2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Blesky na Šiklově mlýně - průzkum za účasti TV

Kdo by neznal westernové městečko ŠIKLŮV MLÝN. Kouzelné místo v nádherné přírodě Českomoravské vysočiny poblíž města Zvole nad Pernštejnem, kde se pořádá mnoho stylových kulturních akcí po celou sezonu. Nyní bude však známo i tím, že tam do určitých míst častěji bijí blesky. O této podezřelé podivné skutečnosti byli spíše náhodně informováni reportéři televize Atlas z Brna, a Ti kontaktovali naši kolegyni Alenu Horkou a nás - společnost Agartha, zda bychom s nimi navštívili tato místa a mohli se vyjádřit, podat vysvětlení, detekovat anomálie.

Pozvání na tato místa jsme uvítali, protože bleskové výboje, koncentrované na určitá místa, patří mezi zajímavé a méně běžné fyzikální a meteorologické jevy. Předem jsme se připravili a nastudovali aktuální informace o těchto výbojích, jejich vzniku a příčině, abychom na místě samém mohli využít těchto znalostí k lepšímu posouzení situace v dané lokalitě.

Princip vzniku blesku se popisuje například takto: Spodní část mraku s sebou nese negativní náboj. Kladný náboj se může nashromáždit na zemském povrchu, budovách, stožárech, lidech či stromech. Křivolaké záblesky negativního elektrického náboje sbíhají pod mrak. Blesk začíná slabým a slabě viditelným výbojem z mraku k zemi jako kaskáda kličkujících 50 až 200 metrů dlouhých skoků, které si prodírají cestu k zemi. Tyto výboje jsou neviditelné a každý trvá jen několik miliontin vteřiny; jednotlivé skoky jsou proloženy pauzou přibližně 50 miliontin vteřiny. Když se tento negativní výboj dostane do vzdálenosti kolem 50-ti metrů od kladného náboje, tak naproti sestupnému výboji vyráží vstřícný výboj od země směrem nahoru. Oba výboje se s rachotem spojí a vytvořená silně ionizovaný kanál o průměru 5 až 10 (20) centimetrů svádí proudy 20 až 200 000 ampér prostředím, které nazýváme plazmou. Blesk letí rychlostí 160 až 1600 km/s a jeho teplota může případně dosáhnout až 30 000 °C, což je teplota šestkrát větší než na povrchu Slunce. Rozžhavený vzduch expanduje a vytváří tlakovou vlnu, která způsobuje onen známý rachot - hrom.

Důležité tedy je, jaké je v dané lokalitě podloží, zda svojí rozdílnější polaritou a tedy vyšším potenciálem, nepřitahuje k sobě onu předcházející neviditelnou kaskádu a není takové místo náchylnější k uskutečnění výboje, než místa v okolí, byť třeba s vyššími stromy.

Detekovali jsme rozdílnou hladinu vyššího potenciálu podloží místy o 50 - 60%, což by vysvětlovalo, proč sem blesky častěji "směřují". Zde se jedná o klasickou školní fyziku, byť nebylo snadné rozlišit a vlastně ani nelze učinit jednoznačný závěr, zda se v ukázaných situacích jednalo o klasický, nebo kulový blesk. Oba mají jiné charaktery a průběhy, ale po letech uběhlých od zdejších událostí popisovaných místními svědky, nelze již jednoznačně jejich charakter určit ani potvrdit. Koneckonců kulový blesk je dodnes neobjasněnou záhadou i pro samotné vědce a neexistuje ucelená zpráva o tom, za jakých okolností přesně a proč, kulový blesk vzniká a jak se jej vyvarovat. Překvapit může i zcela nečekaně za slunného počasí bez mráčku na obloze, jak jsme již informovali ve zkoumaném případu poblíž Koryčan, kam jsme byli rovněž před časem pozváni a mohli shlédnout následky projevů kulového blesku v obydleném domě.

Pro televizní vysílání jsem poskytl informace a vyhodnocení právě ve výše popsaném duchu. Nic konkrétnějšího tu nelze, zvláště po tolika měsících, detekovat, než hodnoty a dispozice pro uskutečňování atmosferických výbojů, dané charakteristickým podložím. Lokalita je navíc známa výskytem a těžbou mírně radioaktivního smolince a nelze opomenout ani přítomná procenta zlata (těžba obojího v okolí). Atmosferické výboje se více soustředí zvláště do lokality údolí za Westernovým městečkem také díky přítomnému vodnímu toku a dalším skutečnostem a nadále tu lze očekávat atmosferické výboje s větší pravděpodobností...

Děkujeme za pozvání a spolupráci Televizi Atlas - redaktoru Pavlovi Horkému, místním - panu Šiklovi, tvůrci a majiteli městečka, programovému řediteli Henrymu Špánikovi a dalším zůčastněným.

Televizní dokument má být odvysílán ještě v dubnu tohoto roku, pokusíme se umístit na náš web zkomprimovanou verzi sestříhaného dokumentu, bude potom na této stránce ke kliknutí.

Rádi přijmeme podobná pozvání k účasti na dokumentaci a objasňování netypických a záhadných jevů, kontaktujte nás přímo na telefon 736/158664.

foto
Pan Špánik nás přivedl k prvnímu místu projevu blesku potvrzenému svědkem, který v té době stanoval jen několik desítek metrů od ukázaného místa. na záběru je vidět již malý pařez po již odřezaném poškozeném spáleném stromu, vyznačeno šipkou, v pozadí pan Špánik ukazuje, kde ležel u stromu větší kámen, na němž byla nalezena černá stopa po blesku.

foto
Detail zmíněného kamene, na kterém byla ještě i po dlouhé době patrná zoxidovaná vrstva opáleného povrchu kamene výbojem. Poblíž tehdy stál zemědělský stroj, usuzujeme, že právě on přitáhl hlavní výboj na své kovové části a jeden "bratříček" výboje blesku odskočil a poničil strom a popálil kámen. Místo popálení vyznačeno červeným kroužkem, je temnější, což na záběru nevyznělo díky ostrému slunečnímu svitu, zkrátka můj digitál to nevzal a já neměl čas si s pořízením záběru více vyhrát s kontrastem. Na tmavší verzi záběru rovněž nešlo rozlišit očima zásadnější rozdíl tmavé opálené části, proto tu uvádím tento světlejší záběr.

foto
Přímý svědek události popisuje průběh situace přímo na kameru.

foto
Opouštíme toto místo a pan Špánik nás odvádí k dalšímu postiženému místu...

foto
Tak velkou skupinku jsme ani nečekali, ale v podstatě tu není nikdo navíc.

foto
Jsme v údolí, kam vlétl podivný kulovitý žhavý útvar s chvějícím a mihotajícím se okrajem. Namířil si to přímo proti procházející rodině dalšího svědka, Ti dostali strach a strnuli paralizováni v tom momentu a nezmohli se na nic, než pozorovat blížící se žhavé těleso velikosti míče, když náhle těsně před nimi změnilo směr a skončilo ve skalní stěně údolí.

foto
Kameraman dokumentuje místo nárazu podivného výboje do skály.

foto
K náhledu dostáváme i vytištěné záběry postiženého místa ve skalním bloku, kde je vidět rozdíl, jaký kus se odloupl, a dotčené místo podrobně přímo po zásahu blesku.

foto
Svědek rovněž popisuje celou událost na kameru.

foto
Závěrem jsme přijali pozvání na kávu od samotného ředitele společnosti, pana Libora Šikla, a celou věc ještě prodiskutovali. Protože je majitelem staré třípatrové sýpky a velkého podsklepeného statku ve vedlejší nedaleké vesnici, využil nás k ohledání a detekci ještě na těchto místech, o tom snad další přízpěvek.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)