2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Chodba z Místodržitelského letohrádku
Praha - Bubeneč (Královská obora)Autor a foto: Kamil Pokorný
Královská obora příslušela k Pražskému hradu a poprvé je zmiňována roku 1319, předpokládá se ovšem, že ji založil již Přemysl Otakar II., a že zde vystavěl i malý hrad.


Písemné zprávy o hradu jsou až z doby jagellonské, protože obora nebyla somostatným objektem, ale příslušenstvím Pražského hradu. Ponástupu Habsburků v důsledku založení obory Hvězda zájem o Královskou oboru v Ovenci poněkud poklesl a dalších stavebních úprav se hrad dočkal až za Rudolfa II.

Za třicetileté války nebyl letohrádek vážněji poškozen, poté však začal být zanedbáván. Koncem 18. století byl dokonce označen jako pustý.

Změnu přineslo až působení nejvyššího purkrabího Jana Rudolfa Chotka na počátku 19. století, který proměnil zanedbanou oboru v anglický, veřejnosti přístupný park. Letohrádek se měl stát letním sídlem nejvyšších purkrabí, a k tomuto účelu byl v letech 1803 - 1821 neogoticky přestavěn. Tato úprava je jedním z nejstarších projevů romantismu v české architektuře.

Zajímavou záležitostí je novodobější chodba, vybudována v blízkosti tohoto zámečku, který dnes slouží jako oddělení časopisů a studovna knihovny Národního muzea. Chodba vyusťuje u příjezdové silničky zarezivělými ocelovými vraty pod zdí, viz foto:


foto
Letohrádek v Královské oboře

foto
Betonový vstup do chodby potvrzuje její důležitý význam

foto
Podle stavu chodby lze však soudit
její dnešní pramalou významnost

foto
kdyby tudy měl někdo prchat, utíkat,
musel by se přes všechno harampádí přizabít :)

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto


Kontaktujte nás, pokud jste si povšimli starých krytů, chodeb nebo starých sklepů, než budou zničeny. Hraje tu roli každá hodina, likvidátoři bývají záměrně rychlí. Děkujeme.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)