2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Holografický záznam

Úvodem jedna autentická příhoda dvou vědeckých pracovníků, kandidátů věd, ona biochemička a on psychoterapeut:

"Jednou při turistické cestě jsme spatřili polozřícený starý zámek. Byl postaven daleko od dopravních tepen a turisti o něm mnoho nevěděli. Přivítala nás stará kastelánka a provedla nás po chladných vlhkých místnostech. Někdo se zeptal na strašidla. Jedno tu žije, odpověděla klidně. Několikrát jsem ho potkala v obrazárně. Dva z nás se nabídli, že toto tvrzení prověří. V noci se téměř po hmatu dostali na druhé poschodí. Plamen svíčky se kmital, nejasné stíny strašidelně klouzaly po stěnách. Dveře obrazárny se skřípáním otevřely. Tehdy se od jednoho portrétu oddělila beztvará skvrna a pomalu směřovala k příchozím. Dva starší vědečtí pracovníci odtud běželi co jim nohy stačily."

Toto by mohl, nebo měl být ukázkový příběh zjevení díky aktivizaci holografického záznamu. Jak jsem jej ale opisoval, nesedí mi tam, proč se tam najednou otevřely se skřípáním do obrazárny dveře. To nemá s holografickým záznamem co dočinění. Ani přízrak evidentně se přibližující. Nicméně...

Hologram není samotný obraz předmětu jako fotografie. V hologramu je zaznamenán i třetí rozměr, tedy hloubka, a po podobném nasvícení jako při záznamu hologramu (stejný úhel a hlavně frekvence světla) se záznam promítá zpět se svojí hloubkou, tedy do třech rozměrů do prostoru. Na hologram se nezaznamenává samotný obraz předmětu, ale struktura světelné vlny, která se odrazila a rozptýlila na předmětu. Hologram má zajímavé vlastnosti, vyplývající z principu záznamu. Když hologram rozřežeme na několik kousků, každý z nich dá po prosvícení stejný obraz, jako celý hologram! (Já bych řekl, že čím menší je fragment hologramu, tím je méně jasnější nebo méně dokonalý, než kdyby promítal do prostoru celý.)

Jak vypadá holografický záznam? Na pohled je to obyčejná fotografická deska. Tu je nutno osvítit a vznikne plastické zobrazení, které se neliší od skutečnosti. V současnosti je nasvícený předmět z jednoho úhlu světelným zdrojem (spíše laserem) přímo, ale polovina těchto paprsků se přes polopropustné zrcadlo nejdříve odkloní a dalšími dvěma zrcadly se přivedou k předmětu z jiného úhlu. Vznikne tak rozdíl mezi dvěma svazky paprsků a tento interferenční rozdíl zachytí světlocitlivá fotografická deska, tedy zachytí právě onu hloubku - třetí rozměr předmětu.

Nějak podobně je nejspíše zachycen holografický záznam do obrazu, který malíř maluje. Organismus vylučuje široké spektrum elektromagnetických vln. Nás zajímají vlny v pásmu blízkém tepelnému. Tady by se dal lidský organismus porovnat s laserem, pracujícím ovšem v mikrovlnném rozsahu. To by potom znamenalo, že i člověk může zaznamenat hologram. Hologramy mohou vznikat nejen na fotografických deskách, ale i na jiných materiálech citlivých na světlo, například rychleschnoucí olejové barvy, laky, impregnace pro štětce, dokonce i krev. Takové hologramy se zachovávají po staletí a setřít jejich zápis může jen silné zahřátí. Možná proto oheň v dávnověku považovali za očistný. Přízraky jsou tedy vlastně emoce malířů,kteří tvořili a cítili nebývalý příval energie, ta se hromadí a ukládá pod vrstvy barev pod štětcem.

V klidném stavu člověk zanechává nejasný hologram, ale při emocích se mění elektromagnetické vyzařování a pokud jsou všechny orgány v jistém energetickém souladu, vzniká přesnější hologram. K jeho spatření pomůže i svíčka, protože slabé světlo činí zobrazení mnohem výraznějším. Proud světla doplní vyzařování člověka a hologram, zapsaný ve zdech nebo starých obrazech půjde spatřit snadněji.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)