2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Paranormální jevy - Jasnozřivost

Kamil Pokorný, pro web Agartha, 2006

Patří mezi paranormální jevy dnes značně oblíbené, každý by chtěl znát svoji budoucnost, dozvědět se nedostupná fakta. Zapojují se tu i ostatní smysly, vnímající v daném okamžiku bolest, chlad, zvuky, čich i chuť. Existuje spontánní forma - intuitivní jasnozřivost, která nepotřebuje k nastartování zvláštní podmínky nebo rituály, dokonce lze často hovořit o jakési nevědomé jasnozřivé hybné síle, stojí mimo veškeré rozumové chápání a někdy se podobá intuici. Jakoby nevědomí uměloodhadovat nebo skenovat naši minulost i budoucnost. Nejčastěji tyto paranormální jevy přisuzujeme štěstí a nebo našemu andělu strážnému.

K detekování a činění závěrů jsou často používány pomůcky jako karty, kyvadlo, křišťálová koule, nebo kávová sedlina a další, jež pomáhají z nevědomí vyvolat přímé poznání.

Podle některých jasnozřivost neexistuje, jinak by již byla vědecky dokázána. Tento argument se dá ale obrátit: Nesehrála u mnohých význačných vědců obrovskou roli intuice? Einstein vyprávěl, jak strávil několik měsíců tím, že se snažil vědecky definovat to, co intuitivně věděl, přičemž ono intuitivní poznání netrvalo déle než zlomek sekundy (Kouznetsov, 1967). Bohr řekl, že za svůj objev modelu atomového jádra vděčí snu, zatímco předtím se snažil celý měsíc zbytečně.

Jasnozřivost nikdy není založena na vysvětlení, na logické úvaze. Jde o soubor symbolů vynořujících se z nevědomí. To však není vysvětlení pro existenci paradoxů, vznikajících z hlediska času a prostoru.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)