2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Křtiny – odvodňovací chodba

Obec Křtiny se rozprostírá na východní hranici Moravského krasu, v lesnaté krajině, severovýchodně asi 18 km od Brna. Obec se rozkládá na 1118 ha, žije v ní 741 obyvatel. Hlavní dominantou obce je mariánský chrám Nanebevzetí Panny Marie , jež je široko daleko vyhlášeným poutním místem i vyhledávaným architektonickým skvostem. Chrám má bohatou historii, a dodnes skrývá ve svých útrobách nejedno tajemství.

Dominantou proslulého poutního místa je Mariánský chrám geniálního barokního architekta Jana Blažeje Santiniho - Aichla, který se rovněž podílel na stavbě benediktinského kláštera v Rajhradě. Podle původního projektu měl být Křtinský chrám mnohem větší - Santini navrhl symetricky nalevo i napravo od hlavního chrámu ambity a dvě vysoké kaple, z nichž byla z finančních důvodů postavena pouze pravá část (pravý ambit s kaplí), ale nedokončený areál i tak působí impozantním dojmem.

O tajemství a podzemí chrámu, necháme hovořit přímo stránky obce:
http://krtiny.webz.cz/podzemi.htm

O těchto informacích o zdejším podzemí jsme věděli. Leží v našem podvědomí, jako desítky jiných pověstí a záhad a čekají na své odhalení. Poutní místo – chrám architekta Santiniho – je však velice zajímavé i po energetické stránce a lze říci, ve svém širokém okolí zcela vyjimečné co do hlediska působení. Především ono místo samotné. Pozitivně i negativně.

Původní zdejší „Německý“ kostel byl již vystavěn na vlastním Křtinském silném energetickém bodě. Velký kostel byl v roce 1718 stržen a dle Santiniho projektu se místo něj stavěla nová kaple sv. Anny. Druhý „Český“ kostel byl postupně zastavován barokním kostelem Jména P. Marie. Ten byl dokončen roku 1750.

Santini, geniální projektant znalý kabaly a energie číselných sestav, nejspíše uměl zacházet i s energií míst. Dokladem toho jsou právě Křtiny, kde se mu podařilo znásobit primární energetické místo pomocí geometrie, energie tvarů. Tyto znalosti však mohou být dvojsečná zbraň, protože pokud se umístí do stavby nevhodné náboženské prvky, stavba ve vnitřním prostoru jejich tvarové a kolektivní vyzařování zesílí. Naštěstí to zůstává uzavřeno v chrámu, zatímco jeho těsné nezastavěné okolí - coby silový bod Země - nadále působí velmi kladně. Církev po dlouhou historii ráda špuntovala - ucpávala silná pozitivní energetická místa a zemské čakry (změřte si to), ale v případě Křtin se jí to nepodařilo zcela ucpat ani obřím chrámem. Zdejší silové místo je ještě širší a silnější a tak jej můžete vně - vedle objektu chrámu vnímat a dobré nabíjející energie si užívat. Jen pak nechoďte dovnitř chrámu, abyste o všechny zase nepřišli. Křtiny jsou jedním z významných míst, rezonančně bohužel dotující a odvádějící odsud energie do samého centra a vedení v Itálii. Zdejší kříže a další prvky i stavba samá působí jako vysílací antény a silný rezonátor. Snad jen ten, kdo na tom jako ovečka rezonuje, dostává svůj příděl, to ale nemá se skutečnou svobodou a bezpodmínečnou láskou co dělat.


Jedno krásné odpoledne (říjen 2005) nás napadlo zajet do nedalekých Křtin zdejší energie vnímat.

Když jsme odcházeli podél oblouku vnější zdi, všimli jsme si ve výkopu do základové zdi otvoru. Ihned jsem zalovil v batohu po čelovce, seskočil do výkopu, sehnul se k otvoru a posvítil dovnitř. Klenutá pokračující chodba! Nemaje sebou převlečení, neváhal jsem úzkým otvorem vniknout do chodby, abych ji nafotil a zjistil, zda a kam pokračuje. Byl tu strach, jak rychle bude výkop zasypán, protože tím by zřejmě zanikla fyzická možnost, do této chodby se dostat. Otvor do ní byl ve zdi o něco níže ve výkopu, než je rovina terénu.

Chodba pokračovala ještě přibližně 17 metrů, po asi 6 metrech však překážela nasypaná zemina těsně ke klenbě, pokračování bylo možno prosvítit již jen malým otvorem, který by bylo nutné pro průlez zvětšit. Pořídil jsem tedy ještě zpětné záběry ke vstupu a následně zachytil virgulí směr chodby z povrchu trávníku nad ní, vedla k odpadnímu poklopu a lze usoudit, že se jedná o odvodňovací kanál. I tak nás zděná chodba potěšila a objev jsme oslavili ve vedlejší vyhlášené Jedovnické restauraci řádnou dávkou smažených sýrů s oblohou. Těšíme se na další odhalená tajemství těchto krásných poutních míst.

Uvítáme spolupráci na seriózním průzkumu a nabízíme pomoc nejen s detekováním virgulemi. Prosíme o svědectví pamětníků, pokud měli tu čest, ve svém mládí nebo za života, některé zdejší podzemí navštívit.

Informace čerpány z vlastních archivů našeho sdružení, z materiálů Pavla Kozáka, Norberta Havlíčka a dalších.


Několik ilustračních záběrů:

foto
Křtiny - malebné poutní místo obestřené tajemstvím podzemí
Tímto nechci zdůrazňovat slovo "poutní" protože náboženské prvky a kříže bohužel spíše místo energeticky oslabují a mění jeho charakter a snižují záměrně vibrace (ovečky poslušně se klaňte). Zdejší energie jsou jimi odváděny a samozřejmě i ty vaše. Proto mnohé lidi bolí hlava, když vyjdou po několika minutách trávených uvnitř chrámu a cítí se oslabeni. Citlivější lidé, dejte si na toto místo pozor. Je to zkouška, které rezonance na vás zvítězí. Pokud nebudete v chrámu dlouho, z jeho okolí načerpáte ty původní kladnější energie - zemské. Ty vás osvěží.

foto
Výkop odhalil otvor ve zdi, otvor do chodby

foto
Chodba pokračuje dále

foto
Přicházím k překážce a dále lze jen posvítit místem pod klenbou

foto
Pohled zpět ke vstupu

foto
Otvor byl docela "na výdech"

foto
Chodbu jsem vyznačil do staré mapy

foto
Kopec smažáků nás skvěle uzemnil :)

foto
Jeden podzimní záběrUpravil jsem článek pro měsíčník Newexpress 3/2011:

Křtinský chrám a stará odvodňovací chodba

Text a foto: Kamil Pokorný

Křtiny se rozprostírají na jihovýchodní hranici Moravského krasu. Hlavní dominantou obce je mariánský chrám Nanebevzetí Panny Marie. Podle projektu významného barokního architekta Jana Santini Aichla jej vystavěl bohatý klášterní řád zábrdovických premonstrátů. 27. července 1784 došlo k nečekanému zrušení kláštera v Zábrdovicích a k zabavení jeho veškerého majetku. Zaskočení premonstráti byli nuceni opustit svůj domov na břehu Svitavy a většina z nich odešla do Křtin.Podobný osud postihl o tři dny později i majetek klášterní rezidence ve Křtinách.

Je ve vypuklém zmatku při rušení kláštera zabaveno opravdu všechno? Neukryli premonstráti část svého bohatství v podzemí křtinského chrámu? Nebo snad v tajných podzemních chodbách? Vždyť i dobové zprávy hovoří o nepořádku v soupisu majetku křtinského kostela. Takovéto a podobné otázky si kladli obyvatelé Křtin již od dob zrušení kláštera a jejich úvahy přežily v pověstech, například o chodbě vedoucí do nedaleké obce Bukovinky. Jiná cesta prý vede ze Křtin na Habrovsko. Někteří místní obyvatelé tam údajně vídávali jeden ze vchodů opatřený železným schodištěm. Jedna pověst také zmiňuje napojení na krasové jeskyně Křtinského údolí.

Hlavní zásluhu na prohloubení víry místních občanů v rozsáhlé podzemí pod jejich obcí lze připsat jeskyňáři Norbertu Havlíčkovi. Tento průkopník využívání virgulí při vyhledávání jeskyní navštívil Křtiny již roku 1943. Tehdy vyhotovil podrobný půdorysný plán s výsledky povrchových virgulářských měření: pod chrámem se nachází složitě rozvětvené podzemí v němž je pochováno více než 150 mrtvých. Kromě toho z krypt vycházejí podzemní chodby směřující do prostoru nedalekého zámku.

N. Havlíček také zaznamenal zajímavou vzpomínku místního rodáka. Křtinský rodák p.Ant.Cvilink, ve věku 67 let vyprávěl, kterak mladý navštívil se svými přáteli rozsáhlou kryptu pod kostelem a jak v ní zabloudili mezi rakvemi ve výklencích a chodbách a málem tam zůstali, neboť měli s sebou pouhé dvě malé svíce a ty již dohořívaly. Více detailů na http://agartha.cz/html/pruzkumy/okoli/krtiny/index.php

Jedno pěkné odpoledne nás napadlo zajet se do nedalekých Křtin podívat. Když jsme obcházeli podél oblouku vnější zdi, všimli jsme si ve výkopu otvor do základové zdi ambitu. Ihned jsem zalovil v batohu po čelovce, kterou už raději nosím vždy a všude. Seskočil jsem do výkopu, sehnul se k otvoru a posvítil dovnitř. Klenutá pokračující chodba! Nemaje sebou převlečení, neváhal jsem úzkým otvorem vniknout do chodby, abych ji nafotil a zjistil, zda a kam pokračuje. Kdybych to odložil, mohlo by se klidně stát, že bude rychle výkop zasypán bez zájmu dělníků o tuto chodbu a tím by zřejmě zanikla fyzická možnost, do této chodby se příště dostat.

Otvor do chodby se nacházel níže, než okolní rovina terénu. Letmo jsem zkontroloval stav zděné klenby a usoudil, že zrovna v tuto chvíli by na mne spadnout nemusela, ani další desítky let. Pokračoval jsem tedy v neoblíbené pozici v podřepu dál, ještě přibližně 6 metrů. V dalším průlezu mi překážela nasypaná zemina těsně ke klenbě. Úzkým otvorem jsem prosvítil dalších asi 10 metrů pokračování chodby. Pořídil jsem tedy ještě další záběry a vylezl z chodby. Napadlo mne, vystopovat virgulí další směr z povrchu trávníku v ambitu nad chodbou. Směřovala jen k odpadnímu poklopu a lze usoudit, že se jedná o odvodňovací kanál. I tak nás zděná chodba potěšila. Správce ambitu vstup do chodby respektoval a opatřil jej poklopem.
Rádi přijmeme pozvání do jakéhokoliv historického sklepení a zajímavě jej nafotíme. Zvláště oceníme přístup pod zámky a hrady, kde objevování často brání i kastelánům nedostatek odhodlání a odvahy. Zkrátka jsme parta nadšenců, kteří to udělají rádi za vás...


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)