2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Špilberská svítící místnost


Kamil Pokorný, březen 2007

foto

Opravený Špilberk v plné parádě, záhady však zůstávají konzervovány v temnu a chladu pověstných kasemat.


Svítivka v Jihlavském podzemí

O tajemství zelenkavě svítící chodby v Jihlavském podzemí se toho napsalo již mnoho. Dokonce dvě knihy. Chodbu navštěvovalo mnoho senzibilů i vědátorů, kteří hledali vysvětlení, proč jeden zděný úsek z bezpočtu dalších chodeb po zhasnutí světel nějakou dobu jemně svítí. V chodbě dokonce zůstávalo přes noc mnoho odvážlivců a několik odborníků, vybavených termokamerou a dalšími přístroji.

Podařil se husarský kousek: zachytit kamerou siluetu ducha. Proč tyto prostory svítí? Chemický rozbor vzorku svítící stěny tehdy potvrdil aktivní fosforeskující nátěr z válečné doby, obsahující světlocitlivou sloučeninu. Nacističtí okultisté se velmi vážně zaobírali hledáním bájné podzemní říše Agartha. Souvisí nějak nátěr v této chodbě s označením něčeho zvláštního, nebo utajeného z té doby?

Následné měření geofyziků potvrdilo pravděpodobné neznámé prostory za stěnou, u níž zejména v jednom bodě cítí citlivější lidé silnou energii. Na nic konkrétnějšího se tu však zatím nepřišlo a důkladnějšímu provrtání stěny sondám zabránila přítomná voda, proto čtyři vrty nic jednoznačného nepotvrdily, rozhodně ne duté prostory.Málokdo ze „zasvěcených“ však ví, že podobně světélkující prostory se nachází i pod brněnským Špilberkem!

Svítící místnost pod hradem Špilberk

Na rozdíl od Jihlavské chodby, která byla opatřena fluoreskujícím nátěrem, zdejší protilehlé kamenné stěny v podzemní místnosti pod Gotickou kaplí nesvítí celé, ale světélkuje pouze malta mezi kameny zdiva, oproti Jihlavě výrazněji zeleně. Existuje předpoklad, že v této místnosti, která se nachází pod úrovní druhého nádvoří, v půli schodiště do východního příkopu kasemat, něco označili nacisté, kteří hrad Špilberk za války zabrali, otázka je, co je tu barvou označeno... Hrad se již tehdy dočkal několika stavebních úprav, vzniku nacistického koncentračního táboru v roce 1939 v kasematech, a stal se peklem mnoha živých. Co vše se dělo v podzemí kasemat, není zdaleka patrné. Kobky a místnosti byly přestavěny přepážkami a při těch všech změnách není v současném zdivu rozlišitelná ani případná zazdívka do podzemí dalšího. Není znatelné ani původní spojení s odposlechovými vojenskými chodbami, které se pod novým bastionem při hloubení základů objevily a chystají zpřístupnit. České archivy mlčí a hlavní staré dokumenty stále ještě vlastní Kriegsarchiv ve Vídni.

foto
Pohled z východního příkopu kasemat ke schodišti, vedoucímu k zelenkavé dvojmístnosti v mezipatře.

Svítící místnost je však na Špilberku oříškem největším. Protože se nejedná o dodatečný fosforeskující nátěr celých stěn, ale svítí jen malta ve spárách, lze předpokládat odlišnou a dodatečnou vyzdívku, nebo zazdívku s označením něčeho. Možná vstupu do více chodeb, které se hlouběji pod druhým nádvořím (tedy tím menším, zadní velké nádvoří se studnou, je nazýváno třetím) také očekávají. Výšková úroveň svítící místnosti by tomu odpovídala.

foto
Místnost se svítící stěnou

foto
Tato stěna po nasvětlení a zhasnutí zelenkavě svítí

foto
Detail stěny - svítí pak jen spáry mezi kamenyProsíme pamětníky a nebo velmi schopné senzibily o jakékoli informace k těmto zajímavým záležitostem.
Ještě sem přidám i plánek, až jej doma najdu. Dvojmístnost je totiž zanesena i v plánku, který se rozdává u pokladny v kasematech...
Pokud někdo budete rychlejší a pošlete mi jej oskenovaný... Místnost tam zvýrazním.

foto
Starý romantický záběr na západní - hlavní bránu Špilberku
(dnes je tu jen holý trávník bez stromů a vpravo je k bráně
přistavěn původní bastion. Do objevených chodeb pod tímto
bastionem však město zatím odmítá zafinancovat zpřístupnění
veřejnosti, přitom je vše takřka již hotové.)

Tento článek byl publikován v Magazínu 2000 - březnové číslo 6 / 2007.Další záhady na Špilberku

Na Špilberku je záhad více. Postupně se k nim vrátíme. Jen v krátkosti, co jsem mohl při bývalé práci osobně pozorovat, byly nevysvětlitelné opakující se poplachy v nenarušených místnostech přízemí hradu (vězeňská kobka barona Trenka a pana Babinského - opakovaně), silné ledové mražení při každé noční obchůzce po chodbě kolem kobek, zjevení duchů v dobovém oblečení více strážným (rok cca 2005), nepochopitelný štěkot psů na hradbách na cosi do prázdna (2002 až 2006) a nenadálé přeskočení asi tří psů přes hradby do hlubokého příkopu kasemat (2003 - 2005), atd. Mnozí starší pracovníci muzea opakovaně potvrzovali, že v hradě byla viděna vícekrát jakási bílá paní, silueta...

foto
V severním křídle hradu v těchto místech u východu na
Velké nádvoří jsem na noční obchůzce naprosto vždy cítil
mražení přesto, že je tu vytopeno a spíše horko.
Dveře vpravo vedou k poklopu do podzemních kolektorů hradu.

foto
Jeden čas si dozorkyně všímaly, že se nepochopytelně
ztrácí a přemisťují někteří cizojazyční tištění průvodci
a záhy jsou zase na svém místě ikdyž tam zrovna nebyl jediný návštěvník.

foto
V cele kde "visí" Václav Babinský, cosi opakovaně spouštělo
plané poplachy (čidlo PIR), aniž by to mělo logiku.

foto
Ve stejné cele také "visí" baron František Trenck...

fotofoto
Spíše než mražení před touto celou ale bylo často cítit
květinové vůně, na to mne upozorňovaly i samotné dozorkyně.
Když procházíte noční hrad a jeho nádvoří, ve vzduchu
visí cosi tajemného. Průjezdy většinou profukuje větřík a
rozhoupává plechové krytí dobových lamp, což je doprovázeno
zajímavými zvuky, i na ty vzpomínám...

foto
Jsou tu nádherné výhledy na noční Brno, ale ty zatím
nemáte jako veřejnost šanci spatřit, brány se večer zamykají.
Já už také ne.

Pokud rovněž máte na Špilberku zvláštní pocity nebo zážitky, napište nám o nich!

 Nedávno procházel Špilberk rekonstrukcí...
ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)