2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Hledání podzemní říše

Ivan Mackerle, týdeník Květy, č. 16/2005, str. 20 a 21

Obývá neznámá civilizace záhadné chodby pod Mongolskem a Tibetem?

Zemská kůra je prý děravá jak ementál. Protínají ji tisíce kilometrů dlouhé tunely vedoucí do nám neznámého podzemního světa obydleného inteligentními bytostmi.

O vesmíru toho už víme mnoho, znalosti mořských hlubin jsme v poslední době také rozšířili, ale co se skrývá pod zemským povrchem, je pro nás stále záhada. Ve starých legendách snad všech národů se mluví o podzemních královstvích a světech obydlených jinou rasou. Nejznámější je legenda o podzemní říši Aghartě. Do Evropy ji přivezli z Asie počátkem 20. století cestovatelé Ferdinand Ossendowski a Nikolas Roerich.

Má to být obrovský systém podzemních chodeb a tunelů částečně přirozeného a částečně umělého původu rozkládající se pod Mongolskem a Tibetem. Není tam absolutní tma, jak bychom se mohli domnívat - podzemní prostory Agharty jsou osvětleny zvláštním nazelenalým světlem, jež vyzařuje přímo ze stěn a stropů jeskyní. Lze tam tedy žít bez instalace umělého osvětlení a můžou tam dokonce růst i rostliny.

Původ tohoto světla nebyl zatím objasněn, říká se však o něm, že ovlivňuje tok času. Obyvatelé Agharty jsou podle některých badatelů potomci velice staré civilizace, která se stáhla do podzemí po obrovské katastrofě, jež v dávných dobách postihla Zemi. Ferdinand Ossendowski se od tehdejšího mongolského vládce dozvěděl, že to jsou mírumilovní a učení lidé vládnoucí vysokým stupněm magického umění. Dnešní badatelé mají na původ Agharťanů rozdílné názory. Někteří tvrdí, že jde o potomky civilizace zničené Atlantidy či Lemurie. Další jsou přesvědčeni, že šlo o návštěvníky z vesmíru, kteří se uchýlili pod zemský povrch před mnoha tisíci lety. Všichni se shodují v tom, že neznámá rasa má obrovské znalosti a ovládá tajné síly. Proto jsou vchody do podzemí pečlivě zakryty a střeženy, aby se sem nikdo nepovolaný nedostal. Agharťané dokážou uvolnit vnitřní sílu vril ukrytou v každém člověku. Tou jsou poháněny létající stroje vimanas, v nichž v podzemí cestují. Občas se prý objeví i na obloze - udržují tak kontakty s lidmi na povrchu Země. Létající talíře, které vzrušují veřejnost, k nám tedy možná nepřilétají z vesmíru, nýbrž z hlubinnaší Země.

Češi chtěli do podsvětí

Cesty expedic začínají nejčastěji v propastech, jeskyních nebo dokonce ve sklepeních některých tibetských či mongolských klášterů - to jsou totiž údajné brány do podzemní říše. V létě loňského roku se je vydala do pouště Gobi hledat skupina českých luštitelů záhad. Vezli s sebou motorové rogallo, aby mohli provádět leteckou archeologii nad ruinami pověstného tajemného kláštera Čojrin (Tuerin) s dosud nenalezeným a neprozkoumaným podzemním bludištěm. Nedaleko kláštera objevili uprostřed nekonečné mongolské pouště jeskyni Cagan Delyn Aguj ústící na dno skalnaté propasti. Podle legendy vede právě odtud chodba do obrovského podzemního labyrintu pod celou Gobi. Je to jeden ze vstupů do Agharty?

"Byli jsme ještě kluci a svítili jsme si tam jenom svíčkou," vyprávěl jim jeden Mongol. "Šli jsme hodně daleko, ale pak jsme se začali bát a raději se vrátili. Ležely tam podivné kostry s velkými dlouhými lebkami." Čeští výzkumníci se ke kostrám nedostali. Prošli ledovým úsekem, minuli průzračné jezírko, ale nakonec byla chodba beznadějně zavalena. Stěny jeskyně však pokrývaly nádherné fialové a tmavě zelené krystaly fluoritu, jenž ve tmě září. Není to klíč ke zprávám o tajemném osvětlení podzemní říše?

Vchody jsou po celém světě

Americká společnost Holow Earth Society, o níž se šeptá, že spolupracuje s tajnou službou CIA, vytvořila mapu, na níž je vyznačeno 52 vchodů do zemských hlubin. Nejsou jenom v Gobi, ale nacházejí se na všech kontinentech. Obydlené podzemní prostory jsou prý pod celým zemským povrchem.

Kdo vydává zvláštní bzukot?

V australské poušti Nullarbor objevili hledači v jedné strži podivný kráter. V noci se z něj ozýval bzučivý zvuk. Připomínal hluk ventilátoru či těžkých strojů. Z kráteru pokračoval šikmo dolů tunel. Naprosto hladké stěny byly pokryty zeleně fosforeskující látkou. Když jejich oči uvykly tmě, mohli opatrně kráčet tunelem beze světla. Přesto výzkumníci rozsvítili své silné acetylenové lampy. Asi po pěti kilometrech chůze se dostali do obrovského dómu; jeho rozměry nedokázali odhadnout - stěny i strop se ztrácely daleko ve tmě, kam záře z jejich svítilen vůbec nedosáhla. Tam jejich výprava bohužel také skončila. Z nitra země se znovu ozval bzučivý zvuk a vzápětí se ve světle jejich lamp objevil obrovský živý ještěr. Není divu, že dostali strach a raději se vrátili.

Příští noc zahlédli na obloze nad kráterem jasné světlo prudce stoupající vzhůru. Bylo to UFO, nebo helikoptéra? A nebyl ten podivný ještěr v podzemí holografická projekce, vysílaná neznámými obyvateli zemského nitra, aby výzkumníky zastrašili a zabránili jim v další cestě? Tyto otázky zůstaly nezodpovězeny, neboť další, lépe vybavená expedice už ono místo skráterem nenašla.

Text & Foto: Ivan Mackerle

foto
Skalní rozsedlina v poušti Gobi, odkud údajně vede podzemní chodba do tajemné říše Agharty

foto
Čeští hledači záhad zkoumají mongolskou jeskyni Cagan Delyn Aguj


Tolik článek v týdeníku Květy (Autor zde psal název Agharta, namísto názvu Agartha, jež uváděl ve své knize "Tajemství podzemní říše"). Pokud o nás, o našich stránkách a činnosti autor Ivan Mackerle, a nebo jeho kolegové a přátelé záhadologové vědí, prosíme, aby nás kontaktovali ke spolupráci, máme jisté indicie o vstupech i na Moravě a bylo by vhodné pokusit se věc společně ověřit!

Rovněž vyzýváme senzibilní a jasnovidné osoby kvůli ověření některých zjištěných zkušeností a prosíme organizace, vlastnící georadary a podobná účinná zařízení, tedy nadšence, o společné měření a ověřování dutých chodeb - reálných vstupních tunelů, vedoucích snad až do bájné podzemní říše.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)