2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Bobrová a jevy typu poltergeist
- aktuálně 31.3.: diskuze na ČT1

Text & foto: Kamil Pokorný, březen 2006


24. března 2006 se objevil v několika TV novinách dokument o utrpení rodiny Svobodových ve vesnici Bobrová na Žďársku. Neváhali jsme a do Bobrové se rozjeli...


Natáčení diskuze na ČT1 z 31.3.:

Naše společnost Agartha byla pozvána k diskuzi, připravované k odvysílání dne 1.4. v pořadu Týden v regionu. Moderátor pan Jakub Železný tu nechal hovořit mne jako mluvčího naší společnosti (názor PRO paranormální jevy), a pana profesora Vladimíra Vetterly, RNDr., DrSc., z Centra biofyziky Přírodovědecké fakulty v Brně, člena klubu Sysifos (názor PROTI). Pan Profesor se po dotazu na kameru vyjádřil, že nevěří, že se jevy udály a že to není možné. Byla očekávána konfrontace mezi námi, ale místo toho jsme se na sebe usmívali s panem profesorem, protože již předtím v čekárně vedle natáčecího studia jsme si o těchto jevech povídali a samozřejmě jsme se spolu shodli, že on, fyzik, dokud neuvidí tyto jevy na vlastní oči, nemůže jim uvěřit a já mu potvrdil, že je to správný a logický přístup, protože i my sami se snažíme takové jevy objektivně posuzovat a prvně vyloučit vše, co by nasvědčovalo podvrženým nachystaným efektům a v tomto se samozřejmě shodujeme. Pan profesor souhlasil s tím, že je však třeba krom objektivního posuzování také připustit možnost těchto jevů a být jim otevřený namísto slepého a zatvrzelého odmítání všeho, co si sám neosahám. S tím pan profesor naprosto souhlasil a v tomto všem jsme se spolu shodli a podali si ruce na znamení spolupráce, bude - li v nějakých případech třeba. Poté jsme byli zavolání do studia, posadili se za stůl s panem Jakubem Železným a odpovídali na dotazy a vyjádřili naše stanoviska k případu. Pokusím se přidat odkaz na tento dokument, pokud jej získám a nebo bude k mání na serveru ČT.

V tomto případu však naše společnost nepochybuje o pravosti jevů, protože je tu řada očitých svědků z vesnice, i jiných a i my jsme některé jevy zažili za naší přítomnosti.


Obsah původní stránky o této záležitosti:

TV Nova a Jihomoravské večerníky na ČT 2 v pátečním zpravodajství 24.3.2006 odvysílaly dokument, jemuž podobný se odehrál snad v osmdesátých letech ve vesničce Prace u Brna, kde tehdy podobně nevysvětelnými silami se přemisťovaly ve vzduchu různé předměty.

Podivné úkazy v domě rodiny Svobodových nastaly již snad o dva týdny dříve. V rodinném domě začaly praskat samy od sebe žárovky. Svobodovi si pozvali elektrikáře, který provedl revizi a proměřil, zda v domě nevzniká z nějakých důvodů přepětí. Příčinu neobjevil. Ode dne 22.března 2006 se však situace v tomto jinak poklidném domě vyhrotila, když se v noci začal přemisťovat a padat všechen nábytek, obrazy, a praskaly tabulky v oknech. Sklo se rozbilo ve všech oknech přízemního patra domu, v jednom okně prvního patra a také ve sklepě. Tak, že prvně vznikly vždy otvory přibližného profilu tvaru čísla osm. Lustry se houpaly, tu a tam proletěla stolička nebo police, ze které nejdříve padaly hrnky, jeden po druhém. To vše působilo veliký hluk, který polekal i sousedy, přestože rodinný dům není řadový a stojí odděleně od ostatních. Ještě tu noc pomáhali přivolaní místní hasiči.

I na televizních záběrech bylo možné vidět pravou spoušť v tomto domě a odborníci se pokoušeli o nějaké vyjádření. Geolog řekl, že za úkazy nemůže stát ani zemětřesení, nehledě na to, že tu žádné nebylo v kraji evidováno, a podotkl, že jde o jevy bez vysvětlitelné příčiny. Údajně, dle KPUFO Plzeň, při natáčení další reportáže TV Nova dopoledne 24.3. samovolně zaútočila na kameramana polička. Zato zástupkyně spolku Sisyfos se opět vyznamenala. Zcela nepokrytě označila obyvatele domu za opilce, kteří si sami rozbili svůj nábytek, a považovala to za velmi vtipné. (Viz : TV Nova a Jihomoravské večerníky, ČT 2 (24.3.2006) Jak jsme však rodinu poznali osobně, naprosto by tomu nemohla odpovídat ani povaha, ani jiné důvody, aby si sami dobrovolně způsobili ve svém domě takovou spoušť včetně vytržených jističů ze zdi atd. Samotní Svobodovi byli velmi smutní z takového nařčení a celkvé situace. Ono v těžkých a vyhrocených okamžicích života se nejlépe pozná, jaké má kdo srdce a povahu a pochopení, jak se zachová (a zadělává si mnohdy na těžší karmu).

Rozhodli jsme se využít dosavadních zkušeností s exorcismem, léčitelstvím a dalšími alternativními metodami a pokusit se pomoci i této rodině ukončit trápení s těmito jevy a navštívili ji. Potvrdili jsme příčinu toho všeho, co se tu dělo a pracujeme na tom, aby rodina ve svém domě opět nalezla vytoužený klid.


Další informace na tuto stránku teprve doplním, protože tyto jevy zatím ještě pokračovaly nadále a celkový souhrn zpracuji až uceleně. Ještě další den po naší návštěvě a první pomoci se počaly vysazovat dveře z pantů a praskat kliky. Navštívili jsme rodinu na jejich naléhavou žádost příštího dne 27.3. znovu a učinili razantnější opatření. Podrobnosti z pochopitelných důvodů uveřejníme až po uzavření případu a odeznění těchto jevů, na čemž pracujeme.

Již nyní patří veliké poděkování dalším spřízněným, sousedům, hasičům a dalším přátelům z vesnice i odjinud, kteří s rodinou soucítí a neváhali okamžitě pomoci, střídali se na nočním hlídkování v domě i okolo něj a pomáhají s likvidováním poničených věcí, provizorním zajištěním oken igelity a fóliemi místo skel, než tyto jevy skončí, atd. Na toto poděkování za probdělé noci a vypjaté nervy obyvatelů vesnice televize zapoměla. Poděkování za pochopení také patří všem senzace chtivým zvědavcům, aby postiženou rodinu již neobtěžovali návštěvami.


Jak je uvedeno již v úvodních textech našeho webu o zaměření naší společnosti, nezabýváme se pouze hledáním a dokumentací historického podzemí, ale také patogenních zón, záhad a paranormálních hraničních jevů včetně pomoci v jejich pochopení a zbavení se. Postupně na web zpracuji a přidám stránky i o těchto jevech a našich zásazích. Cílem je rozšířit o těchto jevech poznání, zadokumentovat je a především od jejich ničivých následků konkrétně a nezištně pomoci postiženým dotyčným.


Několik výmluvných záběrů do domu postižených, které
jsem pořídil dne 26.3.2006 na místě:

foto
Rodinný dům dne 26.3.

foto
Nábytek a vše po domě bylo shazováno a přemisťováno s velikým rachotem

foto
Vyházeny věci a rozbita okna

foto
Lustr se často velice kýval

foto
Lednice a skříně padaly také

foto
Dokonce jističe byly vyrvány ze zdi

foto
Spoušť byla páchána i ve sklepě

foto
Rozbitá skla a dveře vytrženy z pantů

foto
Praskáním žárovek to začalo

fotofoto

fotofoto

foto
vyházené oblečení a věci mezi střepy skla

fotofoto

foto
Proměřuji jemnohmotná pole

foto


Zakazujeme používat komukoli jinému tyto informace a záběry bez našeho svolení.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)