2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Zaměření a záměry sdružení

Nověji se stále více zaměřujeme na seznamování veřejnosti s podzemím, prostřednictvím těchto stránek, někdy i přednášek a promítání. Chceme pomoci zachránit a oživit různé prostory, aby vešly do povědomí a byl o ně zájem, chceme splnit touhy mnoha lidí o podzemí se více dozvědět a nahlédnout alespoň při promítání. To vše také v oblastech ostatních, jimiž se zabýváme.


Hrad Veveří
Rozhovor pro TV Prima na hradě Veveří, 2007


Jak již vyplývá z hlavního obsahu těchto stránek, chceme se zaměřovat na bádání v oblastech bezprostředně se dotýkající všedního života, zdraví a spokojenosti dnešního člověka, i objevování a záchraně historických hodnot a kulturního dědictví i pro příští generace.

Chceme tak činit nezištně a s využitím a plným zapojením alternativních postupů a schopností, jež nejsou zatím bohužel plně doceněny a využívány.

K detekování podzemních dutin, zapomenutých sklepních prostor a zaklenutých studní, jako stále hrozícího potencionálního nebezpečí i uprostřed frekventovaných pěších zón našich měst a obcí, používáme a testujeme:

Tyto metody ve spojení s vlastními zkušenostmi využíváme i pro detekci škodlivých patogenních zón a jiných často se vyskytujících anomálií v nejrozmanitějším terénu.

Mnohé z uvedených metod lze použít i pro detekci rezonančních a jiných elektromagnetických polí a skutečností a fenoménů a jemnohmotných energií jiné podstaty, než jaké jsou měřitelné zastaralými i současnými fyzikálními přístroji dnešní doby.

Chceme se zaměřovat na vyhledávání a rušení negativních vlivů silných patogenních zón (zejména se týká rakovinotvorných domů, atd.), a v souvislosti s tím vyvíjet i účinné univerzální odrušovače těchto silně nebezpečných energetických polí a vlivů.

Příležitostně rádi pomůžeme s detekcí škodlivých patogenních zón a jejich odrušením zejména ve školkách, dětských pokojích a kuchyních, nebo s vyhledáním vydatného vodního pramene.

Do našeho zaměření spadá samozřejmě vše, co lze nazvat zjednodušeně "strašidelné a nevysvětlitelné projevy", neboť vše co nás obklopuje, viditelné i neviditelné, je určitá forma energie, kmitající a projevující se v rozličných vibračních a dimenzionálních rovinách a vše je spolu provázáno. S využitím obecných zákonitostí a vazeb lze tyto nežádoucí jevy "dořešit", s čímž máme dobré osobní zkušenosti.

Budeme se zaměřovat i na pomoc při pátrání po zapomenutých sklepeních a chodbách pod dávno již zbouranými domy v dnešních městech, i pod těmi současnými, což je důležité i z hlediska častých, a dalších předpokládaných povodní, protože se neustále ukazuje, že takových zapomenutých prostor je ještě všude velice mnoho, často i v několika patrech pod sebou, a tyto netušené prostory představují obrovské riziko po statické stránce. Ono stačí šlápnout, nebo těžkým autem přejet po mnoho století staré klenbě nad nepoužívanou studní, a zetlelé cihly, jež přestaly být vázány dávno vydrolenou maltou a drží jen "na heslo", dřív nebo později povolí. A co teprve statika při povodních, kdy jsou staré nosné stěny a klenby samotné podmáčeny, nebo dokonce odolávají náporu velkého tlaku nebo průtoku vodního nespoutaného živlu?!

Cítíme jako výzvu i naléhavou nutnost - pomáhat domapovávat maximum takto postižitelných oblastí. Věříme, že tuto nezištnou pomoc kompetentní přivítají a vyzkoušejí.

Postupně chceme prokázat i pověstmi opředené bájné dlouhé chodby z hradů a jiných strategických míst v různých dobách, protože nelze nadále jenom přihlížet skeptickému hodnocení pravděpodobnosti výskytu chodeb, když průzkumné povrchové sondy u hradů, i ve městech, když narazí na "rostlou skálu", tak končí s dalším hloubkovým a jiným průzkumem skeptickou větou "dosáhli jsme až na rostlou skálu, skrz ni chodbu razit nemohli a nad skálou také nevedla, tady končíme."

A chceme i našimi objevy a způsoby detekce podpořit záchranu přírodního podzemí, i technického - coby nenahraditelné technické a historicky hodnotné památky, k čemuž velmi přispěl i TV seriál pana Cílka - Podzemní Čechy, a mnoho a mnoho opravdových nadšenců, z nichž mnozí neúnavně a z vlastních zdrojů různé podzemí udržují a spravují tam, kde si jiní jeho hodnoty zatím bohužel neuvědomují. Myšleno obecně, neboť Brna, a mnohých jiných míst se to týkyt přestává a v leckterých případech se uvažuje o dalších zpřístupněních, nebo důstojném využití s respektováním náležitostí a neničivých postupů.

Tu a tam se o našich činnostech hovoří v televizi, nebo píše v novinách, např.:

TV Prima - Šiklův mlýn,
TV Prima - Exorcismus (Princip odvádění, dualita světa, zásady pro vyhnutí se potížím)
TV Fatem - Poltergeist v Bobrové,
Mladá Fronta
a další.

Také spolupracujeme na publikačních činnostech, průzkumu, dokumentaci a získání materiálů (Knihy):
Aleš Svoboda - Brněnské podzemí II.
Karel Pokorný - Hrad a chodba tajná
Karel Pokorný - Hrad a chodba tajná - rozšířené aktual.vyd.vyjde v květnu 2007
(druhé přepracované a bohatě doplněné vydání nám vyšlo 10/2007 pod názvem
"Odkrytá tajemství podzemních chodeb" a je k prodeji na obj.nakl.)
Karel Pokorný - Tajnosti jihozápadních Čech (vyjde 2008)
a další.

Tiskový mluvčí zajišťuje kromě správy webu:

>>> Pravidelný seriál od založení našeho sdružení, roku 2002:
Každý měsíc publikuji v novinách Newexpress další díl seriálu o brněnském podzemí.
(v září 2014 již 153 dílů)

>>> Nepravidelně informuji o průzkumech i nedořešených záhadách v tiskovinách:

Deník Rovnost, Magazín 2000, Spirit, Medium, ProBrno, Kam v Brně, a další...

>>> Výstavy:

Příležitostně necháváme širokou veřejnost kromě promítání nahlédnout do zajímavého
podzemí prostřednictvím mých fotografií vystavených na různých místech.

Máte - li zájem o dokumentaci, zveřejnění článku (zajímavá reklama pro památku, vinný sklep...),
kontaktujte tiskového mluvčího ZDE.

Štoly Kuřim
Štoly Kuřim, 2006


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)