2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

OXID UHELNATÝ - základní shrnutí a jednotky ppm

Oxid uhelnatý (Carbonmonooxid, CO) je silně jedovatý plyn, který se uvolňuje při spalování paliv. Je neviditelný, bez zápachu a proto je velmi obtížně zjistitelný lidskými smysly. Oxid uhelnatý se vdechováním váže na červené krevní barvivo hemoglobin (vzniká karbonylhemoglobin) asi 220 krát lépe než kyslík. Stačí velmi malá koncentrace oxidu uhelnatého, aby zablokoval schopnost krve vázat a přenášet kyslík. Vzniká tak tkáňová hypoxie s možností až tragických důsledků pro organismus s následkem smrti. Prvními příznaky přítomnosti CO ve vzduchu je obvykle bolest hlavy a nevolnost. Za normálních provozních podmínek v místnostech s dobře instalovanými spotřebiči paliv a s dobrým větráním zůstává koncentrace oxidu uhelnatého pod nebezpečnou úrovní. Nebezpečná koncentrace oxidu uhelnatého může vzniknout v důsledku jedné či více podmínek:

1. Vadný nebo neodborně nainstalovaný spotřebič.
2. Zanedbaná revize spotřebiče.
3. Částečně nebo úplně ucpaný komín.
4. Nedostatečně větraná místnost (studny, štoly, doly, sklepy, jeskyně)

Důsledky otravy OXIDEM UHELNATÝM (CO)

Oxid uhelnatý se váže na červené krevní barvivo (hemoglobin) a snižuje množství kyslíku přenášeného krví.

200 ppm Mírná bolest hlavy, únava, závrať, nevolnost po 2-3 hodinách.
400 ppm Bolest přední části hlavy po 1-2 hodinách, životu nebezpečný stav po 3 hodinách.
800 ppm Nevolnost, závratě a křeče do 45 minut. Bezvědomí do 2 hodin. Smrt během 2-3 hodin.
1600 ppm Nevolnost, závratě a křeče do 20 minut. Smrt během 1 hodiny.
6400 ppm Nevolnost, závratě a křeče během 1-2 minut. Smrt během 10-15 minut.

ppm (parts per milion) – částic na 1 milion. 10 000 ppm = 1%.

Známky lehké intoxikace oxidem uhelnatým se objevují při přeměně asi 10 až 25 % hemoglobinu na karbonylhemoglobin. Jde o bolesti hlavy, závratě, nevolnost, otupení myšlení a překrvení ve tváři.

Středně těžká hladina karbonylhemoglobinu v krvi (25 až 45 %) se projevuje zmatenost, zvracení, ospalost až bezvědomí.

Těžká intoxikace je provázena obsazením přibližně 45 až 60 % hemoglobinu oxidem uhelnatým a projevuje se křečemi, bezvědomím s poruchami dechu, šokovým stavem a fixovanou mydriasou.

U velmi těžkých a smrtelných stavů má pacient rty, tváře i jiné části těla, případně i mrtvolné skvrny postižených zvláštní světle červený odstín, který je způsoben světle červeným ("třešňovým") zabarvením karbonylhemoglobinu. Hladina karbonylhemoglobinu je přes 60%.


AKTUALIZACE 10.9.2014:

Detektorem kontrolujeme místa, kam lezeme:

Měření CO, Agartha

Ukázka (červenec 2014) nabídky detektorů s certifikátem, displejí a údajem ppm za 836,- s DPH: www.detektor-shop.cz

nebo levnější s displejí za pouhých 460,- s DPH: hastex.cz

a nebo bez displeje za pouhých 358,- s DPH: hastex.cz

...nebo si vygůglujte jinačí :-) >> www.google.cz


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)