2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:
Žerotín - zbytky hradu se sklepy

Kolega Karel Pokorný zařadil hrad Žerotín mezi další objekty, které jsme se rozhodli jeden letní den s našimi přáteli navštívit a prozkoumat. Motivem byly také sklepy hradu, které dosud zůstaly zachovány. Jak už to bývá, jeli jsme však na "pas blind", aniž bychom si vstup do sklepů předem domluvili.Encyklopedie HRADY.CZ uvádí: "Hrad s velkou pravděpodobností vznikl již před polovinou 13. století. Založen Žerotíny, stal se jedním z nejstarších šlechtických hradů. V renesanci byl přizpůsoben dobovým nárokům na bydlení a roku 1639 zničen Švédy."Do podzemí jsme se zatím nedostali...

Objekt hradu jsme našli poměrně snadno, lze říci, že je součástí vesnice. Jeho relikty nejsou z dálky nebo nad domy vesnice patrny a v podstatě nevyčnívají tak, aby si jich člověk projíždějící vesnicí hned povšiml, spíše je objekt obrostlý ovocnými stromy, které zbytek památky umí zastínit, a co nezastíní stromy, zakryjí přilehlé domy kolem hlubšího valu.

Hrad okrouhlého půdorysu byl kdysi chráněn mohutným zemním opevněním tvořeným dvojicí valů a příkopů. Takové řešení vyplynulo z nepříliš dominantní polohy objektu hradu v této lokalitě. Ve vnitřní ploše, opevněné hradbou, se původně nacházel obdélný palác a bergfrit. Z paláce se dochovaly dva poměrně vysoké fragmenty zdiva a podstatná část sklepení. Do toho jsme se však nedostali. Stopy bergfritu v podobě reliéfních reliktů se nacházejí napravo od vstupu do vnitřní plochy hradu.

Suterénní prostory jsou v současnosti vyklizeny a vstupní chodba vymalována. Do té je zahlouben vstup s částmi původního schodiště. Vstup je opatřen mříží a nikoho se nám na místě nepodařilo sehnat, kdo by nám vstup odemkl. Toto tajemství pro nás zůstává tedy napříště. Alespoň zrající višně tu měli v areálu objektu výborné :-)

Několik záběrů:


foto

foto

foto

foto

foto

foto


Pro další informace nahlédněme do knihy:
Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Čechy
Nakladatelství Svoboda, Praha 1984

Popis Žerotína z r. 1859 uvádí, že hrad byl obehnán dvojím, dosud patrným valem. Na vnitřním valu zřídili Ditrichštejnové v r. 1857 sušárnu švestek. Hradní valy a rozvaliny byly posázeny ořechy a třešněmi. Hrad býval podlouhlý, 34 kroků široký a 48 kroků dlouhý. Zůstaly z něho dvě vysoké zdi, pozůstatek někdejších věží, v jejichž hořejší části bylo vidět díry po koulích, známky násilného dobývání. Mezi oběma věžemi k západní straně byl prostorný, dobře zachovalý sklep, který byl tehdy (1859) pronajat. Od sklepa vlevo byla nová zeď, zazděný vchod do druhého sklepa, z něhož vedl dvojí průchod, jeden pod dvůr k východu, druhý do lesa.
(??? na průzkum je zde toho tedy ještě více...)

Dnes se z hradu Žerotína zachoval jen kus zdiva, asi z hradního paláce, trčící z rozvalin nad vsí jako komín. Na zbytcích omítky se ještě rýsuje psaníčkové sgrafito užívané v tomto kraji v druhé polovině 16. století. To může být dokladem, že buď Jindřich Brozanský z Vřesovic anebo Doupovcové dali v druhé polovině 16. století původní hrad přestavět. U zřícenin hradu jsou dosud znatelné příkopy a areál hradních staveb.

Pokud víte o zajímavých sklepech, neodmítneme pozvání. Zajímavé jsou pro nás téměř všechny :-)


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)