2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Agartha a zpřístupnění valtického podzemí

Valtický zámek bude mít přístupné podzemní chodby a sklepy. Usiluje o to místní paní kastelánka, přičemž nás požádala o konkrétní seznámení se situací zdejšího podzemního systému. Požádala nás na základě již předcházejících průzkumů a mapování zdejšího podzemí, které má stále čím překvapit, přestože jsme zde průzkum prováděli již asi po čtvrté.

V deníku Rudé Právo nyní v neděli 12.9.2005 o tom vyšel článek:

foto

Další fotografie z průzkumných akcí zpětně doplním, jakmile bude chvíle času toto široké téma zpracovat.

Článek pro měsíčník Newexpress 08/2012:

Pro letošní sezónu (2012) a milovníky podzemí je připravena zcela nová expozice v tzv. Žabím sklepě v zámeckém parku ve Valticích. Od letošních Velikonoc se tam může návštěvník seznámit s historií útrpného práva. Ve dvou dlouhých propojených sklepech s cihlovou klenbou je ukázáno útrpné právo tak, jak se dle dochovaných informací skutečně odehrávalo, a jak probíhala tortura. Většina exponátů je plně funkčních, lze si je tedy vyzkoušet a na vlastní kůži zažít pocity tehdejších zločinců, ať už právem, či neprávem odsouzených. K tomuto krásnému sklepení vedou zámeckým parkem ukazatelé, protože se nachází kus dále od objektu zámku.

Podzemím zámku a parku ve Valticích se naše badatelská skupina zabývala již v letech 2003 – 2006 na jednotlivé etapy. Nachází se zde totiž nejen historické zděné sklepy k uchovávání vína, masa a jiných potravin, ale i složitější odvodňovací systém úzkých štol. O těch téměř nic nevěděla tehdy ani kastelánka zámku. Požádala nás o další průzkumy a zakreslení.

Podstatná část chodeb se dochovala v poměrně dobrém stavu. Některé úseky jsme objevili zanesené pískem a jinými sedimenty natolik, že bylo nutné se do dalších částí plazit po kolenou. Byly to chodby, sloužící především k odvedení vod ze zámku a zámecké zahrady. Mohly však mít i smysl jako úniková cesta, protože profil a šířka chodeb tomu odpovídala – alespoň v době, kdy nebyly zanesené. Konec konců, když potřebuje člověk uniknout z nebezpečného místa a jde mu o život, prolezl by klidně i ty části po kolenou, jen aby mohl vyváznout živý za ohroženou lokalitou. Tak daleko místní chodby nevedou. Jedna končí u stromu v zámeckém parku. Další chodba vychází z přilehlé budovy u zámku rovnou do široké opěrné zdi na samé náměstí Svobody ve Valticích. Zde je prvotní účel naprosto jasný – přímo pod vstupem cihlovou zdí z náměstí je klenutí, kam odtéká z dlouhé chodby voda, dál pod náměstí do jímky.

Kastelánka zámku se tehdy nadchla do té míry, že zámek zakoupí i přilby pro bezpečné procházení některých chodeb návštěvníky. Letošní nová expozice v Žabích sklepech v parku je dalším z povedených počinů ke zpřístupňování zajímavého podzemí. Mnozí návštěvníci mají rádi adrenalin, ale v Žabích sklepech nebudou potřebovat ani tu přilbu.

Smutnější je, že krom prohlídek zámeckého sklepa s ochutnávkou místních vín nenajdete o přístupnosti zdejšího podzemí žádnou jinou informaci nebo jedinou fotografii. O letošní nové expozici Tortura v Žabím sklepení je jenom nenápadná zmínka v sekci Aktuality. Kdybych do Valtic nejel náhodou za jiným účelem a neprošel se po zámku, tak o ničem nevím.

foto
Vstup z parku do chodby
(co více si přát než nečekaný vstup pod stromem)

foto
Pohled ven k vyústění do parku

foto
A pohled chodbou směr zámek

foto
Žabí sklep v parku (stav po vyčištění)

foto
Klenby zdejších chodeb jsou úrodné :-)

foto
Plánek kolegy J.Hroudy z r. 2005

 • ZPĚT o stránku

  Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
  Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
  Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
  Badatelská společnost Agartha

  webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
  © 2002 - 2022

  Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)