2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Jevy v jeskyni Švédův stůl
a v okolí jeskyně


Ochoz za Brnem:
Jeskyně Švédův stůl je známa trempům jako lesní noclehárna, skrýš před deštěm.
Mnohým zde ale nemusí být zrovna příjemně...Významnou jeskyní v Moravském krasu, naproti známější Ochozské jeskyni a vedle jeskyně Netopýrky je i Švédův stůl. Je to průchozí jeskyně ve skalním bloku – název vznikl tvarem skály a dutiny v ní, a nebo dle legendy, v této jeskyni si prý za třicetileté války uspořádali hostinu švédští vojáci.

Jeskyni kromě jeskynních medvědů, hyen a dalších zvířat obývali podle nálezů už neandrtálci před 100.000 lety i mladší kultury (neolit, doba bronzová). Sama jeskyně je krátká a když prolezete skrz ni nahoru na skální stůl, ocitnete se na krásném odpočinkovém místě s výhledem na potok.

Tolik uvádí běžné popisy. Tato jeskyně, skalní členitá dutina o dvou místnostech nazvatelných obývák (posezení u ohniště) a ložnice (boční nižší a pložší místnůstka s oknem) je hojně využívána turisty k posezení u ohně a nocování.

Zdá se, že kromě běžných turistů se tu schází v jeskyni a níže na ploše u potoka mládež, nebo lidé pokoušející různé síly. Když jsme se v jeskyni jeden letní večer zastavili, že posedíme u ohně, zapečeme v alobalu dobré maso a popovídáme, vnímali jsme po příchodu na místo nepříjemné pocity a známé mražení v zádech, moje virgule potvrdila dvě bytosti, naši psi chodili po jeskyni jakoby po něčem, tu a tam civěli do nějakého místa a tak Chosse bytosti „vyprovodil“ pryč. Potom nám už bylo mnohem lépe a psi se zcela zklidnili.

Když jsme odcházeli vnoci po dobré mňamině a uhašení dohořelého ohniště, všimli jsme si pod jeskyní u potoka v baterkami osvíceném prostoru nápadný velký kruh vyskládaný z kamenů a opět blízko kruhu jsme cítili intenzivní mráz po zádech.

Vytahl jsem z kapsy virguli a ta velmi intenzivně reagovala na destruktivní energie zejména u hranice kruhu. Chosse se pousmál a komentoval kruh, že sem chodí někdo čarovat a vzpoměl si na příhodu s figurkou. Do kruhu jsme se zbytečně nikdo vstoupit nepokoušeli. Obešli jsme jej a přesto jsme vnímali, že „něco táhneme s sebou“. Vraceli jsme se údolím Říčky směrem k Ochozskému rybníku k autu.

Chosse vnímal, že to vlečeme s sebou, ale myslel, že to nepůjde s námi i z lesa. Vyšli jsme z lesa a provázelo nás to stále. Chosse to mentálně, i gestem rukama stahnul ze sebe a odhodil za sebe k zemi, tedy mě pod nohy :) Virgule se narovnala. Evidentně to již s námi dál nešlo a cítili jsme, jak to z nás „spadlo“.

Chtěl jsem se dozvědět o té figurce: Jindy, když tu přespal Chosse s několika přáteli, jak vzápětí povídal po cestě k autu, vzbudili se ráno a na větvi u jeskyně si povšimli zavěšené figurky připomínající praktiky Woo – Doo. Bylo to divné, protože večer si nikdo z nich ještě před zapadnutím slunka ničeho na větvích nevšiml a od pozdního večera byl u stromu uvázaný pes, který by na přiblížení se kohokoli okamžitě silně štěkal.

Případně zde doplním podrobnosti, souvislosti a hlavně starší záběry z té doby, jakmile je najdu, je to asi čtyři roky zpět.


Orientační záběry a další snad dohledám:


foto
Vstup do jeskyně Švédův stůl

foto
Obývák

foto
Ložnice

foto
Vstup ještě jindy

foto
Montáž: možná něco takového psi vnímají..


Pokud jste zažili někde podobné jevy, nebo u této jeskyně a jeskyních okolních (zejména Netopýrka), informujte nás...

Pokud máte k dispozici termokameru, mohli bychom zajít nejen na tato místa - prosím ozvěte se.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)