2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Schválení členové společnosti Agartha

Členové představenstva sdružení

Chosse

Prezident společnosti a její duše, senzibilní a intuitivní vnímání a detekce nejen podzemních dutin, vnímání patogenních zón, paranormálních jevů a různých anomálií a hledání příčin a souvislostí u všech nežádoucích jevů a fenoménů, a kontaktování a zahánění bytostí (exorcismus), čištění prostor, a lidí karmicky a auricky.

Specializace: Církevní a historické podzemí a stavby, skryté poklady nejen třetí říše


Kamil Pokorný

Člen představenstva, mediální ředitel, tiskový mluvčí společnosti a nezávislý publicista, jeskyňář, fotograf, webmaster, pravidelná publikační činnost. Detekce podzemních pramenů i dutin, různých anomálií a patogenních zón s virgulí, elektrosmogu a magnetických anomálií, viz: www.elektrosmog-zony.cz

Člen České speleologické společnosti, člen Kastelologické společnosti Praha i Brno (KAS), absolventem a členem České psychoenergetické společnosti ČEPES
Specializace: Městské a historické podzemí a únikové a jiné chodby z tvrzí a hradů, v oblastech opevnění a fortifikací a církevních staveb, technické památky, zejména staré výtahy, záhady, paranormální jevy a esoterní vědy, detekce VF mikrovlnných polí


Rudolf

Člen představenstva a účetní společnosti. Náš řidič. Specialista na hloubení studní a výkopů, a na jištění a bezpečnost


Čestní členové sdružení

Karel Pokorný

Čestný člen sdružení, přední odborník na historické podzemí, zejména únikové chodby z hradů a zřícenin v Evropě.
Zakládající člen Klubu vojenské historie Praha, člen Rudolfinské akademie a Kastelologické společnosti Praha, čestný člen Britské spol. Subterranea Britannica, zabývající se podzemím Britanie.


Jaroslav Hrouda (Blancman - Speleoklub Kladno)

Čestný člen sdružení. Zaměření: městské a historické podzemí hradů, zámků.
Odborník přes výkonné a úsporné osvětlení.
Jednatel ve věci společných průzkumů podzemí.


Dan Hlobil

Člen sdružení, člen ČSS, odborník na technologické postupy staré důlní ražby, starých řemesel a technologií opracování materiálů na hradech a zámcích ve středověku, umělecký kovář, výrobce nástrojů a nářadí pro naši činnost v podzemí a naše největší pracovní síla


Ivan Bajer

Člen horolezeckého oddílu, odborník přes horolezeckou techniku a výškové práce, náš řidič a bdělá duše nad zajištěním bezpečnosti.

Malířské, natěračské, zámečnické, klempířské a sklenářské práce, montáže a demontáže, demolice, izolace střech, čištění a mytí, kácení a řezání.
Nonstop pohotovostní služba: 602 732 377 Výškové a jiné práce - viz: web


Ostatní příznivci, ani přátelé, byť označující se svévolně naším logem, nemohou rozhodovat a jednat za společnost Agartha v žádném smyslu, pokud nejsou uvedeni v seznamu přímých členů představenstva, na této stránce! Jedině s písemným svolením prezidenta společnosti. A pokud nejsou ani jako členové na této stránce jmenováni, prokazují se falešně, se všemi právními důsledky.
Kontaktujte nás

Jednotlivé kontakty na nás jsou uvedeny na stránce:Kontaktujte nás

Napište nám na mail:
info@agartha.cz


Zájemci a čekatelé na členství v našem sdružení

Řady naší společnosti Agartha zatím neplánujeme rozšiřovat pro širší veřejnost, ale každý nadšený zájemce o pravidelnější účast na některých vybraných akcích a expedicích, může projevit zájem. Každý vstupuje do podzemí, do tajemných míst a k paranormálním jevům sám za sebe, na vlastní riziko a zodpovědnost. Viz info.

Email: info@agartha.cz

Vítáme nadšence pro průzkum v terénu a podzemí, bádání nejen v archivech, i vyvíjení a zdokonalování způsobů detekce anomálií!
ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)