2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Paranormální jevy - telepatie

Kamil Pokorný, pro web Agartha, 2006

Je jedním z nejrozšířenějších a nejpřijatelnějších parnormálních jevů. Někdy se jí říká "přenos myšlenek". Toto slovo vzniklo v 19. století, pochází z řečtiny a zahrnuje vzdálenost (télé-) a pohnutí mysli, strast, vzrušení (pathos). Obě tyto části odpovídají obsahu jevu. Tento jev se stal objektem snad největšího počtu vědeckých experimentů. Rhine zkoumal telepatii pomocí Zennerových karet (25 karet, 5x5 stejných, na nichž jsou jednoduché symboly jako hvězda, kříž, obdelník, vlnovky). Dříve používal tyto karty i ke zkoumání jiných jevů, kdy skrytá karta byla známa jedné, nikoli druhé osobě (jasnozřivost) a nebo kdy na dálku došlo ke změně obrazce (psychokineze). Tyto pokusy opakoval snad tisíckrát. O těchto jevech existují jednotlivě celé odborné statě, spisy a knihy, cílem tohoto pojednání, je pouze blíže objasnit pojmy a nastínit problematiku včetně historie.

Zajímavé u telepatie je, že mnohdy dochází k časovému posunu mezi vysláním a příjmem informace. Souběžnost však není nutnou podmínkou existence jevu, telepatie není závislá ani na čase, ani na prostoru. Existuje dokonce zkušenost s odesláním zprávy do minulosti (Marcotte, 1977) - informace musela zastihnout jeho kolegu v předvečer vysílání. Ikdyž je to paradoxní, výzkumy ukazují, že k takovému přenosu myšlenek do minulosti může skutečně dojít (retro-psychokinetický efekt, srv. Schmitt, 1976).

Telepatie prozatím překračuje možnosti vysvětlení pomocí současných možností přírodních věd. Psychologie považuje telepatii za prolínání nevědomí, k němuž dochází snázeji v případě bližšího vztahu dvou dotyčných. Telepatie se projevuje zejména tehdy, je-li stav vědomí potlačen, tj. ve spánku, snění, a tento stav se hojně užívá i při pokusech.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)