2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Cvičení k subjektivně objektivní metodě vnímání

První cvičení

Jdeme po dobře schůdné cestě krajinou. Pozorujeme přitom s nespoutanou a ničím neomezovanou pozorností okolí cesty. Necháváme pohled klouzat sem a tammezi vzdáleným a blízkým okolím. Zároveň se snažíme nepřetržitě udržovat druhou rovinu pozornosti a v každém okamžiku hlavně vyciťujeme kvalitu celé sféry svého okolí, aniž se necháme omezit jen na určitý úsek, viditelný fyzickýma očima. Snažíme se skutečně nechat na sebe působit tuto krajinu, toto prostředí a místo, a vnímat je jako celek. Vnímat i dojem, jakým na nás působí a co v nás vyvolává a evokuje.

Druhé cvičení

Podobně jako při meditaci sedíme se vzpřímenou páteří. Myšlenky zaměřím na střed srdce (za který považujme polohu srdeční čakry vprostřed hrudi). Z tohoto středu se myšlenkově snažíme rozpímat své vědomí stejně do všech stran a částí nejen celého těla, i okolí, a stávat se celkem sjednoceným s obklopujícím okolím a krajinou. Snažíme se postupovat přitom v představách bez omezení, nejlépe až k dosažení nekonečna. Tento pocit nekonečnosti a sounáležitosti a splynutí s místem a oblastí, kde se nalézáme, je nejlépe uchovávat po celou dobu trvání tohoto cvičení, a samozřejmě je vhodné a ideální, být takto naladěn i po celou dobu vnímání a hledání informací o zkoumané oblasti. A opět - ani ne hledání, jako vnímání těch nejjemnějších nuancí a záchvěvů mysli i energií, jež nás zde obklopují.

Zároveň rozpínáme svou vědomou pozornost z téhož centra opět sféricky do všech stran, dokud se nedostaneme z oblasti vlastní aury. Pak se pokoušíme vycítit vibrační kvality svého okolí, pocitově je zhodnotit a prozkoumat subtilní rozdíly mezi nimi. Přitom putujeme svou pozorností sem a tam, také úplně dozadu nebo úplně nahoru, zatímco naladění na nekonečno zůstává po celou dobu zachováno.

Protože se dnes nalézáme ve světě do značné míry narušeném, je v případě prvních dvou cvičení moudré, předem se obklopit ochranným energetickým pláštěm.

Třetí cvičení

Toto cvičení využije pomoci živé bytosti, a tuto roli bývá v terénu vhodné svěřit stromům. Vyhledám si tedy nějaký strom (už onen výběr - všímejme si a vnímejme, který strom a čím asi, nás zaujal pro výběr...) a přistoupím těsně k němu, k jeho kmeni, přičemž mé tělo i obličej jsou otočeny ke kmeni. Ve fázi naladění vyjadřuji své spojení s bytostí stromu tak, že k ní nechám ze své srdeční čakry proudit pocity lásky a otevřu se zpětnému proudu ze směru stromu. Během celého tohoto cvičení udržuji tento koloběh a výměnu síly lásky mezi stromem a sebou.

Ve fázi výměny pozoruji, jak na mne působí síly stromu, jaké se ve mně objevují psychycké nebo tělesné počitky, sleduji možné vynořování se batev nebo obrazů atd. Svou pozorností přitom do stromu nevstupuji, nýbrž zůstávám uvnitř své vlastní bytosti. Neboť strom je ve znamení fáze naladění částí mne samého, tak jako já jsem částí jeho.

Ve fázi překladu pak udržuje má rozumová část nutný odstup k procesu výměny a pokouší se uspořádat přitékající informace a přezkoumávat je co do jejich poselství. Cvičení bývá úspěšnější, položí - li cvičící předem otázku, nebo vyjádří - li například přání, že by chtěl získat informace o okolí, v němž strom stojí. V takovém případě je již dáno rozumu k dispozici předem určité kriterium, podle něhož může hodnotit přitékající informace.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)