2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Paranormální jevy - rozdvojení

Kamil Pokorný, pro web Agartha, 2006

Anglicky "Out of the Body Experience" (zkráceně OBE) nás staví před problém, zda a jak je myšlenka vázána s tělesnou schránkou. Rozdvojení zahrnuje jevy od "létacích snů" až po skutečnou "bilokaci", schopnost existovat zároveň ve svém hmotném těle a jako jeho dvojník. Dvojník sice nevlastní druhé hmotné tělo, ale subjekt sám pozoruje z určité vzdálenosti svoji fyzickou podstatu.

Ačkoli se rozdvojení vyskytuje velice často, hovoří se o něm minimálně protože je považováno za vymykající se zdravému rozumu. V Evropě to způsobila katolická církev, když popisované stavy a jevy odsuzovala a trestala jako čarodějnictví.

Opuštění sebe sama, může vyvolat silný emocionální šok nebo dokonce velká únava. Nedávno došlo k zprofanování této problematiky a jevy jsou zastřešovány "klinickou smrtí" (Raymond Moody, 1990).

Z východního pohledu by se hodil termín "astrální cesta", který kontroverzně popisuje astrální tělo, nadřazené hmotnému a odpoutávání se od něj za určitých reverzibilních nebo opačných (smrt) podmínek.

Rozdvojení se stalo objektem mnoha různých experimentů s výsledky většinou neuspokojivými. Byly poppsány zkušenosti, kdy subjekt měl "vágní podobu jakéhosi třpytivého něčeho", aniž by však vlastnil skutečné hmotné tělo.

Nelze se tu nezmínit o jiných metodách, užívaných v oblasti náboženské za účelem navozování stavů extáze (z latinského extasis - být bez sebe): půst a nebo drastické omezení příjmu potravy, spánku, nejrůznější fyzické strádání, nebo uměle udržovaný stav poblouznění ("tančící dervišové" v Turecku).

Pokud je opuštění fyzické stránky spontánní, nepředstavuje žádné nebezpečí. Někteří se ale pokouší o stavy podobné deliriu, mluví se o určitém druhu rozdvojení na základě toxikomanie (př. údajná žena udržovala pomocí rozdvojení každodenní styk se svým nedávno zesnulým milencem a skončila s tím až na hranici zešílení).

Je tu reálné nebezpečí, tím větší, čím větší porucha celebrálních funkcí při něm nastane.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)