2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Brno - Černovice, zákrokyText a foto: Kamil Pokorný, srpen 2006
INFORMACE K TĚMTO STRÁNKÁM:

Tuto sekci - o paranormálních jevech - jsme se rozhodli přes dlouhé váhání na naše stránky vložit, protože důležitější, než hloupý výsměch zarytých skeptiků a povrchních lidí vysmývajících se čemukoli, co si neosahají, je to, aby se o nás dozvěděli všichni ti, kteří se s podobnými jevy setkali, nebo je právě tíží a potřebují pomoci.

Ti, kterých se to týká, sami ví, jak nepříjemné pocity a zážitky museli prožívat a jsou velice vděční za každou radu a pomoc, je to pro ně zcela zásadní, získat znovu klid a jakousi jistotu, pochopení a vyjasnění věcí, jež se jim děly proti jejich vůli.

V těchto případech, jež budeme na našich stránkách uvádět, se jevy a pocity víceméně podobají a rovněž i náš zásah, vycházející z našich schopností a mnohaleté praxe, z léčitelství, exorcismu a podobných alternativ. Jevy a pocity se podobají a u jednotlivých případů je zkrátka jednoduše popíšeme zcela hovorovým způsobem a slovy jako očištění negativních polí, energií, odvedení astrálních a přivtělených bytostí, a podobně.

Postupně, v rámci možností a konkrétnějších závěrů doplníme bližší teorii, která by svým objasněním uspokojila i pragmatičtěji a skeptičtěji smýšlejíci lid, ale to není hlavním cílem, cosi tu obhajovat. Prvotní pro nás je, že jsme schopni velice účinně zasahovat do těchto jevů a tímto chceme pomáhat potřebným lidem. V konkrétních případech a na konrétních lidech již máme velice dobře ověřeno, že to funguje a mnohé bylo vzhledem k závažnosti i nejednou medializováno. Zejména tehdy, když běžný poklidný život dotyčných byl zasažen nevysvětlitelnými nežádoucími jevy, nad nimiž není kontrola ani vysvětlení a převládá strach z neznáma.

Pro sledování různých souvislostí kolem těchto jevů, vylepšování nejúčinnějších postupů pomoci lidem a místům, se chceme této oblasti věnovat.

Ještě je záhodno uvést na pravou míru, že těmto věcem se většina členů naší společnosti Agartha nevěnuje, neodsuzují je, ale sami mají jiné zájmy, především průzkum a navštěvování podzemí. Společnost Agartha tak nelze jednoznačně zařadit do škatulky exorcistů, léčitelů, protože tomu tak většinou není. Spojuje nás všechny láska k podzemí. A někteří se navíc věnujeme i jemnohmotným složkám světa.


Nyní k zajímavému případu v Brně Černovicích, kam jsme byli přes moji kamarádku požádáni o návštěvu a pomoc díky tomu, že ví, čemu se věnujeme.

Moje kamarádka, ve zralém věku, mne požádala, zda bychom mohli pomoci její kamarádce – rovněž matce, která tráví již půl roku na neschopence a doktoři nejsou schopni zjistit, proč slábne a nemá na nic sílu, je jako vysátá, unavená. Byla tam spojitost s tím, že s její známou vyvolávaly duchy a komunikovala s nimi psaním jako medium. Dotazy jsme zjistili, že seance nebyly řádně ukončovány a vyvolané bytosti místo aby odešly, nalepily se na dotyčnou a přikrmovaly se z jejího pole, aury.

Dostavili jsme se s kolegou za ní, abychom vše řádně zdokumentovali, vyslechli si podrobnosti a mohli se pokusit jí pomoci. Kolega pak odvedl přivtělené bytosti, navýšil její energetické pole, vyčistili jsme zóny v bytě a po týdnu se dozvídali o rychlém nabytí sil a zlepšujícím se stavu. Velmi brzy opět mohla nastoupit z nemocenské do zaměstnání, byla velmi ráda, že je schopna opět normálně žít, chodit nakoupit a do práce. Její doktoři naprosto nechápali, jak se najednou zlepšil a opravil její zdravotní a psychický stav a vyptávali se jí, co podnikla, protože si naprosto s ní nevěděli rady,neměli žádný nález coby příčinu. Řekla jim o nás a chtěli, abychom se zastavili povědět, jak jsme jí dokázali pomoci, když oni ne.

Po čase ji kamarádka svedla znova ke stolečku a vyvolávání. Jen krátce a dočasně, se její stav zhoršil a pomohli jsme jí na dálku, což stačilo.

Po necelém roce nám opět zavolala:

Nyní, v květnu 2006, se jednalo o její dospívající dceru, která byla ve sklepení nedalekého domu své kamarádky s jejich partou vrstevníků (cca 12 – 17 let) zkusit vyvolávat duchy. Jednalo se o přibližně deset zúčastněných mladistvých, kteří to chtěli ze zvědavosti a s podporou (bohužel) všedostupné literatury a filmů vyzkoušet.

Dlouho však nezkoušeli, přepadly je velice negativní zážitky a strach a ze sklepa utekli, samozřejmě bez řádného odvolání duchů a ukončení seance.

Po vyvolávání duchů si zúčastnění odnesli ony negativní energie s sebou, kdo nebyl citlivější, vyspal se z toho a kdo byl, provázely jej další jevy, pocity a potíže v dalších dnech:

- jedna 15 letá dívka nemohla mluvit, prožívala intenzivní negativní pocity, slzy do očí,
- na chodbě praskla žárovka, zavřely se dveře, zablikala druhá žárovka,
- zničeho nic spadl hrnek ze stolu, nebyl na kraji,
- v koupelně posun a další jevy se sprchou,
- příznaky únavy, ráno dvě tři hodiny a pak je děsně ospalá a díky tomu nepříjemná
- ostatním některým bylo špatně, atd.

Vykonali jsme v navštívených bytech vyčištění negativních zón a energií a obrátili je na pozitivní, vyčistili přítomné osoby z party, která se vyvolávání ve sklepě účastnila, vyjma jedné dívky, která být přítomna asi neěmla, nechtěla nebo nemohla. Zbývající měli zájem zbavit se a očistit od těchto věcí a měli mnoho dotazů. Natěsnaní v obýváku mé kamarádky naslouchali a my udělali menší přednášku na úrovni, kterou jsou schopni chápat a vstřebat ve svém věku a omezených zkušenostech. Vesměs poučení a varování, aby si s těmito velice nebezpečnými věcmi a silami nezahrávali a jaké jsou důsledky a proč.

Na konkrétních místech nám pak mladiství ukázali kde se co dělo a kde měli jaké pocity, zjistili jsme potřebu odvést přivtělené duše a připojené astrální bytosti. Celkový problém, pocity a jevy se násobily častým laděním se mladistvých na tyto věci tím, že se o tom stále bavili a připomínali si to vše a znovu vlastně aktivovali všechny ty energie a události, jež prožili předtím. Proto byl nutný zásah od nezávislé osoby, která je schopna tyto spoje přetrhnout, negativní bytosti odvést a vyčistit i mentální složku aby se od záležitostí psychicky odloučili, ponechali je minulosti a dále se k tomu mentálně nenapojovali. Čištění a celý zásah působil, jako obvykle, pocity tepla a brnění, kolega jež zákrok postupně na řadě mladistvých prováděl, jednoho po druhém čistil, pociťoval jednotlivé reakce a odcházející astrální bytosti.

Dotyční nás pak zavedli i do domu, do sklepení, v němž vyvolávání podnikli. Do sklepa nás vzala jen jedna dívka, ostatní počkali venku aby se nemařilo jejich očištění vstupem do ještě nevyčištěných prostor sklepa.

Byla to dlouhá prostorná chodba s dveřmi po stěnách, do jednotlivých sklepení, dům z padesátých let. Při uvedení do této chodby a zejména v její zadní části, jsme pociťovali velice silné negativní pocity spojené se silným mrazením v zádech. Svíčku prý postavili doprostřed zadní části chodby, sedli si okolo a brzy po vyvolávání se jich zmocnily velice silně negativní pocity z nichž dostali strach a vyvolané zlo si odnesli ze sklepa sebou.

Ve sklepě jsme rovněž otočili negativní e. na pozitivní, odvedli bytosti a bylo to v několika minutách cítit, jakoby se ve sklepě ulehčilo a rozpustilo něco co tu působilo velice tíživě, všechny rozdíly jsme zaroveň i detekovali a to i při čištění všech ostatních, jež tomu předcházelo.


Záběry ze zásahu v Černovicích:


foto
Většina z popisované party

foto
Zadní část sklepa

foto
Zde je to místo, kde jsme...

foto
Místo, kde byly pocity
obzvláště intenzivní

foto
Zbytky vosku, důkaz


Uvědomili jsme si, co způsobuje dnešní veřejný boom, kdy tuto černotu podporují nejen horory a jiné filmy, ale i mnoho „čarodějnických“ knížek s konkrétními a dosti nerozumnými návody a rituály, zařaditelné do černé magie.

Kdo se pouští nerozumně a bez člověka těchto věcí a souvislostí znalého do podobných pokusů a rituálů, velice riskuje svůj klid i zdraví, především psychické, nehledě na další jevy, které to může lavinovitě spustit.

Důrazně před tímto vším varujeme.

Ono totiž neplatí, že „když se něco stane, zavolám do Agarty“. My rádi pomáháme, ale neděláme to slepě jen ze své vůle. Každý má svoji vybranou cestu, na níž se rozhoduje něčím projít, něco se naučit a do toho se nehodí zasahovat bez ohledu na „vyšší záměry a realitu“. Napíši to jen obrazně – rádi pomáháme, ale je – li to dovoleno „shůry“, což si zkomunikováváme atd.

Moci pomáhat, čistit, odvádět, to jsou určité dary a ne samozřejmost, použitelná jak se kdy zlíbí. Pokud bychom to tak dělali, jednoduše příkazem ze své vlastní vůle, brali bychom to na svá bedra, do své karmy, a o to nestojíme. Obracíme se proto vždy na tu „vyšší“ vůli, ve smyslu „děj se v dané chvíli a situaci pro tohoto člověka jen to nejlepší.“ A tím například není očišťování opakovaně někoho, kdo vlastně sám ten potřebný krok ze špíny nechce udělat.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)