2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Megalitické stavby a kamenné bytosti

S pochybnostmi o tom, zda mají zvířata a rostliny duši, se již nesetkáváme. Zato není zcela přijata myšlenka o existenci duše kamene a jeho jsoucnosti jako živé bytosti. Jeho dlouhodobá stabilita a neměnnost, za kterou lze chápat obrovskou klidovou energii, může být oním faktorem, umožňujícím kamenu, aby působil na své okolí. Právě ona nehybnost podporuje schopnost silně a trvale dotovat své široké okolí energií.

Zajímavé jsou pokusy o mentální komunikaci s kameny. Takto získaná sdělení jsou někdy tak překvapivá, že stěží může jít o myšlenku z produkce mozku osoby navazující kontakt. Kameny však vznikají často rozpadem celistvé skály nebo skalního podloží. Je - li kámen určitou formou života, pak tedy i jeho mateční prostředí, kterým je zemská kůra i magma v hlubinách Země. Potom i naši planetu si lze představit jako živý organismus, byť je nám tento druh života těžko pochopitelný. Můžeme - li za určitých podmínek komunikovat s kamenem, měli bychom se za ještě určitějších podmínek dorozumět i s planetou. Občas je nutné domyslet teorie do důsledků, i když jsou šokující.

Psychotronicky lze určit v jinak izotropním kamenu místo, které je určitým energetickým centrem a říká se mu srdce kamene. To, že na kameni nepozorujeme žádné změny, je způsobeno jeho velmi nízkou vibrací a velmi pomalým průběhem toho, co se v něm spontánně děje.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)