2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Vytváření silových polí od pradávna

Kněží, šamani, druidové, gotické stavební hutě, i rytířské řády, působící do novověku, dokázali využít jednotlivých energeticky podstatných a vlivných prvků v konkrétním prostředí.

Zvláštní a posvátná místa se často vyznačují tím, že je zde dovedně využito vodních žil, mřížových sítí, přítomnost éterických sil a jejich orgánů, a duchovních sil. Neboli tělo, éter a duch musí býti spojeni, aby lokální silové pole mohlo rozvinout svoji účinnost. Výše jmenovaní proto upravovali místa tak, aby byly zastoupeny a dotčeny všechny roviny.

Avebury na jihu Anglie

Ohromný kultovní komplex, starý asi čtyři tisíce let, kruhové tvrziště pokrývá plochu asi 11,3 ha a původně se skládalo asi ze sta menhirů. Cesta pro procesí je zde lemována dvěma řadami menhirů, doprovázena ještě hluboko pod zemí uloženou vodní žílou, která vede do centra areálu a obtéká jej.

Éterické síly, jež sebou přináší, zadržuje v areálu val a příkop, a zároveň tvoří silný oscilační okruh. V nitru areálu, označovaném jako Evin hrob, se vytváří gigantický vír éterických energií, které vytváří spojení s vesmírem a umožňuje tak přístup přicházejícím duchovním silám...

Katedrála v Chartres

Jako jeden z velkolepých monumentů, které vznikaly sto let po návratu templářů ze Svaté země, je stavbou na starém druidském posvátném místě.

Sakrální centrum obtéká stejně jako v Avebury velký meandr vodní žíly, a takto vzniklým otevřeným oscilačním kruhem vyvíjí zvláštní energetickou atmosféru. Meandrováním podzemní řeky se překrývají spektroidy vodní žíly (energie prostupující podložím jsou lomené a pod větším úhlem od svislé osy ke zdroji, zde tedy vodní žíle, tvoří jednotlivé odstupňované zóny), a maserovým efektem vytvářejí silný energetický sloup - vertikální kužel. Navíc sem bylo svedeno čtrnáct umělých vodních podzemních kanálů, sloužících éterickým silám jako styčný zdrojový bod k jejich organizaci a koherentnímu působení.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)