2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Hradní zřícenina Ronov, nad Adamovem u Brna


Kamil Pokorný, srpen 2007


Byl hezký letní den a při setkání s Mončou jsme dostali chuť, projít se lesem a nejlépe na nějakou zříceninu, když ne zrovna do podzemí. Ono se to někdy navzájem nevylučuje. Otevřel jsem mapu a zrak mi padl na zříceninu Ronov, nedaleko nad Brnem, na které jsme ještě nebyli. Doufal jsem, že mne les skryje před nenáviděným pařákem a bezmračným nebem sálajícího slunce a těšil se, že prozkoumáme další zajímavý objekt.


foto
Pravděpodobná podoba středověkého hradu Ronov
dle R. Řezáče a J. P. Štěpánka na základě prací M. Plačka, 2006 (Invertováno)


Navigace: Zřícenina hradu Ronov, s několika menšími útržky zdiva, leží v nevýrazném výběžku do záhybu silnice mezi Adamovem a Útěchovem, severně nad Brnem. Přivede vás k ní žlutá značka po lesních pěšinách, lemujících zmíněnou silnici. Pokud se však nehodláte na parném slunci jako my toulat lesními pěšinami, přehlédnout pokračování a přidat si stovky metrů po svahu, držte se silnice. Nelitvali jsme, byl tu krásný výhled po okolních svazích a údolích, ale možná nemáte tolik času. Když budete tedy od Útěchova po silnici na Adamov míjet BTS stožár s vysílači mobilních operátorů, přibrzděte, nebo zaparkujte pod vysílačem. Zřícenina se totiž nachází již jen několik desítek metrů blíže k následující ostré silniční zatáčce.

Hrad byl postaven dosti daleko nad řekou Svitavou a po silnici skoro 2 km od Adamova. Jeho situování na téměř neznatelném výběžku tak naznačuje bezstarostnost stavebníka a podle jeho charakteru i druhořadou vojenskou funkci.

Hrad tvořilo obdélné jádro o stranách přibližně 28x10 m na vyvýšeném středovém pahorku, které bylo zřejmě bez příkopu obklopeno pětiúhelníkem obvodní hradby. Destrukce horních pater se patrně zřítila dovnitř a pahorek tak dodnes ukrývá pod nánosem sutě a hlíny zbytky zdí do původní výše několika pater.

V okolí hradu chybí výraznější náznaky příkopů či valů, které však mohly být postupem času zarovnány, ovšem jejich existenci nic nenasvědčuje. O příkopu snad lze mluvit v čele, kde je náznak projmutí a vzhledem ke znatelným zbytkům brány si zde lze představit most, který překonával alespoň menší příkop.

Na severovýchodním boku se zachoval asi metr vysoký a dva metry široký úsek lícované zdi. Otázkou zůstává, zda šlo o trojprostorový mázhaus, velkou síň, palác, nebo jinou skladbu jádra. Pětiboké ohrazení jádra má nejdelší osy asi 60 x 50 m, přičemž v čelní straně je hradba mírně zalomená. Měla mocnost asi 1 m a po celém obvodu se rýsují hrázky amorfního zdiva, místy s nepatrnými úseky lícovaných kamenů.

První zmínka pochází z roku 1364. Z roku 1369 jsou známé jeho stavební úpravy. Další zprávy o hradu nalezeny nebyly. Vedle stejnojmenného objektu Ronov – nad Doubravou a také nad Sázavou, tento u Adamova se zdá téměř bezvýznamný.

Zajímavější jsou snad pověsti o něm a překvapení, když jsem je zpětně vyhledal, protože jak je již zvykem, krom fotoaparátu v rukou a nebo poblíž mám hned vedle baterky také virguli, abych se doptal na některé věci a zdejší jevy a nebo ukryté hodnoty v souvislosti s minulostí. U zmíněného zachovalého fragmentu lícované kamenné zdi jsem vnímal intenzivnější reakce na skryté hodnoty kovové povahy :) a pověst k tomu říká:

Severovýchodně od vsi v lese, pod zbytky zdí Ronovského paláce, je prý ukryt veliký kotel s penězi. Vstup k němu se otevírá dvakrát do roka: o velikonocích při čtení pašijí, a o jitřní vánoční mši. Kdo kotel spatří, má s ním devětkrát obejít hradby, jinak se do pekel propadne…


foto
Po lesním toulání v letním pařáku konečně vytoužený cíl.

foto
Cesty po vodních příkopech a vzhůru na hrad lemovány kameny

foto
Vrch ostrohu s prohlubní
(Monča se naciťuje na zdejší energie)

foto
Dochovaný fragment palácového zdiva

foto
Pohled východně k Adamovu

foto
Virgule mi zde bláznila v rukou, že by se
tu něco skutečně skrývalo? Jaký máte názor vy?

foto
Monča se už zase lepí na stromy a vysává je :))


Více také na www.hrady.cz a jinde.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)