Vracíme se ke mříži, v tomto směru štola asi nepokračovala ani původně, za světlem je hned čelba.

foto
Využívám i místního nasvícení chodby v rámci výstavy

foto
Mříž je opět na svém místě i s dřevěnou figurou, představující "vzpurnost"

foto
Jsme vedeni na vyvýšené nádvoří k poklopu, pod nímž se chodba stáčí vlevo, míjíme točité schodiště, pod nímž by bylo zajímavé vyhrabat zasypaný prostor, zda pokračuje níže, a vyskočíme probořeným otvorem do místnosti vedle vjezdu

foto
I z venčí si člověk všimne několika otvorů. které jsou však k prolezení úzké


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)