2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Kurdějov u Hustopeče

Únikové chodby opevněného kostela sv. Jana Křtitele

foto

Krásným zážitkem byla návštěva podzemního systému opevněného kostela v Kurdějově. Profesionální archeologický průzkum zde byl proveden již v roce 1983. Byl zhotoven přesný plán podzemních chodeb a prostor, nacházejících se především mimo půdorys kostela a převážnou částí i mimo opevnění kostela.

Kostel vznikl na přelomu 13. a 14. století a o století později byl obehnán hradbou s mohutnou věží a kaplí. Doba vzniku podzemních chodeb je sporná. Archeologové ověřili několik větracích průduchů, z nichž jeden funkční byl nalezen i z povrchu, v rohu sevřeném jihovýchodní stěnou transeptu a jihozápadní stěnou kněžiště.

foto

Určení významu a úlohy chodeb označili za problematické a nejasné s konstatováním, že "jistě není pravděpodobné, že by se jednalo o chodby umožňující útěk z obleženého kostela". Amatér hradolog Karel Pokorný má k takovému konstatování silné výhrady: "Jednak bývá pravděpodobné málokdy máloco, a za druhé autor zmiňuje čtyři vstupy do bočních prostor, které jsou buď zasypány a nebo nebyly vůbec realizovány. Dále uvádí chodbu končící závalem v místě brány. Nelze přeci něco vylučovat, nevíme-li, co se nachází, nebo nacházelo na druhé straně. Každopádně jedna z chodeb vyusťuje ve sklepě hostince. Co bylo na jeho místě, není známo. Mohl to být opevněný dvorec, nebo udávaná radnice. Z těchto objektů mohla chodba pokračovat, jak je nakonec uváděno ve starších pramenech, a to až do Hustopeče. Já jsem reservovaný vůči udávaným dlouhokilometrážním chodbám, ale v Kurdějově, který leží navíc v dolíku, si přišli v bouřlivých dobách na své. Vpády Bočkajovců, Bethlena Gábora, nájezdy vojsk polských a švédských a nejhorší byl zničující tatarskouherský vpád roku 1663. Oni považují určení chodeb za problémové, ale připouští útěk do opevněného kostela v krajním ohrožení. Pak ale nechápu, proč tolik vědecké opatrnosti. Chodby tu mají pouze dvě větší komory, z nichž jedna sloužila jako kostnice. Kromě několika výklenků tedy žádné prostory pro sklady nebo pivnice. Chodby považuji za obranné, tedy vojenského charakteru. Přít se o to, že je rozdíl mezi únikem do opevněného kostela, nebo z něho, by byla v tomto případě hra se slovíčky. Kdo ví něco o rumunských opevněných kostelích, mi dá za pravdu."

foto
Hradolog Karel Pokorný u vstupu do podzemí

Tyto chodby mají skutečně vojenský obranný charakter, jsou to typické únikové chodby. Potvrzuje to několik průchodů s velmi sníženou klenbou, kde se nepřítel musí sehnout nebo předklonit, spíše téměř si dřepnout, aby prolezl. To je moment, kdy může být za onou překážkou zneškodněn. Otvory, ale i chodby jsou také místy poměrně úzké. Těžko by jimi prolézal ozbrojený nepřítel v nějakém brnění.

Dle místních pamětníků zde probíhala aktivita nacistů. Mnohé chodby jsou dále zavalené, na jednom místě jsme detekovali odlitou skálu (známá maskovací metoda, jak něco, nebo přímo pokračující chodbu, neproniknutelně skrýt). Byl zde náznak a detekce možných pokračujících prostor, což je pravděpodobné, i strategické.

Kostel sv. Jana Křtitele je jedním z mála, kde již církev nemůže popřít existenci tajných únikových systémů chodeb z kostelů a chrámů.

foto
Jedna z výstupních částí systému, nynější vstup

foto
Toto je tedy vstup do únikového systému z kostela. Pohled ze schodiště

Ihned úzký obranný průlez jako pokračování do systému chodeb. Kdo neuvidí na vlastní oči, nemůže uvěřit. Tím méně skeptici, vždy tvrdící, že by na takové náročné podzemní gigantické systémy chudobná církev přeci neměla prostředky. Bez komentáře.

foto

foto
Pohled na únikové schodiště pod desku za oltář

foto
Deska - zakrytý vstup za oltářem, to je nepsané pravidlo, neboť církev měla strach (není se co divit) a vždy a všude budovala únikové systémy chodeb, což se snaží tajit dodnes

foto
Zůžené profily a průlezy, typické prvky obranných chodeb

foto
Chodba klesá a stáčí se, má úzký profil, nic pro vypasené kněží

foto
Úzké průlezy by byly problémem i pro obrněného nepřítele

foto
Průlezů je zde několik, a za nimi moment překvapení

foto
Místy se chodba prudce lomí, další typický obranný a brzdící prvek

foto
Za rohem mohl na nepřítele čekat někdo vyzbrojen. Možná tu k něčemu došlo, pes vnímá duchy

foto
Jedna z odboček s pravděpodobným úmyslným zavalením pokračování. Kam?

foto
Jižní část chodby je prostornější, s výklenky na zdroje světla

foto
Nejen pes vnímal zbytkové energie nebo astrální bytosti, jež tu ještě přebývají

foto
Nyní procházíme chodbou z hostince

foto
Chodba z bývalého hostince ústí do klenutého sálu

foto
a tento sál navazuje na systém chodeb vedoucí pod hradby

foto
Ve zdech sálu jsou ještě snad další původní klenuté odbočky, stálo by zato odhrabat a...

foto
Vstup do sálu z navazujících chodeb

foto
U vstupu detekujeme původně průchozí odbočku

foto
Kam však mohla vést? Budeme ji příště detekovat z povrchu, kam nás zavede

foto
Jsme nadšeni rozlehlostí systému chodeb, i jejich klenutím

foto
Pokračování je opět chráněno úzkým průlezem

foto
Za průlezem se těsný prostor ještě lomí. Důmyslný promyšlený systém!

foto
Úzká chodba nás vede pod hradby ke kostelu

foto
Vracíme se k východu...

foto
U nynějšího vchodu je hned pod schody další původní odbočka! Nahlédneme do ní, je opět velmi nízká. Vidíme další prostor!

foto
Bylo tu rozhodně pokračování, nyní zkráceno a zaneřáděno

foto
Další z odboček, tato klikatící se chodba je přerušena nějakým zásypem

foto
Vycházíme z labyrintu, zásoby svíček svědčí o atraktivnosti a zájmu. Jak jinak


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)