2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:
Měření magnetických anomálií
Nemáte Trifield?
Stačí vám novější Iphone, nebo Ipad!


05/2012

foto - ikonka jedné z dobrých aplikací ke staženíMáme ověřeno, že duchové i jiné entity nepřímo ovlivňují a narušují magnetické pole, proto může být možné zjistit jejich přítomnost prostřednictvím měření změn EMF. Nejenom přímými měřícími přístroji jako Trifield a dalšími, ale i vhodným mobilním telefonem využívající vnitřní kompas (srovnávání hodnot polí ve více osách). Tyto aplikace EMF tedy mohou být použity k detekci jak normální i paranormální elektromagnetické aktivity.


foto
Vyšší hodnoty EMF sklepa v Šebrově

Mobilní telefony iPhone 3GS a vyšší typy, mají přidán kompas na základní desce, proto je možné využití hodnot z výstupu kompasu (cívek) a detekování magnetických a elektromagnetických polí.

foto

Aplikace využívající kompas v rámci iPhone 3GS a iPhone 4 jsou schopny měřit změny a rušení vytvořené buď feromagnetickým kovem nebo potenciální paranormální aktivitou (která mění magnetické pole). Samozřejmostí je nastavitelný zvukový alarm včetně vibrace, záleží na aplikacích, které to umí. Některé jsou jen jednodušší, vyzkoušejte jich více. Nemusíte pak stále sledovat zobrazované hodnoty, můžete vložit telefon do kapsy, jít temným sklepem a pokud nastane změna magnetického pole, telefon dá akustické, nebo nenápadné vibrační upozornění. Dobré je, že s tím nesouvisí třeba příjem sms zprávy, kdy sice v okamžiku příjmu a komunikace telefonu s BTS buňkou dochází samozřejmě ke zvýšení elektromagnetického pole (přenos datových paketů na GSM mikrovlnné frekvenci), ale to aplikace odfiltrují a nevyhodnotí jako změnu pole magnetického, nebo jako paranormální aktivitu. To, co tedy vibruje v kapse, není ohlášení příchozí sms zprávy (v hlubokém sklepení či podzemí stejně není GSM signál) ale upozornění na změnu magnetického pole (na paranormální aktivitu).

foto - nebo - foto

Celá kategorie (i zdarma stáhnutelných) aplikací jsou určeny k detekci elektromagnetických frekvencí (EMF). Pokud ve stahovacím programu zadáte heslo EMF, EMF meter, paranormal activity, ghost activity, a podobná slova, nabídne se vám ke stažení několik aplikací, využívajících hodnoty z „vnitřního kompasu“ přístroje. Potom si vyzkoušejte jak fungují, co zobrazují a vyberte, která aplikace, nebo druh měření, je pro vás vhodnější.

foto výsledky, nastavení foto

Některé aplikace reálně zobrazují barevnými čarami v posouvané časové ose průběh hodnot jednotlivých měřených prostorových os (x, y, z) a když nakloníte nebo otočíte telefonem, je to ihned vidět hodnotově v poloze barevných čar. Jiné aplikace nabízí i na setiny přesný údaj hodnoty magnetického pole, samozřejmě si ještě zvolíte okamžitý přepočet do jednotek Gauss nebo Tesla. Také lze zvolit zobrazování celkové hodnoty zdejšího pole, a nebo přepnout na reálné zobrazování vypočítaného rozdílu odchylky oproti předchozí stabilnější hodnotě. Jiná aplikace zase využívá velmi graficky reálný pohyb citlivé ručičky „měřidla“, kde hodnota roste podle úhlu otočení se s mobilem v ruce, tedy pokud je v jednom rohu místnosti duch či změněné pole a vyšetřovatel paranormální aktivity se otáčí ke všem stranám místnosti, naměřená zvýšená hodnota jasně ukáže kterým směrem je vhodné se ubírat.

foto
Určení směru aktivity
Dalším doplňkem nebo samostatnou kategorií aplikací a zájmu lovců paranormálních aktivit, je možnost záznamu zvuku přímo vestavěným mikrofonem telefonu. Pro kreativní tvůrce mobilních aplikací není asi nic problém, takže to dokáží zrovna reálně zobrazovat i v oscilačních křivkách, což zase někteří lovci duchů či zvuků ocení pro větší přehlednost a názornost případných projevů.

Některé aplikace jdou tak daleko, že kromě rozklíčovávání a přepočtů zvukové stopy z neslyšitelných frekvencí do oblasti slyšitelné, a krom záznamu videa a hodnot magnetických polí, ještě nabízí zobrazení podobné jako na radarových přijímačích – na kulatém okně se zobrazují aktivní body (snad rozdíly hodnot magnetických polí mezi osami v 3D) rozmístěné okolo vás, i to, že se pohybují (svítivé body se posouvají). Doplněno alarmem a záznamem a zesílením snímaného slyšitelného i neslyšitelného zvuku.

foto

Ještě jinou variantou je pak také využití kamery telefonu, přičemž v reálném čase posouváte v aplikaci prstem na displeji telefonu nastavení vhodných barevných a šumových filtrů, aby případná entita v kontrastu s pozadím lépe vynikla :-)

Zajímavou možností je posun snímkového kmitočtu snad ve snaze ulovit entitu i trochu jiným režimem snímání (projeví se občasným známým přeběhnutím černých pruhů až zrnění snímaného záběru, jako ve starých televizích, kde nebyl snímkový kmitočet stabilizovaný automaticky a bylo jej možno i potenciometrem na zadní stěně televize dolaďovat (aby „nepadal“ obraz). Samozřejmě to vše lze ihned zaznamenávat do paměti, nahrávat.

foto

Na pováženou pak jsou aplikace, které najdete pod klíčovými slovy INFRA CAMERA. Ty pak záběr kamerou v mobilu převádí v reálném čase na zobrazení v (tepelných) infra – barevných škálách. Myslíme si, že to je především pro zábavu. Pravdou však je, že snímající čipy (i v běžných digitálních footaparátech) běžně umí snímat i infra červenou oblast! Vyzkoušejte namířit proti kameře běžný dálkový ovladač třeba od televize a tiskněte některé tlačítko. Na displeji uvidíte v místě vysílací infračervené diody (většinou uprostřed horní části ovladače) bílou tečku – čip zobrazuje infračervenou vlnovou délku jako bílou. Stejné (ale ne kódované jako z dálkového ovladače) záření vysílají teplejší povrchy těles i živočichů. Otázkou je, nakolik dokázali programátoři těchto aplikací nastavit reálné rozlišení stínování snímaného povrchu oproti změnám teplot povrchu... Jedině to srovnat se skutečnou termo-kamerou, ale to už je opravdu dražší hračka.

foto

Resumé: Lze říci, že nejmodernější přístroje společnosti Apple je možné především díky vnitřnímu vyhodnocování okolních magnetických polí skutečně využít pro detekci změn vnějších magnetických polí a tedy (potažmo) paranormálních jevů. Vyzkoušejte si to!Pro skupinu zájemců připravuji menší odborné sympozium pro detekování a záznam paranormálních jevů ve štolách brněnské Stránské skály. Pro pražské nadšence a lovce duchů se zatím rozhoduji o vhodném dostupném místě. Pro srovnání vezmeme i Gaussmetry, Trifield-y a jiná měřidla.
Hlaste se mailem! Také, pokud máte dobrý tip na divné místo, kde lze tyto aktivity očekávat.
ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)