2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:
UFO a utajovaná pravda?
Pohledem S.M.Greera...

1/2010


Naše sdružení se zabývá průzkumem podzemí a paranormálních jevů.
Mnozí se nás ptali, proč se nezabýváme také problematikou UFO.
Pravda je, že jsme spíše jen pozorovali toto téma z určitého povzdálí, se vší objektivitou.

Pravda také je, že osobní zkušenosti mají někteří z členů našeho sdružení a někteří přátelé, na úrovni pozorování v určité vzdálenosti, i na úrovni setkání osobního. Je to však natolik složité téma, navíc samozřejmě dotyční neměli u sebe pohotově foťák protože takové setkání přichází nečekaně, není ohlášeno předem... Takže to celé zůstává na úrovni osobních zkušeností (byť i více lidí), bez jakékoli fotodokumentace.

Nepotřebovali jsme se ani spojovat do spolupráce s různými UFO kluby, proto, abychom měli vlastní osobní zkušenosti, nezkreslené přístupem a názory jiných.
Téma UFO tedy bylo a je pro nás spíše až někde na pozadí.

Přesto mne velice zaujala kniha autora S.M.Greera "UTAJOVANÁ PRAVDA - zapovězené poznání", která do celé problematiky vnáší pohled jiný. Tento autor odkrývá fenomény UFO jiným pohledem než je zvyklé. O to více, že sám roky trénoval určité schopnosti, které pak mohl využívat - a někdy i musel používat, aby přežil. Ne však v ohrožení od UFO, ale od lidí...

V prosincovém výtisku časopisu Medium (12/2009) byla věnována dvojstránka této knize.
Text článku zkráceně přinášíme zde níže.


foto
Steven M. Greer - Utajovaná pravdaSkuteční mimozemšťané a dezinformační kampaň

Zdroj: Steven M. Greer - Utajovaná pravda zapovězeného poznání

Dnes stojí lidstvo na křižovatce: buď budeme skrze ignoranci, války a konflikty pokračovat v ničení Země a tvorů kteří ji obývají, nebo dosáhneme stavu duchovního osvícení a společenské zralosti a vzájemnou provázanost. Pokud ne, pak mocné technologie zůstanou v rukou lidí, kteří se noří do ignorance, předsudků a konfliktů. Tento stav však nemůže existovat společně se stavem jednoty. Pokud si člověk tuto jednotu s druhými uvědomí, nemůže již páchat zlo na druhých.

Cíl vytvářené kampaně: Mimozemšťané mají budit strach!

Je důležité si uvědomit, že kolem celé záležitosti s mimozemšťany existuje ohromná propracovaná dezinformační kampaň. Minimálně 90% obrázků a informací které se objeví na veřejnosti, je zvoleno tak, aby budily strach. Ve stopách strachu pak kráčí nenávist vůči všem mimozemským či přímo "vetřeleckým" věcem. Důkazem toho jsou filmy, TV show a knihy na tato témata. Pokud by člověk měl této propagandě věřit, pak by si musel pomyslet, že každá druhá osoba ve Spojených státech byla o půlnoci unesena do létajícího talíře a tam krutě mučena. To prostě není pravda. Nicméně strach a hrůza se dobře prodávají tak jako katastrofy (známe z předních stran bulvárů) a jistí lidé mají prospěch z vyděšené a špatně informované veřejnosti.

Víme, že existují tajné polovojenské operace, které kontrolují stínové skupiny šedých eminencí, jež fingují skutečná UFO. To není žádná domněnka. Dělali jsme rozhovor s mnoha nezávislými spolupracovníky lidí z řad armády, kteří patřili do týmů, které záměrně "unášely" lidi, aby vytvořily iluzi skutečných setkání s mimozemšťany.

V "UFO průmyslu" existuje multimilionová subkultura zaobírající se "únosy", která je financována mocnými a bohatými zdroji (včetně jistých evropských královských rodin a amerických průmyslových magnátů). Publikované příběhy pro veřejnost jsou velmi pečlivě vybírané. Pokud někdo přijde za jednou z těchto skupin podporujících únosy s příběhem, který vyprávím já (autor knihy), rovnou ho vyhodí. Oni chtějí slyšet děsivé příběhy lidí, kteří prodělali fingovaný únos, za kterým stojí militantní síly, které chtějí vytvořit psychologickou propagandu. Ta má podpořit budoucí "hvězdné války" tak, že rozsévá semena sváru a nejednoty mezi pozemšťany a mimozemšťany. Je to dobře promyšlený plán, jak oddělit jednu skupinu od druhé. Aby toho mohlo být dosaženo, je potřeba démonizovat domnělého "nepřítele". Takže většina zveřejněných UFO informací je práce kontrarozvědky, tajných služeb a dezinformačních oddělení, které má vytvořit nějaký specifický, zamýšlený efekt.

Werner von Braun řekl člence našeho týmu, že právě toto se nyní děje: zbraně mají být rozmístěny do kosmu, takže je potřeba vytvořit psychologický tlak, aby se lidé báli všeho mimozemského. Pak budou moci jistí lidé prohlásit (když už prostý lid dojde k názoru, že všech těch podvodů s válečnými operacemi za mnoho bilionů dolarů bylo dost), že se svět potřebuje spojit, aby "nakopal mimozemšťanům zadek" jak se říká v hollywoodském filmu "Den nezávislosti". Studená válka a všechny podobné věci, které se odehrály do nynějška, jsou naprosto směšné v porovnání s finančním ziskem, který by se dal vyzískat z toho, kdyby byly masy lidí zmanipulovány tak, že by uvěřily falešné hrozbě z kosmu, které je nutné vojensky čelit. Vymyšlená hrozba by vytvořila dostatek wenofobie k tomu, aby jistým lidem zajistila stálý přísun peněz vlád celého světa pro "zajištění bezpečnosti a míru planety Země".

Tyto závěry pocházejí z rozhovorů, které jsme vedli s mnoha lidmi uvnitř organizací, které s tím vším mají něco společného. Bylo mi řečeno, že tato strategie probíhá už od padesátých let. Při těchto operacích se používá něco, čemu se říká "napodobeniny mimozemských korábů", které jsou vyráběny konsorciem společností jako je Lockheed Martin, Northrup, SAIC, E-systems, EC+G a Mitre Corporation (mezi jinými).

Existují lidmi vyrobená antigravitační zařízení, která se používají již od konce padesátých let společně s dalšími mocnými systémy elektronických zbraní a "programovanými formami života" čili PLF.

PLF jsou biologické, uměle vyrobené formy života (které nepocházejí z kosmu), jež byly vyrobeny tak, aby se hodně podobaly tzv. šedivákům (mimozemšťanům). Tyto PLF jsou vyráběny v několika továrnách, jedna z nich se nachází v Dulce ve státě Nové Mexiko.

To vše je výsledkem soustředěného úsilí vytvořit falešnou "hrozbu z vesmíru". Pokud někdo předstoupí před veřejnost s jiným příběhem, je vyškrtnut ze všech veřejných akcí a vzápětí je mu znemožněno jakkoli zveřejnit svůj příběh, který je ve smyslu se skutečnými mimozemšťany pozitivní. Ti, kdo se ale podílejí na šíření děsivých poselství, podobných filmu "Den nezávislosti" a knihám o únosech na létající talíře, dostanou tučně zaplaceno, velkou publicitu a filmové kontrakty. Je jasné, že se to děje plánovitě.

Elita mocných si přeje, aby tyto alarmující zprávy zakořenily v podvědomí lidských mas a aby pravda byla pohřbena.

Setkal jsem se s lidmi, kteří ve Spojených státech a v Evropě založili kulty točící se kolem únosů. Krom toho, že jsem dělal interview s lidmi z armády, kteří tyto pseudoúnosy připravovali, jsem osobně slyšel od člena jedné královské rodiny, že veškeré takové snahy pomáhá financovat. Argumentuje tím, že děsivé příběhy musí být roztrubovány do světa, aby si byl svět vědom, že "zlí vetřelci" existují a je třeba je porazit. Ve svých úvahách zašel tak daleko, že prohlásil, že všechny velké problémy na Zemi od doby Adama a Evy lze přičíst machinacím Ďábelských mimozemšťanů. Skutečně je o tom přesvědčen. Je též hlavním zakladatelem organizace Opus Dei, která je tajnou pravicovou skupinou ve Vatikánu s vnitřní tajnou buňkou, která tyto programy spravuje.

Tajná stínová vláda

Obrovská dezinformační kampaň zplodila velké množství nepravd, takže dnes už všichni přijímají tyto lži a považují je za skutečnost. Proč? Protože ústřední operací posledních padesáti let bylo ustanovení falešné databáze a falešného systému světonázoru, které odvádějí lidi od toho, co je skutečná pravda.

Tajná klika vnutila civilnímu obyvatelstvu zcela nepravdivé názory na celou problematiku týkající se mimozemšťanů a UFO. Tyto nejpokročilejší technologie jsou používány proto, aby tyto tajné programy dokázaly simulovat akce mimozemšťanů, únosy či mrzačení dobytka, které pak vypadají jako útoky "vetřelců z kosmu". Ve skutečnosti jsou tyto operace prováděny ze zařízení v Novém Mexiku nebo Utahu. Používají se přitom neoznačené helikoptéry a speciálně vycvičení lidé, kteří se objeví na scéně a tyto zinscenované události sehrají. Je to pečlivě cílená psychologická válka. V sázce je mnoho. Účel této propagandy je prostý: šířit dostatek děsivých a zastrašujících informací, aby tyto operace mohly zasít ve vědomí lidí podvědomý strach ze všeho z kosmu. Konečným výsledkem má být to, že oklamané masy budou mít dost vymyté mozky na to aby podpořily válečný konflikt mezi planetami.

(V posledních letech jsou již odzkoušeny projekty na principu holografického promítání pohyblivých objektů do prostoru, do krajiny, které vypadají velice věrohodně a reálně k nerozeznání od okolní krajiny či světa, připraveny snad promítat lidem iluzi náletu UFO, na které budou vzápětí použity instalované zbraně?)

Kdo však za tím vším stojí? Není to tak jasně definovatelné jako "vláda", o které se učíme v hodinách občanské výchovy. Existuje stínová tajná vláda, která kontroluje tyto věci? Je to ještě rafinovanější. Mají agenty v civilním UFO světě? Ano, velice mnoho.

Je to komplikovaná záležitost, ale je poměrně snadné oklamat lidi, kteří nic nevědí o těchto fingovaných událostech, jež probíhají paraelně se skutečným a faktickým mimozemským fenoménem. Tato ničemná tajná skupina může díky svým neomezeným prostředkům a propracovaným technologiím a elektronikou snadno dosáhnout svého. Tato skupina má obrovské zdroje, zatímco na druhé straně rovnice je jen uboze financována amatérská civilní komunita UFO.

Pravidlo zní: Pokud je za něčím mnoho peněz a pokud se s tím pojí i mnoho děsivých až démonických informací, můžete vzít jed na to, že se jedná o dezinformace, které jsou vědomě či nevědomě předkládány veřejnosti.

Není pochyb o tom, že mimozemské civilizace jsou velmi vyspělé, a to nejenom technologicky. Aby mohly cestovat vesmírem rychlostí vyšší, než je rychlost světla, musejí být vyvinuté i sociálně a spirituálně, jinak by zničily sami sebe dřív, než by vůbec dosáhly Země. Mnoho lidí je oddáno fantaziím o dobrých mimozemšťanech a zlých mimozemšťanech, protože na ně antropocentricky přenášejí to, co si lidé dělají navzájem. Pravdou však je, že jediní, koho se musíme bát, jsme my sami (lidé lidí).

Tolik článek v časopisu Medium 12/2009 z knihy "UTAJOVANÁ PRAVDA zapovězeného poznání".


Několik dalších zajímavých výňatků z této uvedené autorovy knihy, kterou rozhodně doporučujeme všem:

str.34... Začal jsem v sobě probouzet schopnost, kterou jsem měl od dětství - být schopen vidět ve svém vědomí věci, které nešlo spatřit pouhým okem. Když jsem kráčel po chodbě, pokoušel jsem se vidět, co je za rohem a téměř vždy jsem dokázal uzřít, co tam je, nebo kdo se tam nachází. Nebylo to tak, jakobych hádal. Spíše jsem setrvával v ustáleném stavu vědomí, dokud jsem věci skutečně neuzřel. Pak jsem se pokoušel vidět věci, ke kterým dochází na vzdálených místech na Zemi nebo v jiném čase - příští den nebo týden. Této praxi jsem věnoval hodně času. Stalo se mou rutinou jít spát a vidět vzdálené místo nebo událost, o které jsem věděl, že nastane následujícího dne. Pokud rozumíte všudypřítomné podstatě vědomí, není to žádná záhada. Právě proto, že je všudypřítomná, není omezená časem, není omezená časem ani prostorem, což znamená, že tyto překážky lze překonat tak, že vstoupíme do patřičného stavu vědomí. Když to nastane, zjistíme, že jsme schopni uzřít věci, o kterých "se předpokládá", že je vidět nemůžeme. Čas a prostor jsou vymazány a my jsme svobodní, takže můžeme skutečně zřít.

str.35... Kráčel jsem po poli za velkým stavením, kde jsme byli ubytovaní. Zničehonic jsem spontánně začal levitovat - bez jakéhokoliv úsilí nebo předchozí přípravy. Zvedl jsem se kolmo do vzduchu půl metru či metr nad zem. Místo abych došel ke svému cíli, tak jsem k němu vzpřímeně klouzal vzduchem. Tento můj prožitek levitace skončil v okamžiku, kdy se ozval můj rozum a já vykřikl: "Bože, co se to děje? Jak můžu takto létat vzduchem?!" V ten okamžik jsem dopadl na zem. Zastavili mě vlastní rozum a ego! ...po mém setkání s mimozemšťany roku 1973 jsem dlouhými skoky klouzal z hory do údolí... Pokud se tomu všemu svobodně otevřeme, můžeme uskutečnit neuvěřitelné věci.

str.52... Všichni fungujeme jako univerzální rezonátor.

str.54... Pokud si to sami dovolíme, můžeme transcendovat svá vlastní omezení. Musíme však vyvinout svou vlastní svobodnou vůli a vytvořit si svou realitu. ...Naším úkolem je realizovat tolik dobrého, kolik jen můžeme...

str.55... Objevil jsem schopnost, jak věci realizovat a manifestovat skrze víru a skrze vizi, a byl jsem svědkem toho, jak se dějí zázraky.

str.57... Sufijský mistr se přitočil k žákovi u jezera a řekl: "Opusť sám sebe a pak budeš chodit po vodě." - ve svém srdci musíme vědět že to je možné, nestačí pouze věřit v běžném smyslu. ...musíme být osvobozeni od svého jáství a dovolit, aby se takové věci staly. Pak se opravdu uskuteční...

str.60... Úplnost stvoření je skrytá v každém jedinci. Jsme skutečně kvantovým hologramem celého stvoření... Když se dostaneme do mimoprostorového stavu vědomí, pak je pro nás dostupný každý bod v času a prostoru. Jakmile to jednou prožijeme, jsme schopni pomocí patřičné vůle vidět i své blízké, kteří jsou od nás vzdáleni... Nikdy nejsme sami, nikdy nejsme odděleni, žádné odloučení není. Klíčem je probuzená mysl. Všechno je vnitřně a dokonale provázáno, je to dokonalý kvantový hologram.

str.99... tyto skutečné lodě mají vlastní umělou inteligenci a vědomí. Lidé na palubě jsou s tím spojeni a jsou též skrze vědomí spojeni s vámi. ...Tento druh světla, které vydávají, je něco, co na Zemi nelze spatřit. ...Energie a inteligence které se s nimi pojí, jsou velmi pokročilé.

str.112... Účastníci takového setkání se musí naučit, jak být lépe usazeni ve svém vědomí, takže nepodlehnou strachu. Skutečně se jedná o neobvyklý zážitek s neobvyklými psychologickými a elektromagnetickými efekty. Nejdůležitější je, abychom byli usazeni v klidném a hlubokém vědomí.

str.133... pokud by byly tyto životní formy nepřátelské, už bychom tu nediskutovali. Díky tomu, že mají tak vyspělé technologie, které mohou měnit strukturu časoprostoru... Pokud by byli nepřátelští, ve zlomku vteřiny by Zemi proměnili ve škvarek letící vesmírem. Vzhledem k tomu, že se k nim celá desetiletí chováme bezohledně a ohrožujeme je, a přesto jsme zde a svobodně dýcháme vzduch, pak to svědčí o tom, že jejich cestou je nenásilí.

str.141... Mnoho lidí, se kterými jsem jednal a kteří pracovali na tajných kosmických a elektronických programech, mi potvrdilo, že jsme získali mimozemská komunikační zařízení, která dělají přesně toto: spolupracují či koordinují se s myšlením a vědomím a reagují na myšlení a vědomí. Jsou vyladěna tak, aby byla schopna to dělat.

str.146... ...neexistuje způsob, jak obejít špionážní zařízení té tajné skupiny, protože jejich technologie jsou mimoprostorové, skalární, což jim dává náskok před celými generacemi elektronických přístrojů... to, co mají oni, je elktronika pracující s vědomím, takže mohou sledovat reálné věci v každém čase a v každém okamžiku. Já to věděl a na dálku jsem viděl, jak oni sledují mě. ..."jen se posaďte do své pracovny a mluvte do stěn okolo protože to vše je monitorováno v reálném čase".

str.163... Jsou to právě skupiny pozemšťanů z masa a kostí, které to celé chtějí tutlat, protože odhalení by znamenalo konec celého centralizovaného systému moci, který tu existuje, všech fosilních paliv a celého paradigmatu antropocentrického náboženství...

str.164... Došlo to tak daleko, že se angažují v únosech světových vůdců a pokoušejí se je přimět, aby nenáviděli mimozemšťany a podporovali hvězdné války. Tak přesvědčují vůdce, aby udusili veškeré úsilí o zveřejnění těchto informací.

str.165... Zjistili jsme, že když je někdo zcela bez předsudků, s otevřenou myslí a je ochotný se spojit s těmito mimozemskými bytostmi zcela ryzím a srdečným způsobem, tak se objeví a dojde k interakci.

str.166... Byl jsem zasažen řízenou elektromagnetickou zbraní. Přicházelo to skrze okno, které bylo nad mou postelí. Účinek tohoto zbrojníh systému jsem ve svém pokoji cítil jako jediný extrémně silný pocit zla a hrůzy. Nic podobného jsem v životě nezažil. Řekl bych, že se pokoušeli odtrhnout mé astrální tělo od fyzického. Mimochodem, většina pseudoúnosů je právě toto - extrakce astrálního těla. ... Vstoupil jsem do stavu transendentální mysli. Jakmile jsem to dokázal, má individualita se rozplynula v nekonečnu a ta ničemná skupina přestala mít nade mnou moc. jakmile jsem se ocitl v tom neohraničeném, ta zbraň na mě už nefungovala. V tom stavu neexistuje žádné "já", chápete, co tím myslím? "Opusť sám sebe a pak kráčej po vodě". Nebýt ničím a tudíž být všude. Lidem, kteří se stali terčem těchto zbraní, jsem radil: "Jediný způsob jak jim uniknout, je pochopit sílu transcendentálního Já a nechat svou individualitu, aby se smíchala s mořem neohraničenosti."

str.167... Vše co k nám přichází můžeme vystopovat zpět ke svému zdroji a tak je odhalit, pokud zůstaneme klidní a soustředění a v transdcendentním stavu vědomí. ...Tímto způsobem jsem byl schopen rychle uniknout za hranice relativity, vstoupit do sfér Absolutna, tam, kde mě již nemohli dostat, protože tam již člověk jako jedinec neexistuje. ...Jedna skupina disponuje s technologiemi používanými při únosech, mají skalární psychotronické zbrojní systémy. Také mají ARV - kopie mimozemských korábů, které vypadají jako UFO a fungují díky novým energetickým a antigravitačním pohonným systémům. Ti užívají těchto pokročilých technologií k tomu, aby zamezili odhalení na oficiálních úrovních. ...str.169...dokud se nevyplní nejhorší možný scénář. Jejich cílem je vyhlazení přinejmenším čtyř či pěti miliard z šesti miliard lidí na zeměkouli.

str.170... Z této zkušenosti jsem se poučil, že když jsou tyto zbraně zacíleny na mě, mohu vystopovat ten skalární systém, jít zpět po jeho stopách až ke zdroji a uvidět, kdo a co vlastně dělá. Pak mohu nás všechny zahalit božským světlem a požádat, aby jim bylo odpuštěno a také jim sám prominout. ...str.172... Tyto takzvané EM zbraně se skutečně občas používají ke vraždění lidí a využívají takzvaných skalárních podélných elektromagnetických vln.

str.172... ví, že v současné době existují funkční zařízení jak na volnou energii (free energy), tak na point-zero energii, avšak tento muž je agentem NSA a námořní tajné služby. Ten muž říkal, že si velmi přeje, aby pravda vyšla na světlo a ta k Zemi šetrná energetická zařízení začala být obecně používána, ale je přesvědčen, že kdyby o tom začal mluvit, byla by jeho rodina a děti zavražděny. To je běžné téma.

str.192... Nebezpečí spočívá v tom, že takřka celý svět včetně většiny lidí kteří si myslí že vědí, o co v záležitosti UFO a tajných programů jde, může být ošálen. Tomuto překvapení lze zabránit pouze tak, že všichni budou znát pravdu. ...Von Braun řekl, že existuje elektronický zbrojní systém, který ovlivňuje vědomí a je již dokonale vyvinutý a má schopnost dokonale ovlivňovat chování a rozhodování. Operátor mohl zmáčknout knoflík a dosáhl toho, že se rada ministrů začala hádat a upadat do zmatku, nebo se naopak dohodli na stanoveném tématu během pár minut. ...Někteří vědci, kteří mají technologii na volnou energii, se stali cílem těchto zařízení, která jim vnutila předepsaný systém názorů a přesvědčení a takové vzorce chování, které jim zabraňují pokračování v práci na takových zařízeních. Viděli jsme to znovu a znovu a znovu.

str.195... již v roce 1958 měli tento muž a jeho tým dokonalé elektronické zařízení, které bylo schopno napojit člověka na přístroj a elektronicky mu asistovat při tom, aby mohl na jakoukoliv dálku sledovat nějaké místo či osobu. Byl přinucen přístroj prodat... Další vědec který pracoval v tomto oboru, vyvinul elektronické zařízení, které lidem umožňuje levitovat... viděli jak si lidé během poledních přestávek s těmito přístroji hráli, takže se doslova vznášeli nad svými pracovními stoly... takže tyto vymoženosti existovaly již v padesátých letech. ...představme si jak pokročilé musí být technologie dnes, které jsou k dispozici stínové vládě!

str.197... na jemné elektromagnetické rovině může dojít k transmutaci prvků a také k přenesení něčeho z jednoho místa na druhé - lze někoho infikovat nebo elektronicky zranit... Když mají lidé obavy z toho, že by tyto technologie mohly být odtajněny, říkám: "Pusťte to z hlavy. Ti nejhorší lidé to už mají..." Bohužel jsou v současné době tyto technologie v držení těch nejhorších představitelů lidstva.

str.203... Přistupoval jsem ke každému z mimozemšťanů zvlášť, vzdal každému čest a přivítal je na Zemi, poděkoval jsem jim za jejich přítomnost. V jednom okamžiku se lidem z mé skupiny zdálo, jako bych byl průhledný. Cítil jsem se být probuzen k životu, u vytržení, lehčí. Moje vibrační frekvence byla tak vysoká, že jsem se mohl vznést a levitovat nebo prostě zmizet. Já jsem měl pocit, že jsem tam plně fyzicky přítomen, ale lidé viděli skrze mě. Trvalo to hodinu a půl nebo i déle...

str.205... Nad ohništěm se třpytivá koule obrátila a protáhla a změnila se v mimozemskou bytost. Tak před námi stál svítící mimozemšťan vysoký necelý metr. Ještě nebyl plně materializován. Byl však jasně viditelný pouhým okem přestože místnost byla plná světla ze žárovek...

str.208... Byl modrozelený a zářící - tak jasný, že pouštní písek kolem byl viditelný jako ve dne, pak vletěl rovnou do země a byl pryč. "Ach", řekl jsem, "to nám chtějí říci, kde se budou nacházet pod zemí." ...Pokud někdo má schopnost materializovat a dematerializovat objekty, pak může setrvávat v kvazimaterializované formě a procházet druhými objekty jako duch prochází zdí. Neexistuje důvod proč by tomu tak být nemělo. Koneckonců většina hmoty je prázdný prostor.

str.219... vstoupil jsem do stavu rozšířeného relaxovaného vědomí a zachvíli k nám připlavala skupina čtyř delfínů. zůstal jsem ve velmi nevinném takřka dětském stavu vědomí, kdy si je člověk pouze vědom toho co se děje, ale nemá žádné očekávání ani záměry - pouze je. Je to podobné zenovému stavu vědomí - hluboce klidný stav. Delfíni mě přijali do svého hejna. Byla to nádherná zkušenost a velmi klidné setkání s těmito inteligentními bytostmi v jejich živlu. Je to dobrý způsob jak trénovat na setkání s mimozemšťany. Vstoupili jsme do téhož nenásilného, nevinného a hravého stavu kosmické mysli. Je to jako nepolapitelný motýl: musíme být v určitém stavu mysli, a pokud se s námi cítí v pohodě, tak přijdou. Musíme být zcela zajedno s jejich vědomím. Zjistil jsem, že je to úžasné praktikovat se psy a dalšími zvířaty. Můžeme s nimi vytvořit velmi zvláštní mystické spojení.

str.220... Mnoho lidí vidělo, jak se kolem nás pohybují mimozemské bytosti jako duchové, nebyly plně v této materiální dimenzi.

Dále se autor věnuje nutné změně jež je před námi:

...str.369... Nebuďme proto zaskočeni tím chaosem a šílenstvím všude kolem nás. Říkám tyto věci proto, abych naznačil, že nás pravděpodobně čekají poněkud děsivé věci, které jsou patrně nevyhnutelné - jejich časový děj se může uskutečnit kdykoliv od současnosti po jedno či dvě desetiletí. Pokud budeme moudří, můžeme se tomu nejhoršímu vyhnout.

str.373... Každá vesnice a každá komunita budou mít prostředky k produkci čisté energie, která bude neomezená. Pomocí ní se bude vyrábět, čistit voda, transportovat, pěstovat organické přírodní jídlo...

str.375... Technologie na volnou energii umožní stoprocentní recyklaci všeho včetně vody. Voda bude moci být sváděna do nádrží a recyklována, nikoliv znehodnocena. Nyní mluvím o technologiích, které již existují, nikoliv o něčem, co musí být vynalezeno. Vzpomínám si, že Archibald McLeish říkal již v sedmdesátých letech, že máme všechny technologie které mohou srazit na nulu veškeré znečištění vznikající při výrobě. ...nyní mluvím o prvních desetiletích. Když se podívám ještě dál, vědy o kterých jsem mluvil v souvislostí s kosmlogií, umožní zhmotnění každé věci, každé komodity z vesmírné látky kolem nás. Taková technologie již existuje. Takže jaký materiál by to musel být, aby nebyl k sehnání? Žádný. Za těchto okolností budou lidské podmínky vzkvétat. Od stavu potřeby a strachu ke klidu a snahám o vyšší duchovní cíle.

str.377... Poněvadž máme fyzické tělo, vždy bude docházet k nějakým potížím. Mohou vyplynout z genetiky, z nehody, špatné stravy. V utajených projektech již dnes existují technologie, které lidem umožní kompletní regeneraci končetiny nebo zranění páteře. To existuje již nyní! Pokud by se dostaly na veřejnost, došlo by též k odhalení tajemství systémů na volnou energii, protože obě tyto technologie fungují na stejném fyzikálním principu.

str.378... V budoucnu se budou lidé dožívat věku 110 - 120 let v dobrém zdraví. Je čas se narodit, čas žít i čas odejít a opustit tělo. Není nutné žít navěky v lidském těle. Život na Zemi je jedinečný - ale totéž platí o astrálních světech. Jakmile porozumíme kráse života po životě, budeme méně úzkostní ohledně odchodu z tohoto světa. V budoucnosti bude kladen důraz na dobrý život a dobrou smrt - doma v klidu, obklopen svými blízkými a nikoliv přístroji. Abychom poznali, kdy odejít a přesunout se jinam, je třeba jisté duchovní grácie a moudrosti. Věřím, že tato duchovní moudrost bude souběžná s lékařskými vědami. ...str.386... Pro většinu lidí znamená osvobození od těla obrovskou radost, svobodu a příchod nových schopností, pokud nejsou připoutaní materiálně nebo egem. Z nitra své mysli můžeme manifestovat cokoli - stačí si jen představit hrad a objeví se hrad, který je v této sféře naprosto skutečný. Nejsou zde žádná omezení. I na této planetě existovali lidé, kteří si něco vizualizovali a ono se to skutečně manifestovalo. Ikdyž je to neobvyklé, stávalo se to. V astrální a kauzální sféře je to velmi snadné.

str.392... Existuje pro nás dosažitelný stav vědomí, kdy se v božském bytí můžeme ocitnout v přítomnosti všech, kteří zde byli, jsou nyní, a všech, kteří vůbec kdy budou.

str.393... Neohraničená mysl vyzařující skrze konání svou vlastní vůli manifestuje čirou kauzálné myšlenku ve své zvukové formě, ze které pak emanuje celý vesmír. Zvuk je nejelementárnější forma či světlo, předchází jim. Z toho důvodu jsou hučení, mantry, modlitby, myšlenky tak mocným vehikulem pro transcendenci. Každá stvořená věc má svůj tón, nese v sobě svou vlastní zvukovou vibraci, která pak dává tvar astrální formě dané věci, a tato astrální forma slouží jako šablona pro onu samotnou věc. Pokud to dokážete zažít na nějaké úrovni vědomí, pak - když použijete zvukový komponent myšlenky - můžete pohybovat věcmi, materializovat předměty a ovlivňovat hmotný svět. V budoucnu budeme vyrábět tak, že budeme skládat elementy z těchto hlubších a jemnějších úrovní. Při zpracování úrovně zvuku a myšlenek můžeme poskládat astrální formu a vtisknout ji do plně materializovaného trojrozměrného světa.

str.400... Neměli bychom podléhat obavám, pokud nastávající dny, roky či desetiletí přinesou obtíže a temnotu a chaos, neboť ta vize, kterou vidíme, je předem uskutečněná. Ta realita již existuje. V rovině lineárního času je to všechno ještě před námi, ale ve skutečnosti již je to tu. Můžeme to vidět i cítit.

str.401... Prodlévat v tom negativním je snadné. Můžeme se vytrénovat tak, abychom prodlévali v tom dobrém a krásném. Přitáhnout to k sobě a vnášet to do světa. Ještě pevněji se přimknout k pravdě a hlubší vizi. Musíme mít kuráž, abychom si zvolili osvícení a vzali do svých rukou odpovědnost za naši evoluci a pokrok lidstva. Žijeme v té nejzajímavější době. Jsme poslední generace, která zažívá jak starý svět, tak novou éru. Máme krásnou pozici, která je klíčová. Takovou neměla žádná generace před námi a nebude mít žádná generace (na Zemi) po nás. Měli bychom být plni radosti a údivu nad tím vyjimečným časem ve kterém žijeme. Úsilí vynaložené na řešení těžkostí této doby a vybudování univerzálního míru bude velebeno a připomínáno další tisíce let. Pokud se chopíme příležitosti a vykonáme takovou službu lidstvu jako žádná jiná generace... z toho důvodu jsme nyní zde.


Co na to vše říci? V dnešní době je těžké rozlišit, co je pouhou konspirační teorií (proti něčemu), a co je pravda. Člověk by měl posuzovat svým rozumem, což je omezeno mírou poznání, pochopení a zatemněním vlastní mysli vlastními nebo okolními názory a přesvědčeními. Vedle toho je tu "realita" kterou je třeba nezaujatě a co nejvíce objektivně pozorovat. Autor S.M.Greer může mnohým "otevřít oči" v mnoha ohledech. Rozhodně je třeba odnaučit se současnému pobytu ve strachu (nízké frekvence) a naučit se vědoměji a vědoměji si svoji přítomnost TVOŘIT. Nevíme kdo tuto stránku spatří; snad zde stránka zůstane.
Tolik zatím od nás k tématice UFO.

Stránky projektu kontaktování atd... http://www.disclosureproject.org/
S.M.Greer přednášející: http://www.netro.ca/disclosure/npccmenu.htm
Videa s S.M.Greerem: http://video.google.cz/videosearch.....
Video v cz - S.M.Greer o příslibu nových energií... http://vimeo.com/7606560

A jak je to s UFO výzkumem v naší ČR??!!
Smutné odhalení...
Projekt „Záře“ (Praha) a KPUFO Klub Psychotroniky a UFO (Plzeň) a několik
dalších menších skupin, jako např. Ufoklub „Záblesk“... www.exopolitika.cz


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)