2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Hledači ztraceného světa - Wilson

Slova Harolda Wilsona, známého amerického historika a jednoho z největších specialistů na podzemní chodby a tunely, vyskytující se v nejrůznějších částech světa:

"Nekonečné labyrinty chodeb a jeskyní se objevují až nápadně často v mýtech a legendách dávných kultur. Staré hinduistické tradice hovoří o velkém ostrovu neskonalé krásy, který se nacházel uprostřed rozsáhlého moře pokrývajícího dnešní Střední Asii a jehož severní okraj tvořilo pásmo Himaláje. Jeho obyvatelé se stýkali s okolním světem pouze prostřednictvím tunelů, paprskovitě se rozbíhajících pod mořským dnem do vzdálenosti mnoha set kilometrů a ústících v dávných městech, z nichž se do dnešních dob zachovaly jen ruiny.

Také v Tibetu, Mongolsku a Číně jsou dodnes živé tradice, vyprávějící o tunelech a chodbách, vlastně o celé podzemní říši, která neznala války a jejíž obyvatelé, žijící v pokoji a míru, dosáhli nevídaného rozsahu vědy a umění. Ta říše se nazývala Agartha a byla spojena labyrintem chodeb a jeskyní s dalšími podzemními světy, prostírajícími se pod Severní, Střední a Jižní Amerikou. Byla ozářena zvláštním zeleným světlem, které podporuje růst rostlin a prodlužuje lidský život..."

Víru v existenci podzemního království, spojeného se vzdálenými místy na Zemi sítí chodeb, lze sledovat již od antiky. Údajně zde žil neznámý podzemní národ, lidé se světlou barvou pleti, kteří odmítli válku a hledali útočiště pod zemí zaplavenou vražděním. Zbytky těchto chodeb se zachovaly dodnes a jejich umístění i vstup do nich jsou přísně střeženým tajemstvím jistého počtu zasvěcených osob, neboť říše je nevyčerpatelnou zásobárnou tajných vědomostí i podivuhodné síly vryl...


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)