2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Tvarové zářiče

Všechny formy v našem pozorovatelném světě jsou výsledkem kombinace vibrací různých frekvencí...

Člověk se v dávné minulosti často orientoval pomocí vnímání energií. Věděl, kdy bude pršet, kdy sněžit, vnímal širokou škálu pachů a energií - biopole zvířat na dálku, což mu pomáhalo zajišťovat si potravu. Běžně se informoval a dorozumíval přenosem myšlenek na dálku. Tyto schopnosti běžně využívají dodnes mnozí mniši nejen ve východních klášterech. Ostatní "civilizovaná" společnost tyto schopnosti přestala potřebovat a nahradila je vymoženostmi techniky. Zůstala zde však jedna zásadní věc, o níž mnozí nemají ani představu - podvědomé vnímání slabých a silných energií a jejich působení na lidský organismus. Svět tvarů a barev denně ovlivňuje a individuálně zlepšuje, nebo zhoršuje náš zdravotní i psychický stav a náladu. Jedním z komplexnějších pohledů na ochranu jedince je učení Feng - Šui, které vyvinuli Číňané. Vypozorovali vliv tvarů a rozměrů ve vztahu k duševnu a toto poznání jim poskytlo cestu při hledání žádoucí a léčivé harmonie.

Tvarovým zářičem nazýváme tvar, který působí na své okolí a vyzařuje svoji individuální energii. Například čára odděluje a pustíte-li mravence, většinou čáru nepřejde. Podobně kruh uzavírá, ohraničuje a chrání, ale polokruh je silným zářičem (jakou sílu pak mají polokruhové klenby sklepů a chodeb, to můžete sami vyzkoušet...)

Také všechny kouty - 90 st. úhly jsou zdrojem vyzařování. I pyramidální enrgie vzniká na základě geometrie rozměrů a tvarů, svým vhodným tvarem, jsou-li dodrženy úhly, navíc energii kumuluje a násobí (nejen pyramida) a funguje pak jako jakýsi kondenzátor. Povšimli jste si na zámcích, hradech, klášterech architektury a nábytkového vybavení? A aplikace tvarů na odstranění vyzařování? V místnostech často nejsou 90 st. úhly, ale v rozích nastalo zakřivení - vše se setkávalo ve křivkách, spoje stěn se nedělaly laťkou, ale kulatou paličkou nebo lahví. Ani nábytek v těchto místnostech nemíval rohy, vše bylo polokulaté od postelí po rohy knihoven. Takto se stavěly i budovy a chrámy. Proto tolik věžiček, zákoutí, zaoblení v hradech a zámcích. Při návštěvě těchto míst vnímáme pocity pohody a uvolnění, uklidnění. Máme chuť se tam posadit a oddechnout. Pocit dobrého prostředí na těchto místech na nás silně vyzařuje, a to nemluvíme o kostelech, klášterech a různých svatých místech.

Tvarové zářiče vytváří i sama příroda. Působení okolního prostředí a přírody je většinou relativně slabé, a tak tyto energie vnímáme spíše podvědomě. Působí na organismus sice v malých dávkách, ale dlouhodobě. Toto biopole, auru okolo živé přírody - kmenů a korun stromů, okolo kamenů a krystalů, květin, kolem těla zvířete i člověka citlivější jedinci i vidí svým zrakem a nacvičit své oči na toto vnímání . spíše bych řekl "povšimnutí si", není až tak náročné. Mnozí jsou schopni tato záření vnímat i barevně po tmě, a nebo intuitivně, tzv. třetím okem (šestou čakrou).

Tajemnou energií uvnitř chrámů a pyramid se zabývá mimo mnohé jiné i kniha A.Mereuxe "Tajemná věda faraonů" a kniha L. Turenna "Vlny vycházejí z forem", kde se tvrdí: "Různé formy, jako koule, pyramidy, čtverce, polokoule, působí jako různé typy rezonátorů energie a jako speciální tvar dává houslím charakteristický zvuk, tak speciální tvar pyramidy ovlivňuje ostří čepele" (opravuje strukturu krystalové mřížky této čepele, která se narušuje, tedy tupí - bych zde doplnil na vysvětlenou).

Dlouhodobé působení některých energií je pro lidský organismus škodlivé, protože narušuje a mění energetické hodnoty a stabilitu lidského těla. Jde tu potom o výběr tvarového záření, které je schopné svými vibracemi naše biopole harmonizovat. Tedy správný výběr prostředí a tvarů, přičemž pravidelné tvary, jednotné barvy, a určité stromy nebo kameny mají samozřejmě konkrétnější záření určitého charakteru, působící na určité oblasti výrazněji, což může být pozitivní, a naopak. (Umístit si tedy doma v často obývané místnosti dvoumetrovou pyramidu, nebo v ní dokonce spát, rozhodně nelze doporučit. Léčivé a přínosnější je vždy spíše krátkodobější a pravidelnější působení, než trvalé, ale to vše je velice individuální a relativní, nechejme se i v tomto vésti svým moudrým podvědomým, tedy vlastními pocity a třeba virgulí).


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)