2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Zvířata a rostliny to cítí

Zvířata s oscilačními obvody

Zvířata, i lidé, mají množství organických přijímačů vlnění, kterými vyhmatávají a zařazují frekvence míst.. Zvukovody tvoří téměř perfektní oscilační obvody, často vyplněné tekutinou vodivou pro vlnění, které se rovnají technickým oscilačním obvodům v radiových přijímačích. Oblast týla na lebce se podobá satelitní parabole, která soustřeďuje zachycené vlny do jednoho ohniska - do oblasti thalamu a epifýzy. Vousy, rybí kosti, žebra a podobné části těla pak tvoří výborné anténové konfigurace. Lidé a zvířata mají zabudované rezonátory a - často nevědomky - rychle opouštějí místa, která jsou jim nepříjemná.

Rostliny reagují také

Podobně jako u zvířat, tomu tak je i u rostlin. Nervy v listech odpovídají rybím kostem a borové jehličí dipólům. Rostliny však nemohou unikat ze svých stanoviští a tak se negativním silám vyhýbají alespoň prostorově, tedy růstem. Nebo frekvenčně - změnou konfigurace svých antén (jehličí se třeba zkracuje nebo se jinak tvarově deformuje). Z jejich růstového chování lze usuzovat na síly v místě růstu.

Geomantie si však všímá i duchovní roviny místa. Proto je třeba dávat pozor, co nás na různých místech napadá (až po inspiraci, tedy ono doslovné vdechnutí). Tyto názory zastával již Platón. Zjevující se vnitřní obrazy nám řečí symbolů mohou říci mnohé o duchovní síle místa, na kterém se nacházíme.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)