2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Energeticky aktivní místa

Body se silnou energií se vyskytují i v našem okolí mnohem častěji, než by si člověk pomyslel. Lze je hledat na vrcholcích kopců, studánkách, u úpatí skal...

Jsme - li už na kopci, musíme vědět, že hledaný silný energetický bod není vždy totožný s vrcholem kopce a je nutné jej detailně dohledat a ověřit.

V takovém bodě je vždy přítomna zemská energie a v zásadě může mít obojí polaritu. Rozhodující jsou zde geologické podmínky, zemská energie však ještě není energií místa. Ta se skládá ještě ze složky kosmické energie, tedy energie vesmíru, obklopující Zemi vně. Další složku energie konkrétního místa tvoří podíl energií umělých, lidské mentální, i biologické (produkované při nějakém obřadu) nebo i gravitační odchylka. Z těchto složek spojená a transformovaná energie na daném místě tvoří onu konkrétní "namíchanou" energii místa, a tato transformovaná energie místa je fenoménem reagujícím na adresnou otázku přes virguli a je možno a nutno ji od primárních neboli vstupních energií rozlišit.

Leží - li, nebo stojí v místě zemské energie kámen, probíhá zde transformace prostřednictvím jeho krystalů, které ještě samy o sobě modulují kmitočty a charakter této souhrnné energie svým podílem (každá atomová struktura a mřížka kamene má své specifické vibrace, rovněž důležité).

Místy s přírodní energií byly a jsou často kopce (i umělé) a menhiry. Tato místa byla hojně využívána k druidským obřadům. Jejich význam znali i první křesťané a nezřídka na nich budovali své chrámy a kostely.

Budeme se postupně snažit o některých takových místech a jejich měření a využití se zde občas zmínit. Hlavně ty obzvláště zajímavá. Nelze však ani za celý život navštívit všechna energetická místa ve svém dosahu a tak se zaměříme na ta nejzajímavější, zatím navštívená a proměřená.

Každý vrchol nebo místo zjevení má své pocitové specifikum a ovzduší nebo atmosféru.

Například Čestická kalvárie je známa svou energií a lidé se k ní chodí nabíjet. Zemská energie je tu spojena s účinky vyzařování uranu, což je ve prospěch léčivých účinků. Kalvárie je tradována jako místo poskytující ochranu proti "nakažlivé nemoci, zármutku, náhlé smrti, válce,hladu a ostatnímu zármutku.Spisovatel a senzibil pan Pavel Kozák ještě dodal, že tamější dlouholetě působící farář byl velmi známým léčitelem a senzibilem.

Nebo silné energetické místo na zřícenině hradu Blansek ze 13. století, který se nachází na protějším svahu lanovky do Macochy na Moravě. Kromě silné zemské a pozůstatkové rituální energie zde pozoruhodný výklenek ve skále (v oblém tvaru brány!) podle našeho vnímání a měření snad představuje dimenzionální bránu, což ještě budeme ověřovat.

Velmi zajímavou záležitostí je Velký Blaník, hora, s doprovodnými novějšími legendami o vstupu lidí do podzemí hory a o kontaktech s podzemními obyvateli. Vždy při návštěvě těchto míst prý docházelo ke spomalování času, což bývá typické na paralelní prostor. Na Svidníku bylo prý vždy o prvním máji slyšet víření bubnů. Umístěním spících rytířů s koňmi do podzemí se tato místa stala jakousi potencionální českou Agarthou.

Mnohá místa na zemském povrchu je nutno obcházet obloukem a raději se jim vyhýbat, neboť působí velmi silně a negativně. Liší se často tím, že vznikla uměle. Citlivý člověk ihned rozpozná příliv nepříjemné síly od nohou s následnou bolestí nebo tlaku v hlavě. Vyskytují se často u nižších návrší, stranou těch větších a pozitivních, to ale není pravidlem.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)